Poprzednia

ⓘ Proces decyzyjny
Proces decyzyjny
                                     

ⓘ Proces decyzyjny

Proces decyzyjny – określony proces myślowy lub sztuczny który realizuje funkcję podejmowania decyzji. Ta sama decyzja w tej samej sytuacji może być produktem innych procesów decyzyjnych.

Podejmowanie decyzji występuje we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej. Jego podstawowe składowe to kryteria wyboru i alternatywy.

                                     

1. W klasycznej teorii decyzji

W klasycznej teorii decyzji, oznacza grupę logicznie powiązanych ze sobą operacji myślowych lub obliczeniowych, prowadzących do rozwiązania problemu decyzyjnego poprzez wybranie jednego z możliwych wariantów działania decyzji.

W klasycznym procesie decyzyjnym możemy wyróżnić umownie kilka kolejnych faz:

 • podjęcie ostatecznej decyzji
 • wyznaczenie decyzji dopuszczalnych i decyzji wystarczających lub decyzji optymalnych
 • identyfikacja sytuacji decyzyjnej
 • zbudowanie modelu decyzyjnego
 • sformułowanie problemu decyzyjnego

Podjęta decyzja jest zwykle realizowana.

                                     

2. W kognitywistyce

W kognitywistyce jest wiele modeli podejmowania decyzji. Wyróżniamy tu modele oparte na własnościach sieci neuronowych gdzie proces decyzyjny nie jest jawny oraz procesy decyzyjne formalizujace uświadamiane operacje myślowe prowadzące do decyzji. Modele kognitywistyczne uwzględniają np. wpływ stanów emocjonalnych, nawyki, fobie, niepewności wynikające z niedostatecznych informacji, braku wiedzy oraz braku pewności przy wyborze celu decyzji.

                                     

3. W robotyce i systemach komputerowych

W robotyce i systemach komputerowych procesy decyzyjne są programowane w różnych językach komputerowych i mogą używać różnych metod i algorytmów do osiągnięcia tego samego celu.

W zależności od typu problemu wymagającego decyzji i jego kontekstu, sztuczne procesy decyzyjne używają metod matematycznych i obliczeniowych, których nie może używać człowiek w procesach myślowych kognitywnych. W sytuacjach dobrze określonych, jak np. w szachach, "komputer może dominować nad człowiekiem". Takie modele komputerowe procesów decyzyjnych są np. bardzo ważne dla budowy robotów autonomicznie wykonujących zadania w warunkach trudnych lub niedostępnych dla człowieka, np. na Księżycu.

W tzw. aktywnych lub inteligentnych systemach wsparcia decyzyjnego active DSS - Decision Support Systems i IDSS, procesy decyzyjne są projektowane, a ich wyniki są sugerowane użytkownikowi systemu np. operatorowi procesów przemysłowych, projektantowi systemów czy menadżerowi.                                     
 • tej decyzji to oficerowie mają być odpowiedzialni za planowanie i proces decyzyjny podoficerowie zaś za wykonywanie rozkazów. chorąży, stopień wojskowy
 • Zarządzanie strategiczne proces informacyjno - decyzyjny wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli którego celem jest rozstrzyganie o
 • ośrodek decyzyjny - podmiot działania politycznego proces decyzyjny - zespół powiązań przyczynowo - skutkowych występujących wewnątrz ośrodka decyzyjnego w związku
 • następnie wymierzenie kary sprawcy. Czynnik ten ma więc niewielki wpływ na proces decyzyjny o popełnieniu danego czynu przez racjonalnego przestępcę. Prowadzenie
 • najważniejsza jest racjonalność rzeczowa działania. Na elementy procesu decyzyjnego składają się: warunki decydent cele alternatywy kryterium wyboru
 • jeden organ. Pod pojęciem koncentracji rozumie się również skupienie procesu decyzyjnego w ręku organów centralnych przy koncentracji zmniejsza się liczba
 • Makroregionie Południowo - Wschodnim, Kraków 1987. Administracja i polityka : proces decyzyjny w administracji publicznej, Wrocław 2000. Rządzący rządzeni : totalitaryzm
 • się to do tego, że ponieważ wystąpiło nowe nieprzewidziane ryzyko, proces decyzyjny powinien zostać powtórzony. Ryzyko związane z badaniami naukowymi i
 • menedżera. Zgrupował je w trzy bloki: interpersonalny, informacyjny i decyzyjny Role interpersonalne reprezentant przedstawiciel przedsiębiorstwa
 • Decyzja dopuszczalna Decyzja optymalna Herbert Simon Model decyzyjny Teoria decyzji Problem decyzyjny J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE

Użytkownicy również szukali:

kryterium decyzyjne, proces decyzyjny pdf, proces decyzyjny prezentacja,

...
...
...