Poprzednia

ⓘ HTML Help
                                     

ⓘ HTML Help

HTML Help – format plików pomocy w środowisku Windows, wprowadzony w 1996 roku przez Microsoft.

HTML Help, którego twórcą jest Ralph Warden, jeden z architektów systemów pomocy w Microsofcie, miał uzupełnić, a w perspektywie zastąpić, klasyczny format WinHelp.

                                     

1. Budowa

Jak i poprzednio stosowane pliki pomocy, skompilowane archiwum HTML Help plik *.chm zawiera materiały opatrzone spisem treści, skorowidzem i systemem wyszukiwania, a także odsyłaczami hipertekstowymi. W przeciwieństwie jednak do plików w formacie WinHelp, tworzywem HTML Help są dokumenty HTML. Informacyjna nośność takich plików jest znacznie większa, gdyż możliwe jest tutaj wykorzystanie całego bogactwa HTML, łącznie z najnowszymi technikami, jak języki skryptowe czy style. Osnowę stanowi kontrolka Internet Explorera, dzięki czemu możliwości interpretacyjne są zaawansowane.

Oprócz plików HTML, jako surowca, w trakcie budowy powstają pliki z definicjami archiwum *.hhp, spisu treści *.hhc i skorowidza *.hhk. Są to pliki tekstowe, które można tworzyć ręcznie w dowolnym tekstowym edytorze znając ich składnię, jednak znacznie wygodniej jest stosować wyspecjalizowane oprogramowanie wspomagające takie prace, jak HTML Help Workshop, FAR itd. Dopiero po zbudowaniu plików z definicjami konieczne jest użycie dedykowanego kompilatora HTML Help Workshop.

Interesującą cechą jest możliwość łączenia oddzielnie zbudowanych archiwów za pomocą funkcji Merge, dzięki której można integrować we wspólnym interfejsie tworzone sukcesywnie, niekiedy w ciągu lat, cząstkowe archiwa.

                                     

2. Zalety i wady

Archiwa pomocy w formacie HTML Help mają zasadniczą przewagę w stosunku do zwykłych dokumentów HTML, gdyż zawierają nie tylko spisy treści i indeksy, ale i wyszukiwanie pełnotekstowe, co nie jest łatwe do uzyskania w Internecie, gdzie większość webmasterów nie ma dostępu do skryptów CGI na serwerach. Również szybkość działania skompilowanego archiwum jest znacznie większa. HTML Help nie zastępuje "żywych" stron WWW, ale pozwala tworzyć zwarte archiwa informacyjne, które może skopiować z Internetu każdy użytkownik i posługiwać się nimi w swoim komputerze.

HTML Help jest narzędziem, którego zalety mogą docenić naukowcy i studenci, dziennikarze, twórcy reklamy, pracownicy public relations, webmasterzy, menedżerowie, twórcy oprogramowania, autorzy dokumentacji i wszystkie osoby, które udostępniają publicznie materiały informacyjne. Trafność koncepcji HTML Help leży m.in. w tym, że HTML jest dobrze znanym i powszechnie akceptowanym medium upowszechniania informacji na forum publicznym, a zatem HTML Help może korzystać z obszernych zasobów dokumentów. O ile WinHelp był zawsze formatem w pewnej mierze egzotycznym dla większości użytkowników komputerów, ograniczonym w zasadzie do pełnienia pomocniczej roli w oprogramowaniu, o tyle HTML Help staje się nośnikiem powszechnie dostępnej wiedzy, obejmującej wszelkie dziedziny życia.

Obok zalet, format HTML Help ma też wady – niezdolność do kompilowania niektórych formatów plików, przede wszystkim multimedialnych. Niektóre z tych formatów można jednak włączyć do archiwum za pomocą specjalnych skryptów. Inną wadą jest niedostateczna uniwersalność – archiwa można uruchamiać jedynie w środowisku Windows.

                                     

3. Kompilator

Do zbudowania pliku HTML Help potrzebny jest darmowy kompilator Microsoftu, HTML Help Workshop, za pomocą którego można tworzyć archiwa w formacie HTML Help 1.0. Ostatnia wersja kompilatora pochodzi z 2001 roku i pozostaje nieco w tyle za szybko ewoluującymi standardami oprogramowania.

Kolejna wersja formatu, HTML Help 2.0, jest od kilku lat w stadium nieukończonych prac projektowych, aczkolwiek dostępna jest już testowa wersja kompilatora. Nie jest wykluczone, że HTML Help 2.0 nie ukaże się w postaci finalnej i zostanie zastąpiony przez nowy system plików pomocy przygotowywany dla systemu operacyjnego Windows Vista, oparty na języku XML.

                                     

3.1. Kompilator Dekompilacja

W systemie MS Windows możliwa jest dekompilacja pliku pomocy na pliki źródłowe przy pomocy komendy:

hh.exe -decompile folder plik.chm

Spowoduje to zapisanie plików źródłowych pliku plik.chm do katalogu folder

Do dekompilacji można wykorzystać także oprogramowanie HTML Help Workshop.

Istnieją także programy umożliwiające dekompilację plików HTML Help w innych systemach operacyjnych.

                                     

4. Przykładowa definicja pliku archiwum

Podstawowy plik z definicją archiwum *.hhp ma następującą konstrukcję oczywiście może się ona różnić zależnie od zawartości i przyjętych opcji:

r1.htm r2.htm r3.htm r4.htm r5.htm r6.htm r7.htm r8.htm r9.htm