Poprzednia

ⓘ Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice
Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice
                                     

ⓘ Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice

Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice – kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Rybniku – dzielnicy Chwałowicach. Kopalnia położona przy drodze wylotowej z Rybnika w kierunku Świerklan. Obecnie wchodzi w skład zespolonej KWK ROW jako Ruch Chwałowice.

                                     

1. Historia

Utworzona 14 września 1897 jako Donnersmarck-Grube przez połączenie pól górniczych przez Guidona Henckel von Donnersmarcka. Na początku XXI stulecia przejęła teren KWK Rymer w dzielnicy Niedobczyce i tym samym zamykając ją, część górników została przeniesiona do pracy w pobliskich kopalniach.

Przy KWK Chwałowice, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na podstawie dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 utworzyło obóz pracy nr 32 podlegający Centralnemu Zarządowi Przemysłu Węglowego.

                                     

2. Kopalnia

Kopalnia wydobywa ok. 10 500 ton na dobę. Operatywne zasoby węgla wynoszą 126 315 tys. ton do poziomu 700 m i 243 738 tys. ton do poziomu 1000 m. Jest to energetyczny węgiel gazowo-płomienny typu 32.1.

Kopalnia posiada jeden czynny poziom wydobywczy na głębokości 550 m. Drugi poziom wydobywczy na głębokości 700 m jest obecnie w trakcie budowy. Poziomy wentylacyjne znajdują się na głębokości 305 m planuje się jego upraszczanie aż do całkowitej likwidacji oraz 390 m. Kopalnia obejmuje dwa obszary górnicze o łącznej powierzchni 40.35 km 2: rodzimy "Chwałowice" o powierzchni 20.7 km 2 oraz OG "Rymer" po "wchłoniętej" i zlikwidowanej kopalni o tej samej nazwie i powierzchni 19.65 km 2.

Kopalnia dysponuje sześcioma szybami w obszarze górniczym Chwałowice:

wdechowe – zlokalizowane centralnie:

  • szyb VIII – głębokość 725.75 m;
  • szyb I – głębokość 415.24 m po likwidacji poziomu 305 m stanie się zbyt płytki – planuje się jego likwidację;
  • szyb II – głębokość 723.6 m;

wentylacyjne – peryferyjne:

  • szyb Marcin – głębokość 200.79 m po likwidacji poziomu 305 m stanie się zbyt płytki – planuje się jego likwidację.
  • szyb V – głębokość 399.77 m;
  • szyb VII – głębokość 543.25 m;

Kopalnia w I półroczu 2014 r. zatrudniała 3135 pracowników i przynosiła straty w wysokości -12.46 zł. na tonie wydobytego węgla.

Średniodobowe wydobycie w 2016 r. wynosiło 9500 ton.

Kopalnia jest zabezpieczana przez Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim.

Użytkownicy również szukali:

kwk chwałowice telefon, kwk chwałowice, kwk jankowice, węgiel chwałowice opinie,

...
...
...