Poprzednia

ⓘ Aglomeracja lubelska
Aglomeracja lubelska
                                     

ⓘ Aglomeracja lubelska

Aglomeracja lubelska – aglomeracja monocentryczna we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, obejmująca miasto centralne Lublin oraz okoliczne zurbanizowane gminy. W zależności od koncepcji i przyjętych kryteriów delimitacji obszarów podaje się, że liczba ludności zamieszkującej aglomerację wynosi od powyżej 400 do powyżej 600 tys. osób.

                                     

1.1. Koncepcje aglomeracji lubelskiej PZP województwa z 2002

Według planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego z 2002, w którym przyjęto perspektywę roku 2030, centrum aglomeracji będzie tworzyć Lubelski Zespół Miejski Lublin i Świdnik, o łącznej liczbie ludności przekraczającej 500 tys. Ośrodkami węzłowymi mają być miejscowości posiadające w 2002 status miasta: Bełżyce, Bychawa, Lubartów, Łęczna, Nałęczów i Piaski oraz miejscowości, które w 2002 takiego statusu nie miały: Garbów, Kurów i Markuszów mające w sumie ponad 90 tys. mieszkańców.

Według PZP z 2002 w skład obszaru aglomeracji wchodzi także 29 gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Fajsławice, Garbów, Głusk, Jastków, Jabłonna, Kamionka, Kurów, Konopnica, Lubartów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Markuszów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Niemce, Ostrówek, Puchaczów, Piaski, Serniki, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka oraz Wojciechów. W sumie w 2030 ma je zamieszkiwać ponad 200 tys. osób. Przewidywano, że w 2030 obszar aglomeracji lubelskiej będzie zamieszkiwało ponad 700 tys. osób.

Głównym kierunkiem rozwoju aglomeracji lubelskiej według PZP z 2002 powinno być podniesienie Lublina do rangi ośrodka o znaczeniu europejskim łączącego Polskę z Ukrainą i Białorusią. Autorzy PZP opowiedzieli się za stworzeniem studium przestrzennego aglomeracji, w którym opracowano by m.in. kwestie rozwoju gospodarczego i ochrony przyrody oraz zawarto by plan utworzenia "zielonego kołnierza” wokół aglomeracji.

                                     

1.2. Koncepcje aglomeracji lubelskiej Koncepcja Swianiewicza i Klimskiej z 2005

W 2005 Paweł Swianiewicz i Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji z miastem centralnym Lublinem oraz przyległych 18 gmin. Obszar ten w 2002 zamieszkiwało 564 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia w 2002, współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

                                     

1.3. Koncepcje aglomeracji lubelskiej Koncepcja Paryska z 2008

W 2008 Jerzy Jan Parysek przedstawił koncepcję, według której w skład aglomeracji lubelskiej wchodzą: Lublin, Świdnik, Łęczna i Wólka. Wskazał, że aglomeracja jest we wstępnej fazie rozwojowej, a jej obszar zamieszkuje 0.5 mln osób.

                                     

1.4. Koncepcje aglomeracji lubelskiej Studium urbanizacji LOM z 2009

Według "Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego” z 2009 w skład aglomeracji lubelskiej wchodzą miasta: Lublin i Świdnik rdzeń aglomeracji, Łęczna i Lubartów miasta satelitarne i gminy wiejskie: Głusk, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Niemce, Wólka oraz wiejski obszar gminy Łęczna. Liczba ludności tak delimitowanej aglomeracji wynosi ok. 516 tys.

                                     

1.5. Koncepcje aglomeracji lubelskiej Inne koncepcje

Inne koncepcje aglomeracji, obszaru funkcjonalnego, zespołu miejskiego Lublina:

  • według Eurostat w 2001 LUZ Lublin, ang. Larger Urban Zone – 651 518 mieszkańców i obszar 2883.32 km 2, które dane przyjął też T. Markowski,
  • według Eurostat w 2004 LUZ Lublin, ang. Larger Urban Zone – 652 642 mieszkańców i obszar 2883.32 km 2.
  • według programu ESPON obszar funkcjonalny Lublina FUA, ang. Functional Urban Area w 2002 zamieszkiwało 451 tys. osób,
                                     

2. Lubelski Obszar Metropolitalny

7 czerwca 2008 prezydent Lublina oraz przedstawiciele władz samorządów z obszaru 4 powiatów: lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego podpisali umowę, która reguluje zasady wspólnego aplikowania i realizacji projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom”. Za główny cel projektu przyjęto zbudowanie partnerstwa pomiędzy Lublinem i okolicznymi samorządami jednostek terytorialnych, z zamiarem promowania ich obszaru jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Obszar samorządów umowy partnerskiej określono jako "Lubelski Obszar Metropolitalny”.

W centrum LOM znajdują się Lublin i Świdnik. W promieniu ok. 30 km od Lublina znajduje się 25 gmin, w tym 7 miast. Na tym obszarze rozwijają się procesy aglomeracyjne. Według statystyk z 2014 LOM Lublin i 4 powiaty zamieszkiwało 712 tys. osób.

W "Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego” z 2009 oprócz LOM zbadano także obszar gmin: Fajsławice należącej do powiatu krasnostawskiego, Kurów, Markuszów i Nałęczów należących do powiatu puławskiego. Autorzy opracowania przedstawili trzy warianty delimitacji LOM i opowiedzieli się za ostatnim z nich. Według tej koncepcji w skład LOM weszłyby 22 gminy: Lublin i Świdnik jako rdzeń LOM, z powiatu lubartowskiego tylko miasto i gmina wiejska Lubartów, z powiatu łęczyńskiego gminy: Łęczna, Milejów, Puchaczów i Spiczyn, z powiatu świdnickiego gminy: Piaski i Mełgiew, cały powiat lubelski oprócz gmin: Borzechów, Krzczonów, Wysokie i Zakrzew, ponadto gmina Nałęczów.