Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – niepubliczna uczelnia w Lublinie, która została powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonego aktualnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 144.

Aktualnie WSPA w Lublinie kształci na studiach II stopnia ponad 3600 studentów oraz 560 słuchaczy na studiach podyplomowych.

21.510 studentów zdobyło dyplom WSPA 9.368 studiów II stopnia i 12.142 studiów podyplomowych.

                                     

1. Władze

 • Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – dr inż. Bogusław Oleksiejuk
 • Prorektor ds. ogólnych – dr Maria Mazur
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Ewa Miszczak
 • Kanclerz – mgr Elwira Przybylska
 • Rektor – dr Marcin Smolira
                                     

2. Wydziały i kierunki kształcenia

Od września 2010 roku w strukturze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie funkcjonują dwa Wydziały Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, prowadzących 12 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 • Gospodarka przestrzenna
 • Architektura
 • Informatyka
 • Wydział Nauk Technicznych
 • Transport
 • Projektowanie wnętrz nowość od r. ak. 2019/2020
 • Finanse i Rachunkowość
 • Administracja
 • Praca socjalna
 • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Zarządzanie licencjackie i magisterskie
 • Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
 • Socjologia licencjackie i magisterskie
 • Stosunki międzynarodowe

Uczelnia daje możliwość podjęcia również studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, ekonomii czy administracji, kursów i szkoleń, a także uczestnictwa w kursach Lokalnej Akademii CISCO.

Zajęcia dodatkowe

 • Egzaminy pozwalające uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego BVQI,
 • Egzaminy w zakresie Business English w London Chamber of Commerce and Industry, a także odpowiednio, dla innych języków: egzaminy z niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Dodatkowe zajęcia językowe,
 • WSPA jest akredytowanym regionalnym centrum egzaminacyjnym ETS – przeprowadza egzamin TOEIC ® Test of English for International Communication. TOEIC – to międzynarodowy certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku pracy,
 • Zajęcia w Lokalnej Akademii CISCO umożliwiające uzyskanie certyfikatu zawodowego Cisco Certified Network Associate CCNA oraz CISCO Certified Network Professional CCNP.
 • Egzaminy European Computer Driving Licence, czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym ECDL,
                                     

3. Partnerstwo

Partnerskie uczelnie krajowe

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
 • Polski Uniwersytet Wirtualny,
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie,
 • Politechnika Lubelska,
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
 • Wyższa Szkoła Logistyki.
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
                                     

3.1. Partnerstwo Partnerskie uczelnie zagraniczne

 • Technische Hochschule Deggendorf Niemcy,
 • Buznesa Augstskola Turiba Litwa,
 • University of Stavanger Norwegia,
 • Diakonhjemmet University College Norwegia,
 • Hochschule Magdeburg-Stendal Niemcy,
 • Universität Liechtenstein Liechtenstein,
 • University of Primorska, Faculty of Management Słowenia,
 • Urbana University Ohio, USA.
 • Buczackyj Instytut Menedżmentu i Audytu Ukraina,
 • Reykjavík University Islandia,
 • Innowacyjny Euroazjatycki Uniwersytet Pawłodar,
 • Kazakh Economic University Kazachstan,
 • Copenhagen University College of Engeneering Dania,
 • Université Pierre Mendès France Francja
 • Lwowski Regionalny Instytut Administracji Publicznej Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy Ukraina,
 • Tatung University Tajwan,
 • University de Alicante Hiszpania,
 • International School for Social and Business Studies Słowenia,
 • Oslo University College Norwegia
 • Republika Kazachstanu Kazachstan,
 • University College London Wielka Brytania,
 • Hochschule Ostwestfalen-Lippe Niemcy,
 • Kherson National Technical University Ukraina.
 • Bergische Universität Wuppertal Niemcy,
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach Słowacja,
 • Artevelde University College Ghent Belgia,

i inni.                                     

4. Europejskie standardy edukacyjne

WSPA w Lublinie – na wzór wielu uczelni zagranicznych wprowadza europejskie standardy nauczania. Zakładają one samodzielne układanie – w określonym zakresie – programu studiów przez studenta. Dopasowanie programu studiów do zainteresowań, potrzeb i możliwości studiującego gwarantuje szereg korzyści:

 • Maksymalne wykorzystanie czasu studiów na zgłębianie treści szczególnie interesujących studenta – maksymalizacja zadowolenia ze studiów.
 • Uzupełnienie obowiązkowych treści kierunkowych o zagadnienia nie ujęte w klasycznym programie studiów danego kierunku – poszerzenie kompetencji uzyskanych po ukończeniu studiów.
 • Uzyskanie niezbędnych kompetencji społecznych poprzez realizację modułów pogłębiających świadomość studenta – większa skuteczność w przyszłym środowisku pracy.
 • Możliwość realizacji więcej niż jednej specjalności na danym kierunku w ramach wykorzystania modułów "swobodnego wyboru” – uzyskanie dodatkowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
 • Możliwość realizacji części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej bez konieczności uzupełniania różnic programowych po powrocie – pewność, że przedmioty zaliczone za granicą zwolnią studenta z nadrobienia różnic programowych w kraju.
 • Elastyczność i indywidualizacja studiowania polegająca na doborze treści i częściowo tempa studiowania do własnych potrzeb i możliwości – minimalizacja sytuacji natłoku zajęć i trudności z zaliczeniem treści.
 • Nacisk na języki obce – zdobycie kompetencji językowych zapewniających sprawne posługiwanie się językiem obcym oraz możliwość poszerzenia programu studiów o zajęcia z dodatkowego języka obcego.
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych – przydatna wiedza praktyczna o tym, jak założyć i rozwinąć własną działalność gospodarczą.

Innowacyjność proponowanego sposobu studiowania dotyczy nie tylko organizacji toku studiowania, ale także metod i form prowadzenia zajęć. WSPA – w przeciwieństwie do wielu tradycyjnych uczelni wyższych – odchodzi od podawczego sposobu przekazywania wiedzy, z której trudno skorzystać w praktyce, na rzecz nauczania problemowego student samodzielnie rozszerza swoje kompetencje rozwiązując określone problemy postawione przez nauczyciela i realizując projekty w trakcie zajęć.

                                     

5. Warunki studiowania

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są we własnym budynku dydaktycznym o powierzchni ponad 4.450 m². Jednorazowo może uczestniczyć w zajęciach około 1.300 studentów.

W kompleksie dydaktycznym mieszczą się:

 • laboratorium językowe,
 • laboratorium fizyki,
 • 2 aule, które można połączyć w jedną dla 500 osób,
 • 2 laboratoria CISCO.
 • 15 sal do ćwiczeń i konwersatoriów,
 • sala wykładowa dla 50 osób,11 sal do lektoratów i spotkań seminaryjnych,
 • 7 nowoczesnych laboratoriów komputerowych, w tym jedno laboratorium będące jednocześnie salą projektową,
 • 2 sale wykładowe dla 78 osób,2 sale wykładowe dla 40-44 osób,
 • modelarnia i sala rysunkowa,
 • laboratorium transportowe,

Pomieszczenia dydaktyczne są standardowo wyposażone w rzutniki i sprzęt audiowizualny. Studenci mają także do dyspozycji odpowiednie zaplecze socjalne: barek, szatnię i parkingi dla 210 samochodów. Uczelnia jest w pełni dostosowana dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Do dyspozycji studentów jest 156 stanowisk komputerowych zlokalizowanych w laboratoriach oraz 12 stanowisk usytuowanych w bibliotece i na korytarzach Uczelni. Na większości obszaru WSPA studenci mogą również korzystać z sieci bezprzewodowej.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji uczestniczy w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance MSDN AA.

WSPA posiada bibliotekę wraz z czytelnią. Obecnie księgozbiór składa się niemal 25.000 pozycji literaturowych. Prenumerata obejmuje ponad 100 tytułów czasopism polskich oraz obcojęzycznych. Uczelnia posiada także własne wydawnictwo.                                     

6. Organizacje studenckie

Przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów WSPA jest Tomasz Pytka Działające na Wyspie organizacje, koła i kluby studenckie:

 • Klub Amerykańskiej Przedsiębiorczości,
 • Koło Naukowe Studentów Zarządzania "ManagerEye”,
 • Coolturka Club,
 • Studencki Klub Krajoznawczo-Turystyczny "Drogowskaz”,
 • Koło Naukowe Studentów Informatyki,
 • Koło Naukowe WySPA.TV,
 • Koło Naukowe Administratywistów,
 • Koło Naukowe Finansistów.
 • Wyspa Socjologów,
 • Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych,
 • Studenckie Koło Naukowe Integracji i Współpracy Polska-Wschód,
 • Koło Naukowe Studentów Transportu,