Poprzednia

ⓘ Centrum Bankowo-Finansowe
Centrum Bankowo-Finansowe
                                     

ⓘ Centrum Bankowo-Finansowe

Centrum Bankowo-Finansowe, dawniej zwyczajowo Dom Partii lub Biały Dom – budynek biurowy w Warszawie znajdujący się przy rondzie Charles’a de Gaulle’a, pod adresem ul. Nowy Świat 6/12.

                                     

1. Opis

Do lat 40. XX wieku w tym miejscu, pod adresem ul. Nowy Świat 14, znajdowała się kamienica Jasińskiego. Po powstaniu listopadowym do 1918 mieściła się tam Izba Obrachunkowa, w latach 1915–1918 niemiecka Kolej Przewozów Wojskowych, Dyrekcji Generalnej Warszawa Militäreisenbahn – Generaldirektion Warschau, a w latach 1918–1931 Ministerstwo Komunikacji.

Na projekt budynku rozpisano w 1947 konkurs architektoniczny. Spośród 10 zaproszonych zespołów wybrano projekt zespołu "Tygrysów” Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński i Eugeniusz Wierzbicki. Budowę rozpoczęto w 1948. Budynek oddano do użytku 1 maja 1952 jako tak zwany Dom Partii siedzibę Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zbudowany został oficjalnie ze składek członków partii tak naprawdę koszty pokryto z kasy państwa i z wymuszonych zakupów cegiełek i później mieścił się tu też Komitet Warszawski PZPR. Do budowy wykorzystano m.in. granit ze zniszczonego mauzoleum Hindenburga.

13 maja 1962 po drugiej stronie Alei Jerozolimskich odsłonięto pomnik Partyzanta.

Na mocy decyzji premiera Tadeusza Mazowieckiego z lipca 1990 środki z wynajmu zostały przeznaczone na budowę nowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–2000 siedzibę w nim miała Giełda Papierów Wartościowych.

Obecnym właścicielem budynku jest Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat” SA, której udziałowcami są Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi najemcami są Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W budynku ma swoją siedzibę również Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W maju 2005 przed budynkiem odsłonięto pomnik Charles’a de Gaulle’a. 16 listopada 2009 budynek został wpisany do rejestru zabytków.

Do 2019 na parterze budynku znajdował się salon sprzedaży samochodów marki Ferrari.

Użytkownicy również szukali:

cbf adres, cbf nowy świat grupa mars,

...
...
...