Poprzednia

ⓘ Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna
                                     

ⓘ Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna

Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna – olimpiada przedmiotowa z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw polskiego i europejskiego prawodawstwa.

Organizatorami olimpiady są:

  • Oddział Warszawski Zrzeszenia Prawników Polskich
  • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Skierowana jest dla uczniów drugich i trzecich maturalnych klas liceum. Jest jedyną polską olimpiadą, której finał odbywa się w Brukseli.

Organizowana jest od roku szkolnego 2003/2004. W roku szkolnym 2010/11 odbędzie się jej VII edycja.

                                     

1. Organizacja olimpiady

Olimpiada jest trzyetapowa.

Etap I badawczy

  • Polega na napisaniu eseju na jeden z tematów podanych przez Komitet Główny EOSP w danej edycji olimpiady.

Rozgrywany w listopadzie termin nadsyłania prac

                                     

1.1. Organizacja olimpiady Etap II warszawski

Rozgrywany w grudniu), trwa dwa dni. Etap podzielony jest na dwa podetapy:

  • pisemny
Uczeń rozwiązuje test składający się z 40 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz 2 pytań otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w teście wynosi 50 punktów. Za każde dobrze rozwiązane pytanie zamknięte uczeń otrzymuje 1 punkt, za otwarte 0-5 punktów. Pytania dotyczą pełnego zakresu tematycznego danej edycji Olimpiady. Czas rozwiązania testu 60 minut.
  • ustny
Do części ustnej kwalifikuje się 15 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w części pisemnej. Uczeń odpowiada na dwa losowo wybrane pytania. Odpowiedź oceniana jest według szkolnej skali ocen. Oceny przeliczane są na punkty w stosunku: 0 – odmowa odpowiedzi, 2 – 0 pkt, 3 – 30 pkt 3+ - 33 pkt 4- - 37 pkt 4 – 40 pkt 4+ - 43 pkt 5- - 47 pkt 5 – 50 pkt 5+ - 55 pkt 6 – 60 pkt Każdy członek Komisji Egzaminacyjnej indywidualnie ocenia poziom wiedzy zaprezentowanej przez ucznia. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyciąga średnią z ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji. Średnia jest oceną ucznia za tę część etapu.

Uczeń ma do zdobycia maksymalnie 110 punktów 50 punktów za część pisemną oraz 60 punktów za ustną

                                     

1.2. Organizacja olimpiady Etap III europejski

Rozgrywany w marcu w Brukseli. Pobyt w Brukseli trwa kilka dni.

Etap europejski to pytania szczegółowe i problemowe sprawdzające przekrojowo wiedzę Olimpijczyków.

Uczeń odpowiada na trzy losowo wybrane pytania. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest według szkolnej skali ocen. Oceny przeliczane są na punkty w stosunku: 0 – odmowa odpowiedzi, 2 – 0 pkt, 3 – 30 pkt, 3+ – 33 pkt, 4- – 37 pkt, 4 – 40 pkt, 4+ – 43, pkt 5- – 47, pkt 5 – 50, pkt 5+ – 55, pkt 6 – 60 pkt. Każdy członek Komisji Egzaminacyjnej indywidualnie ocenia poziom wiedzy zaprezentowanej przez ucznia. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyciąga średnią z ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 180 pkt.

Pytania związane się z blokami tematycznymi leżącymi u podstaw zakresu programowego Olimpiady. Pierwsze podstaw prawa polskiego, drugie Unii Europejskiej, a trzecie podstaw prawa europejskiego.                                     

2. Organizacja pobytu

Do Brukseli pojedzie 10 najlepszych olimpijczyków etapu warszawskiego. W trakcie kilkudniowego pobytu w stolicy Belgii uczniowie wraz z opiekunami merytorycznymi będą mieli szansę na zwiedzenie miasta. Tradycją brukselskich wyjazdów jest także wizyta w jednej z instytucji europejskich oraz udział w wykładach prowadzonych przez praktyków prawa.

                                     

3. Nagrody główne

  • Nagrodą główną za zajęcie I miejsca jest indeks studenta prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji wraz z całkowitym zwolnieniem z opłat czesnego przez cały okres studiów.
  • Nagrodą za zajęcie III miejsca jest indeks studenta prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji i zwolnienie z opłat czesnego na pierwszym roku studiów.
  • Nagrodą za zajęcie II miejsca jest indeks studenta prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji i zwolnienie z opłat czesnego przez półtora roku studiów.
                                     

3.1. Nagrody główne Tytuły

Tytuł Laureata Olimpiady uzyskuje pięciu najlepszych uczniów wyłonionych w trakcie Finału Europejskiego.

Tytuł Finalisty Olimpiady uzyskują uczniowie z miejsc 6-10 wyłonionych w trakcie Finału Europejskiego.

Tytuł Laureata Etapu Warszawskiego otrzymuje olimpijczyk, który zakwalifikuje się do Finału Europejskiego Olimpiady.

Tytuł Finalisty Etapu Warszawskiego otrzymuje olimpijczyk, który zakwalifikował się do części ustnej Etapu Warszawskiego, a nie zakwalifikował się do Etapu Europejskiego.