Poprzednia

ⓘ Kopalnia Doświadczalna „Barbara”
Kopalnia Doświadczalna Barbara”
                                     

ⓘ Kopalnia Doświadczalna "Barbara”

Kopalnia Doświadczalna "Barbara” znajdująca się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią doświadczalną i jedyną w Europie placówką naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny.

Kopalnia jest placówką naukowo-badawczą – zajmuje się bezpieczeństwem i zwalczaniem zagrożeń gazowych i pyłowych oraz atestacją urządzeń dopuszczanych do pracy w kopalniach.

                                     

1. Historia

W wyniku wzrostu zapotrzebowania na węgiel w 1850 roku uruchomiono kopalnię "Anna” w okolicy wzgórza Kamionka. Wydobywano w niej węgiel koksujący. W kolejnych latach kopalnię zamykano i otwierano wielokrotnie. W roku 1920 uruchomiono nową kopalnię na bazie kopalni "Anna”. Na podstawie wniosku złożonego 12 stycznia 1921 w Wyższym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu przemianowano jej nazwę na "Barbara”. Wydobycie było niewielkie, sięgające jedynie 15 tys. ton rocznie. Z powodu braku połączenia kolejowego oraz w wyniku zastoju w śląskim górnictwie od 21 sierpnia 1924 roku kopalnia była nieczynna. W 1926 roku nieczynną kopalnię wydzierżawił od księcia pszczyńskiego Górnośląski Związek Kopalń i Hut. Przeniesiono do niej z Pniowca okolice Tarnowskich Gór Stację Doświadczalną i Centralę Ratownictwa Górniczego. Placówka ta otrzymała nazwę Kopalnia Doświadczalna "Barbara”, Centrala Ratownictwa Górniczego i Obserwatorium Magnetyczne w Mikołowie. Po roku 1933 roku była finansowana z funduszy Stowarzyszenia Kopalni Doświadczalnej "Barbara”. Podczas II wojny światowej kopalnia była nieczynna. Jedynie sporadycznie prowadzono badania w sztolni doświadczalnej. Od roku 1945 do dnia dzisiejszego Kopalnia Doświadczalna "Barbara” działa w ramach Głównego Instytutu Górnictwa.

                                     

2. Zakłady badawcze

  • KD3 – Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych
  • KD2 – Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych
  • KD4 – Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego
  • KD1 – Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych

Użytkownicy również szukali:

centralny instytut górnictwa, gig instytut badawczy, gig kontakt, kopalnia mikołów,

...
...
...