Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
                                     

ⓘ Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – studencka organizacja naukowa skupiająca studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie działająca od 1851 roku. Do roku 2014 działało jako koło naukowe, a w dniu 7 stycznia 2014 przekształciło się w radę kół naukowych. Obecnie zrzesza 34 koła naukowe zajmujące się różnymi dziedzinami prawa.

                                     

1.1. Historia XIX–XX w.

TBSP UJ powstało w dniach 19 czerwca – 1 lipca 1851 roku. Od początku zajmowało się działalnością biblioteczną i samokształceniową. Celem było zorganizowanie i wyposażenie niezależnej biblioteki prawniczej dla polskich studentów prawa na zgermanizowanym Uniwersytecie Jagiellońskim przed nastaniem Autonomii galicyjskiej.

Działalność była prowadzona dzięki składkom członkowskim oraz donacjom profesorów. Księgozbiór systematycznie się rozrastał, znalazły się w nim także pozycje z XVII i XVIII wieku. Poszerzało się również pole działalności. W latach 90. XIX wieku Towarzystwo zaczęło organizować konkursy naukowe, krasomówcze, odczyty i zjazdy naukowe. Aktywnie uczestniczyło w patriotycznych inicjatywach w Galicji. Później zajęło się również działalnością wydawniczą, głównie powielając skrypty.

W latach 1914–1915, gdy zamknięto Uniwersytet Jagielloński, TBSP nie przestało funkcjonować – na ten czas przeniosło swą siedzibę do Wiednia.

W latach międzywojennych Towarzystwo przeżywało swój rozkwit. W 1928 roku dzięki zapisowi swego długoletniego Kuratora, prof. Edmunda Krzymuskiego, TBSP stało się właścicielem kamienicy przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie.

W czasie II wojny światowej Towarzystwo włączyło się w akcję tajnego nauczania, udostępniając w tym celu swój księgozbiór, tj. tę jego część którą ocalono przed zarekwirowaniem.

                                     

1.2. Historia Po II wojnie światowej

Po wojnie TBSP początkowo rozwijało swą działalność, rewindykowano kamienicę i księgozbiór. W roku 1950 formalnie zlikwidowano TBSP, na kilka miesięcy przed planowanym obchodem stulecia Towarzystwa. Budynek przejął Uniwersytet, księgozbiór – Biblioteka Jagiellońska, a powielarnię skryptów zlikwidowano. Jednak tradycje TBSP nieformalnie kontynuowały działające koła naukowe karnistów i historyków prawa.

W roku 1957 TBSP oficjalnie reaktywowano. Podjęto częściowo skuteczne starania o odzyskanie księgozbioru. Od tej chwili TBSP nie było samodzielnym bytem prawnym, ale jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7 stycznia 2014 roku walne zebranie TBSP uchwaliło przekształcenie koła w federację niezależnych kół naukowych o nazwie Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Rada Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego TBSP RKN UJ. Od tego czasu sekcje przekształciły się w autonomiczne koła naukowe afiliowane przy katedrach i inny jednostkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                     

1.3. Historia Byli Członkowie

Członkami TBSP UJ byli m.in.: Fryderyk Zoll senior, Zygmunt Gebethner, Władysław Abraham, Juliusz Leo, Stanisław Estreicher, Bronisław Krzyżanowski, Zygmunt Lisowski, Kazimierz Zaczek, Wiktor Medwecki, Władysław Wolter, Stefan Grzybowski, Wojciech Maria Bartel, Wiesław Lang, Andrzej Zoll, Józef Skwierawski, Ryszard Markiewicz, Tomasz Gizbert – Studnicki, Jerzy Malec, Andrzej Szumański, Andrzej Kremer, Bogusław Chrabota, Jarosław Majewski, Fryderyk Zoll ur. 1970.

                                     

2. Kuratorzy TBSP UJ

 • 1934 funkcję kuratora pełnił prof. dr Jerzy Lande
 • od 2019 r. prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • 1876-1886 prof. dr Maksymilian Zatorski
 • 1967-1970 prof. dr Konstanty Grzybowski
 • 1934-1939 prof. dr Władysław Wolter
 • 2012-2016 prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
 • 1863-1876 prof. dr Fryderyk Zoll senior
 • 1928-1934 prof. dr Kazimierz Władysław Kumaniecki
 • 1957-1967 prof. dr Władysław Wolter
 • 1886-1889 prof. dr Maurycy Fierich
 • 1947-1948 prof. dr Jerzy Langrod
 • 1889-1892 prof. dr Lotar Dargun
 • 1970-1994 prof. dr Stanisław Włodyka
 • 2016-2019 prof. dr hab. Janina Błachut
 • 2000-2012 prof. dr hab. Andrzej Zoll
 • 1945-1947 prof. dr Władysław Wolter
 • 1948-1950 prof. dr Michał Patkaniowski
 • 1851-1863 prof. dr Julian Dunajewski
 • 1892-1928 prof. dr Edmund Krzymuski
 • 1994-2000 vacat nieformalną opiekę sprawował prof. dr hab. Janusz Sondel


                                     

3. Struktura

Władze

Najwyższym organem Towarzystwa jest Zarząd TBSP UJ składający się z Prezydium oraz Przewodniczących Kół Naukowych.

W skład Prezydium wchodzą: Prezes, I Wiceprezes, Wiceprezes ds. finansowych, Wiceprezes ds.organizacyjnych, Wiceprezes ds. wydawniczych.

Władzę sądowniczą oraz kontrolną sprawuje Sąd TBSP UJ,

Członkowie

Członkami TBSP UJ mogą być studenci prawa, administracji oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów studiujący na Uniwersytecie Jagiellońskim.

                                     

4. Siedziba

 • 1890-1903 – sala nr 35 w Collegium Novum ul. Gołębia 24
 • 1928-1939 – kamienica po prof. dr Edmundzie Krzymuskim na ul. Jabłonowskich 5
 • 1925-1928 – sala w kamienicy na ul. Grodzkiej 20
 • 1945-1950 – kamienica po prof. dr Edmundzie Krzymuskim na ul. Jabłonowskich 5
 • od 1957 – 2 sale w Collegium Wróblewskiego ul. Olszewskiego 2
 • 1914-1915 – mieszkanie Wiktora Medweckiego w Wiedniu
 • 2003 – sala 303 na ul. Krupniczej 2
 • od 2012 – ul. Straszewskiego 25/9
 • 1945 – sala w DS "Żaczek” przy al. 3 Maja
 • 1903-1925 – sala w Collegium Nowodworskiego ul. św.Anny
 • 1851-1890 – przedpokój w Collegium Iuridicum ul. Grodzka 53
 • 2003-2012 – sala numer 302 w Pałacu Larischa na ul. Brackiej 12
                                     

5. Działalność wydawnicza

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ prowadził działalność wydawniczą i współpracuje z innymi wydawnictwami prawniczymi. Wydawało Zeszyty Prawnicze TBSP UJ wcześniej Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP UJ od 1998 r. Od 2008 r. wydaje Internetowy Przegląd Prawniczy.

                                     
 • lipca 1952 w Młynniku koło Ojcowa polski historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii
 • do urzędów i na Uniwersytecie Jagiellońskim 1853: 29 lutego ze struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego wyodrębniło się Towarzystwo Naukowe Krakowa.
 • Schmidt - Ciążyński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe  Kraków: Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1989, s. 15. ISBN 83 - 01 - 09530 - X. ang. Jan Grzegorzewski, 1884
 • Biblioteki Publicznej im Grzegorza z Sanoka w Sanoku Edward Zając: Obywatele Honorowi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. Sanok: Miejska Biblioteka Publiczna
 • wywieziono z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w 1939, a także 4 tys. zabytkowych rękopisów. Zbiory biblioteki judaistycznej i biblioteki sejmowej w
 • audytoryjny Grodzka 18 inauguracja punktu konsultacyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 30 grudnia oddanie do użytku mostów:
 • przeniósł się do Krakowa. Polubił miasto i często korzystał z biblioteki na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadząc własne badania. Z Krakowa mógł pozostawać w
 • Zabłędzy Fryderyk Eichhorn otrzymał w 1903 stopień doktora praw na Uniwersytecie Jagiellońskim W lecie 1905 wybuchł kolejny pożar a straty oszacowano na

Użytkownicy również szukali:

koło naukowe tbsp uj, statut tbsp uj,

...
...
...