Poprzednia

ⓘ Wywoływacz fotograficzny
Wywoływacz fotograficzny
                                     

ⓘ Wywoływacz fotograficzny

Wywoływacz fotograficzny – mieszanina związków chemicznych, służąca do przekształcenia obrazu utajonego na naświetlonym materiale światłoczułym w obraz powstały z przetworzonej substancji światłoczułej. Proces ten nazywamy wywoływaniem i zachodzi on najczęściej w kąpieli fotograficznej sporządzonej jako roztwór wywoływacza. Istnieje wiele różnych wywoływaczy, służących do wywoływania różnorodnych materiałów światłoczułych, a także do uzyskiwania zróżnicowanych efektów w obrębie jednego materiału.

W skład wywoływacza wchodzi podstawowa substancja wywołująca redukująca oraz szereg substancji przyspieszających, konserwujących i przeciwzadymiających. W srebrowej fotografii czarno-białej do najczęściej stosowanych substancji wywołujących należą metol, hydrochinon, fenidon, paraaminofenol Rodinal.

Kąpiele wywołujące mają zazwyczaj odczyn wyraźnie zasadowy. Głównymi parametrami odpowiedzialnymi za sposób działania danego wywoływacza, a przez to określającymi czas trwania kąpieli, są stężenie roztworu i temperatura.