Poprzednia

ⓘ Pasmo Błękitne
Pasmo Błękitne
                                     

ⓘ Pasmo Błękitne

Pasmo Błękitne – zewnętrzne, wschodnie i najwyższe pasmo górskie w łańcuchu Appalachów, w USA. Jego długość wynosi około 1000 km, szerokość 8–105 km. Najwyższy szczyt Pasma Błękitnego to Mount Mitchell.

Pasmo Błękitne to góry zbudowane głównie z prekambryjskich i paleozoicznych skał metamorficznych. Stanowią one dział wodny między dorzeczem Missisipi a Oceanem Atlantyckim. Pokryte lasami w wyższych partiach bory sosnowe i jodłowe. Występują złoża węgla kamiennego, rudy manganu i litu, miki.