Poprzednia

ⓘ Łańcuch górski
                                               

Koh-e Baba

Koh-e Baba – pasmo górskie w Hindukuszu, w środkowym Afganistanie. Najwyższy szczyt, Szah Foladi, osiąga 5143 m n.p.m. W górach znajdują się źródła rzek Hari Rod, Helmand, Kabul oraz Sorchab. Dominuje roślinność pustynna i stepowa.

                                               

Serra da Estrela

Serra da Estrela – łańcuch górski na Półwyspie Iberyjskim, najwyższe pasmo gór w kontynentalnej części Portugalii, położone w północno-środkowej części tego kraju, stanowi przedłużenie gór Kastylijskich. Jest ulokowane pomiędzy dolinami rzek Mondego i Zêzere. Najwyższym szczytem tego pasma jest Torre.

                                               

Góry Abakańskie

Góry Abakańskie – pasmo górskie w Federacji Rosyjskiej, w południowej Syberii w Chakasji. Położone na granicy Ałtaju i Sajanu Zachodniego góry rozciągają się ok. 300 km, nad lewym brzegiem Jeniseju od ujścia rzeki Abakan do Krasnojarska Pasmo Czułymskie. Stanowiąc dział wodny między dorzeczami Jeniseju rzeka Abakan i Obu dopływy rzeki Tom. Najwyższa wysokość wynosi 1984 m n.p.m. Zbudowane są ze skał metamorficznych z intruzjami granitów, gabro i diorytów. W niższych partiach występuje tajga jodłowo-świerkowo-cedrowa, powyżej 1700 m tundra górska.

                                               

Góry Aberdare

Góry Aberdare – góry w Afryce, położone w środkowo-zachodniej Kenii, długie na 160 km biegną na północ od stolicy Kenii Nairobi. Najwyższy szczyt mierzy, według różnych źródeł 3994-4001 m n.p.m. Część obszaru łańcucha górskiego wraz z przyległymi terenami od 1950 roku objęta jest ochroną w ramach Parku Narodowego Aberdare o powierzchni 767 km². Park dzieli się na dwie różne pod względem geograficznym części – górskie wrzosowiska oraz porośnięte gęstym lasem niżej położone tereny. Żyją tu liczne gatunki zwierząt, m.in. największa w Kenii populacja nosorożców czarnych.

                                               

Góry Ałajskie

Góry Ałajskie, Ałaj – góry w Kirgistanie i częściowo w Tadżykistanie. Rozciągają się z zachodu na wschód na długości ok. 400 km i szerokości 70−80 km. Od północy ogranicza je Kotlina Fergańska, od południa zaś Dolina Ałajska. Najwyższy szczyt, Tandykul, znajduje się na granicy kirgisko-tadżyckiej i ma wysokość 5539 m n.p.m. Góry zbudowane są ze skał okruchowych i krystalicznych z łupkami metamorficznymi. Na przedgórzach dominuje roślinność półpustynna, nieco wyżej występują suche stepy. Do wysokości 3000 m n.p.m. pojawiają się łąki stepowe i lasy, tzw. arcza, które spotykane są głównie na ...

                                               

Alaska (góry)

Alaska – pasmo górskie w Ameryce Północnej w stanie Alaska. Jest to najwyższa część łańcucha Kordylierów z najwyższym szczytem kontynentu – Denali. Długość ok. 1000 km. Zbudowane z granitów i ze skał osadowych. W części południowo-zachodniej czynne wulkany, m.in. Pavlof, Iliamna. Stoki gór do wys. 800–1100 m n.p.m. pokryte lasami iglastymi cedr alaskański, świerk, w wyższych partiach lodowce i wieczne śniegi. Część środkowa Alaski, o powierzchni około 1620 tys. ha, wchodzi w skład parku narodowego Denali. Wydobycie złota, ropy naftowej i miedzi.

Łańcuch górski
                                     

ⓘ Łańcuch górski

Łańcuch górski – teren górski o równolegle ułożonych pasmach wraz z kotlinami i przylegającymi do nich pogórzami.

Na świecie wyróżnia się dwa podstawowe wielkie łańcuchy górskie:

  • składa się z dwóch łuków, przebieg południkowy, występują częste zjawiska wulkaniczne oraz trzęsienia ziemi
  • łańcuch okołopacyficzny
  • zachodnie wybrzeża Ameryki Północnej i Południowej Kordyliery, Andy
  • zachodnie wybrzeża Pacyfiku poprzez Wyspy Japońskie po Nową Gwineę i Nową Zelandię)
  • obejmuje
  • łańcuch alpejsko-himalajski
  • przebieg zbliżony do równoleżnikowego, występuje typowy krajobraz wysokogórski, w kierunku wschodnim obserwuje się wyraźny wzrost wysokości od ok. 4000 m n.p.m. w Alpach do ponad 8000 m n.p.m. w Karakorum i Himalajach
  • obejmuje m.in.: Góry Kantabryjskie, Góry Kastylijskie, Sierra Morena, Góry Betyckie, Góry Iberyjskie, Pireneje, Alpy, Jurę, Apeniny, Sudety, Karpaty, Góry Dynarskie, Atlas, Kaukaz, Hindukusz, Pamir, Tienszan, Kunlun, Karakorum, Himalaje, Patkaj, Czin, Góry Arakańskie, archipelagi Andamany i Nikobary, góry Sumatry, Jawy i Małych Wysp Sundajskich.
Góry Markotchskie
                                               

Góry Markotchskie

Markotchskie góry-pasmo górskie w północno-zachodniej części Kaukazu, równolegle paśmie podstawowym. Leżeć w kraju Krasnodarskim Federacji Rosyjskiej. Najwyższy szczyt płaski.