Poprzednia

ⓘ Interpolacja (kartografia)
                                     

ⓘ Interpolacja (kartografia)

Interpolacja – Jest to proces wyznaczenia wartości punktu na podstawie innych punktów o znanych wartościach przy użyciu techniki rachunkowej, graficznej, mechanicznej lub z użyciem algorytmów komputerowych.

Techniki interpolacji kartograficznej:

  • rachunkowa
  • graficzna linii równoległych
  • mechaniczna specjalne przyrządy
  • komputerowa oprogramowanie

Ze względu na złożoność metod interpolacyjnych przy tworzeniu map metodami klasycznymi używane były techniki rachunkowe, graficzne i mechaniczne oparte na najprostszej wersji interpolacji, czyli interpolacji liniowej.

Ogólnie metody interpolacji można podzielić na deterministyczne i statystyczne inaczej zwane geostatystycznymi lub stochastycznymi. Ze względu na niezmienność wartości punktów zmierzonych lub brak tej niezmienności, na metody dokładne i niedokładne. Lub też ze względu na spodziewany efekt końcowy: najlepsze dopasowanie powierzchni modelu do danych, uwypuklenie ekstremów, ocena ilościowa i jakościowa wpływu wartości przyjętych do interpolacji, dodatkowa ekstrapolacja wartości. Istnieje wiele algorytmów interpolacyjnych. Najpopularniejsze to: poligony Voronoja, Radialna funkcja bazowa, odwrotnego kwadratu odległości, wielomianów, najbliższego sąsiada, naturalnego sąsiada, zmodyfikowana metoda Sheparda, najmniejszej krzywizny, średniej ruchomej, kolokacji najmniejszych kwadratów, spline, Kriging, modele regresyjne, modele bayesowskie, modele hybrydowe.inie.

Interpolacje kartograficzną z użyciem algorytmów matematycznych wykonać można w oparciu o pomierzone punkty rozmieszczone regularnie lub nieregularnie w terenie. W przypadku punktów o nieregularnym rozmieszczeniu należny utworzyć dodatkową siatkę interpolacyjną. Może ona być w kształcie trójkątów TIN lub prostokątów GRID. Najczęściej siatkę trójkątów z użyciem masowej liczby punktów terenowych tworzy się za pomocą triangulacji Deluneya. Natomiast dla niewielkich obszarów - w oparciu o szkic polowy z uwidocznionymi spadkami terenu

Wynikiem interpolacji kartograficznej jest numeryczny model terenu w postaci wartości wysokości terenu w regularnej siatce GRID lub model graficzny w postaci warstwic.

                                     
  • interpolacja grafika komputerowa interpolacja kartografia interpolacja matematyka interpolacja paleografia interpolacja automatyka interpolacja
  • w kwartalniku Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk Geodezja i Kartografia oraz na konferencjach naukowych, także o charakterze międzynarodowym
  • którego współrzędne płaskie są znane. Służą także do automatycznej interpolacji warstwic, obliczania spadków terenu i określania jego ekspozycji, obliczeń
  • i dochodów. Modele przestrzenne, takie jak autokorelacja, regresja i interpolacja patrz poniżej mogą wymagać również określonego doboru próby. Podstawowe
  • klepsydry, która wykorzystywała dokładniejszą miarę upływu czasu opartą na interpolacji wyższego rzędu w miejsce liniowej. Su Song jest najbardziej znany ze

Użytkownicy również szukali:

interpolacja jak robic, na czym polega interpolacja geograficzna, na podstawie podanych wartości punktów dokonaj interpolacji, wyjaśnij na czym polega interpolacja,

...
...
...