Poprzednia

ⓘ Malawi
Malawi
                                     

ⓘ Malawi

Malawi, Republika Malawi dawniej Niasa – państwo we wschodniej Afryce, bez dostępu do morza. Graniczy z Tanzanią, Mozambikiem i Zambią.

                                     

1. Ustrój polityczny

Republika wielopartyjna. Prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję, jest jednocześnie szefem rządu, ustalając skład Rady Ministrów. Głównym organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament – Zgromadzenie Narodowe, którego 193 członków wybieranych jest w głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję. Główne partie: Partia Kongresu Malawi MCP, Zjednoczony Front Demokratyczny UDF, Przymierze dla Demokracji AFORD.

                                     

2. Geografia

Malawi to kraj pozbawiony dostępu do morza. Położony jest w Afryce południowo-wschodniej. Z północy na południe kraju rozciąga się Wielki Rów Zachodni, w obrębie którego znajduje się trzecie co do wielkości jezioro afrykańskie – Niasa, powstałe w wyniku ruchów tektonicznych na obszarze Wielkich Rowów Afrykańskich. Z południowych krańców jeziora wypływa rzeka Shire, będąca dopływem Zambezi. Na wschód i zachód od jeziora Niasa w krajobrazie dominują wysokie płaskowyże. Położona na północy kraju wysoczyzna Nyika sięga 2600 m n.p.m. Na południe od jeziora Niasa rozciąga się wyżyna Shire, która przechodzi w masyw górski Mlandżi, osiągający wysokość 3002 m n.p.m. Klimat Malawi jest podrównikowy na przeważającym obszarze kraju.

Podział administracyjny

Malawi zostało podzielone na 3 regiony, które składają się z 28 dystryktów.

                                     

3. Historia

XX w. p.n.e. – osiedlenie się Buszmenów XV w. n.e. – powstanie konfederacji plemion pod wodzą Karongi XVII w. n.e. – kontakty z arabskimi sułtanami 1859-1863 – początki penetracji brytyjskiej 1907 – Malawi staje się kolonią brytyjską 1915 – powstanie antybrytyjskie, zdławione 1944 – pierwsza organizacja polityczna - Afrykański Narodowy Kongres Niasy 1959 – niepokoje wewnętrzne przyczyną delegalizacji ANKN, kontynuatorką stała się Partia Kongresu Malawi 1963 – utworzenie autonomii wewnętrznej Malawi 1964 – niepodległe państwo brytyjskiej Wspólnoty Narodów, członkostwo w ONZ 1966 – utworzenie republiki, na której czele stanął Hastings Kamuzu Banda 1967 – nawiązanie stosunków dyplomatycznych z RPA 1975 – przeniesienie stolicy z Zomby do Lilongwe 1989 – dotknięcie skutkami wojny domowej w Mozambiku 1993 – wprowadzenie systemu wielopartyjnego po referendum 1994 – wybory do rządu, na których zwyciężył Zjednoczony Front Demokratyczny; przewodniczący partii, E. B. Muluzi, stał się prezydentem kraju                                     

4. Gospodarka

Malawi należy do grona najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Gospodarka praktycznie w całości opiera się na rolnictwie, na obszarach wiejskich mieszka ok. 90% ludności kraju. Na potrzeby własne produkuje się fasolę, ryż, kassawę. Głównym produktem żywnościowym jest kukurydza, której nadwyżki produkcji pozwoliły Malawi wesprzeć w latach 80. dotkniętych klęską suszy sąsiadów. Duże ilości tytoniu i herbaty przeznacza się na eksport. Oprócz złóż boksytów i apatytów Malawi posiada niewiele bogactw mineralnych. Obiekty przemysłowe skupione są wokół miasta Blantyre. RPA i Zimbabwe, dwaj najwięksi partnerzy handlowi Malawi, wprowadziły ułatwienia w obrocie towarowym z tym krajem, znosząc cło na pochodzące z Malawi produkty. Ważną rolę w budżecie Malawi odgrywa pomoc międzynarodowa, zwłaszcza wsparcie finansowe ze strony MFW i Banku Światowego. Rząd Malawi musi stawiać czoła takim wyzwaniom, jak związane z prymitywnymi sposobami gospodarowania wyjałowienie gleby i rozprzestrzeniająca się epidemia AIDS.

                                     

5. Demografia

Dane można znaleźć w CIA Factbook.

Religia

Dane wg Spisu Powszechnego w 2018 roku:

 • Kościół Anglikański – 2.3%
 • protestantyzm
 • adwentyści dnia siódmego i baptyści – 9.4%
 • chrześcijaństwo – 77.3%
 • zielonoświątkowcy – 7.6%
 • Kościół Prezbiteriański – 14.2%
 • pozostali chrześcijanie – 26.6%
 • katolicyzm – 17.2%
 • islam – 13.8%
 • inne religie – 5.6%.
 • tradycyjne religie plemienne – 1.1%
 • hinduizm – 0.02%
 • niereligijni – 2.1%
 • buddyzm – 0.03%

Użytkownicy również szukali:

forum malawi, malawi ryby,

...
...
...