Poprzednia

ⓘ Saeculum Christianum
                                     

ⓘ Saeculum Christianum

Saeculum Christianum. Pismo historyczne zostało założone w 1994 roku przez ks. prof. dr. hab. Józefa Mandziuka. Czasopismo do 2012 roku ukazywało się jako półrocznik i publikowano na jego łamach materiały o tematyce socjologicznej, politologicznej i historycznej. W 2014 roku zmieniono strukturę czasopisma zamieniając je jednocześnie w rocznik związany z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pismo publikuje materiały związane z historią, historią sztuki i archeologią w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim.

Redaktorzy naczelni:

  • od 2014 - ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
  • 1994 - 2014 - ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 grudnia 2015 r. Saeculum Christianum znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych, według którego Czasopismo otrzymało 8 punktów.