Poprzednia

ⓘ Demografia Izraela
Demografia Izraela
                                     

ⓘ Demografia Izraela

Artykuł omawia zagadnienie demografii państwa Izrael.

Większość ludności Izraela mieszka na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Izrael charakteryzuje wysoki poziom warunków bytowych i wykształcenia społeczeństwa oraz najwyższy na Bliskim Wschodzie stopień urbanizacji. 90% ludności kraju mieszka w miastach.

                                     

1. Grupy etniczne

Zgodnie z danymi izraelskiego Centralnego Biura Statystycznego z grudnia 2008 populacja kraju wynosi 7 337 000, dzieli się etnicznie na następujące grupy:

  • Żydzi - 5 540 000 - 75.5%
  • inni - 318 000 - 4.3% przeważnie członkowie rodzin żydowskich imigrantów, z krajów byłego ZSRR
  • Arabowie - 1 440 000 - 19.6%

Te liczby obejmują tylko legalnych mieszkańców państwa Izrael, bez uwzględnienia mieszkańców żyjących na terenach administrowanych przez Autonomię Palestyńską.

                                     

1.1. Grupy etniczne Arabowie

Oficjalne statystyki uwzględniają wyłącznie arabskich mieszkańców oficjalnie żyjących w Izraelu najczęściej posiadających obywatelstwo izraelskie. W 2008 w Izraelu żyło 1 440 000 Arabów, stanowiąc 19.6% ogółu mieszkańców. Z tego około 250 000 Arabów żyje we Wschodniej Jerozolimie i około 19 000 Arabów żyje na Wzgórzach Golan.

Zdecydowana większość izraelskich Arabów jest muzułmanami ponad 70%. Chrześcijanami jest 9% Arabów.

Odrębną etnicznie grupą arabską są Beduini, którzy żyją głównie na pustyni Negew. Rząd wybudował specjalnie dla nich siedem miast, jednak około 76 000 Beduinów nadal żyje w namiotach, wybierając koczowniczy styl życia. Część z ich małych wiosek nie jest nawet uwzględniona na izraelskich mapach. Często są one pozbawione wody, energii elektrycznej i szkół. Około 8% Beduinów służy ochotniczo w izraelskiej armii.

                                     

2. Religie

Tożsamość etniczna przekładająca się na wyznanie dane na 2005:

  • inni - 272 200 - 3.9%
  • muzułmańskie - 1 140 600 - 15.9%
  • żydowskie - 5 313 800 - 76.5%
  • druzyjskie - 115 200 - 1.6%
  • chrześcijańskie - 146 000 - 2.1%

Oficjalne dane nie uwzględniają ateistów.

                                     

3. Języki

Urzędowymi językami w Izraelu są hebrajski i arabski. Status specjalny mają także angielski i rosyjski. Ze względu na duży udział imigrantów w populacji Izraela w użyciu są także języki diaspory żydowskiej jidysz i ladino, oraz inne języki europejskie i azjatyckie takie jak rumuński, polski, francuski, perski.