Poprzednia

ⓘ Analiza konkurencji
                                     

ⓘ Analiza konkurencji

Analiza konkurencji – identyfikacja oraz monitorowanie obecnych i potencjalnych konkurentów danego przedsiębiorstwa w celu poznania ich strategii, planów i celów, słabych i mocnych stron oraz wzorców działań. Analiza konkurencji obejmuje w szczególności porównanie portfolio produktowego przedsiębiorstwa do asortymentu konkurentów.

Według Philipa Kotlera można analizować konkurencję na czterech poziomach:

  • konkurencja w ramach marki – inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt i usługi dla tych samych klientów w podobnej cenie;
  • konkurencja w ramach formy produktu – wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują dobra służące temu samemu celowi;
  • konkurencja ogólna – wszystkie przedsiębiorstwa, które konkurują o tę samą część siły nabywczej konsumentów.
  • konkurencja w ramach gałęzi – wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające podobne produkty bez względu na zróżnicowanie klientów i cen;

Po zdefiniowaniu konkurentów dokonuje się analizy:

  • celów przedsiębiorstw konkurencyjnych
  • oceny silnych i słabych stron konkurentów
  • strategii konkurentów
  • oceny wzorców reakcji konkurentów

Analiza tych elementów stwarza możliwość lepszego przygotowania strategii działania i realizacji założonych celów. Analiza konkurencji ang. competitor analysis czasami uważana jest za synonim analizy konkurencyjności ang. competitive intelligence.