Poprzednia

ⓘ Marketing międzynarodowy i globalny
Marketing międzynarodowy i globalny
                                     

ⓘ Marketing międzynarodowy i globalny

Zarówno marketing międzynarodowy jak i globalny związane są z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych.

  • W marketingu globalnym wychodzi się z odmiennych założeń: konsumenci na całym świecie mają niektóre potrzeby takie same; istnieje zatem produkt, który w każdych warunkach i na każdym rynku może być sprzedawany, gdyż zaspokaja wszędzie takie same potrzeby. Taki produkt nazywa się produktem światowym np. Coca-Cola albo globalnym.
  • W przypadku marketingu międzynarodowego zakłada się, że rynki zagraniczne różnicują się względem segmentów rynku, jak i potrzeb, pod względem organizacji działalności itp. Zadaniem marketingu międzynarodowego jest zatem dostosowanie produktu wychodzącego za granicę do potrzeb każdego rynku.
  • Wejście każdej firmy na rynki zagraniczne jest procesem skomplikowanym, najczęściej ma charakter ewolucyjny. Główne etapy tego procesu to
  • ocena środowiska marketingu międzynarodowego z ekonomicznego, prawo-politycznego i kulturowego punktu widzenia
  • decyzja w sprawie wyboru programu marketingowego – w dziedzinie produktu, ceny, promocji i miejsca
  • wybór rynków
  • decyzje dotyczące sprzedaży za granicę
  • wybór sposobu penetracji rynku
  • decyzje dotyczące organizacji marketingu