Poprzednia

ⓘ Podzielnik kosztów
Podzielnik kosztów
                                     

ⓘ Podzielnik kosztów

Podzielnik kosztów – "podzielnik kosztów ogrzewania" – zwany również podzielnikiem ciepła, to urządzenie montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, służące do podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie rachunków za ogrzewanie budynku, pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Polska Norma określa go jako rejestrujący przyrząd pomiarowy mierzący temperaturę względem czasu PN-EN 835 – "Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego” oraz PN-EN 834 – "Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną”.

Rozróżniamy następujące rodzaje podzielników:

  • Podzielnik elektroniczny z jednym czujnikiem temperatury grzejnika,
  • Podzielnik elektroniczny z dwoma czujnikami temperatury grzejnika i pomieszczenia.
  • Podzielnik wyparkowy, działający na zasadzie odparowania cieczy,

Wskazania podzielnika kosztów związane są z ciepłem doprowadzonym przez grzejnik do pomieszczenia, czyli jest wskaźnikiem licznikiem ciepła. Nie podlega legalizacji.

Metoda rozliczenia kosztów przy użyciu podzielników kosztów polega na uwzględnieniu wskazań wszystkich podzielników zainstalowanych w budynku. W obliczeniach wydziela się też tzw. opłaty stałe za ciepło. Mogą to być opłaty stałe z rachunku za ciepło, bądź też opłaty za ogrzewanie pomieszczeń wspólnych. Stosuje się również współczynniki korygujące rozliczenie lokali położonych w różnych miejscach budynku. W rozliczeniach kosztów stosuje się również współczynniki korygujące różne typy i wielkości grzejników, występujących w rozliczanym budynku instalacji c.o.