Poprzednia

ⓘ Aglomeracja szczecińska
Aglomeracja szczecińska
                                     

ⓘ Aglomeracja szczecińska

Aglomeracja szczecińska – obszar aglomeracji monocentrycznej, który ukształtował się wokół stolicy województwa zachodniopomorskiego – Szczecina, jest największym tego typu obszarem na północnym zachodzie Polski.

Według programu ESPON obszar funkcjonalny Szczecina FUA, ang. Functional Urban Area w 2002 r. zamieszkiwało 610 tys. osób.

                                     

1. Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej

Istnieją liczne definicje granic aglomeracji szczecińskiej. Często aglomeracja szczecińska jest utożsamiana ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

Aglomeracja szczecińska tworzy układ urbanistyczny składający się z dwóch elementów będących w stałej symbiozie ze sobą tj. wielkiego miasta, które stanowi jego ośrodek centralny oraz szeregu miast i jednostek osadniczych.

Aglomeracja szczecińska należy w Polsce do rozwiniętych, gdyż spełnia następujące funkcje krajowe, jak i międzynarodowe: jest dużym węzłem transportowym, ośrodkiem gospodarki morskiej, posiada przemysł energetyczny i chemiczny podmioty te powiązane są ze sobą drogami lądowymi i wodnymi, jest też ważnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego.

Dodatkowo obszary aglomeracji szczecińskiej i tereny przylegające bezpośrednio do niego gromadzą większość walorów środowiska naturalnego wynikających z jego specyficznego położenia nad Odrą, jeziorem Dąbie w Dolinie Dolnej Odry, Zalewem Szczecińskim, Puszczą Wkrzańską łącznie z Puszczami Szczecińskimi i wreszcie Morzem Bałtyckim, wszystko to tworzy podstawy do rozwoju infrastruktury turystycznej tegoż regionu.

 • Aglomeracja szczecińska
                                     

1.1. Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej Skład aglomeracji szczecińskiej według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Według tekstu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego:

AGLOMERACJA SZCZECIŃSKA – obszar intensywnej urbanizacji. Centrum administracyjno-gospodarcze-kulturalne. Obszar węzłowy intensywnego rozwoju i przekształceń przestrzennych. Strefa podmiejska intensywnego rozwoju, w tym specjalistyczne rolnictwo – gminy: Kołbaskowo, Dobra Szczecińska, Police, Stargard, Gryfino, Goleniów”.

Mapa dołączona do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wskazuje obecność w składzie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego też gmin Nowe Warpno, Kobylanka i Stare Czarnowo.

                                     

1.2. Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej Skład aglomeracji szczecińskiej według Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju

Według mapy Il.19, s. 67 Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju w Szczeciński Obszar Metropolitalny wchodzą:

 • z powiatu pyrzyckiego: gminy Bielice i Kozielice.
 • z powiatu stargardzkiego: miasto Stargard, gmina Kobylanka;
 • miasto Szczecin, powiaty goleniowski i policki w całości;
 • z powiatu gryfińskiego: gmina miejsko-wiejska Gryfino, gminy Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie;
                                     

1.3. Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej Skład aglomeracji szczecińskiej według Porozumienia partnerskiego w sprawie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Według Porozumienia partnerskiego w sprawie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w jego skład wchodzą:

 • powiaty: stargardzki, policki, gryfiński;
 • gminy: Police, Goleniów, Gryfino, Stargard, Kołbaskowo, Dobra, Kobylanka, Stare Czarnowo, Nowe Warpno.
 • miasta: Szczecin i Stargard;
                                     

1.4. Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej Skład aglomeracji szczecińskiej według Unii Metropolii Polskich

Według Unii Metropolii Polskich w Szczeciński Obszar Metropolitalny wchodzą:

 • miasta Szczecin i Świnoujście
 • powiaty goleniowski, gryfiński, kamieński i policki.

W tych granicach wyodrębnia się tzw. obszar intensywnie zurbanizowany w składzie:

 • miasta Szczecin i Świnoujście;
 • powiat policki w całości;
 • z powiatu gryfińskiego: gmina miejsko-wiejska Gryfino i gmina Stare Czarnowo.
 • z powiatu goleniowskiego: gmina miejsko-wiejska Goleniów;
                                     

1.5. Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej Skład aglomeracji szczecińskiej według Swianiewicza

Skład aglomeracji szczecińskiej według Swianiewicza i Klimskiej:

Największe miasta aglomeracji to:

 • Goleniów – ludność – 22 tys. Powierzchnia – 12 km²
 • Szczecin – ludność – 407 tys. Powierzchnia – 301 km²
 • Gryfino – ludność – 21 tys. Powierzchnia – 9.58 km²
 • Świnoujście – ludność – 41 tys. Powierzchnia – 197.23 km²
 • Stargard – ludność – 70 tys. Powierzchnia – 48 km²
 • Police – ludność – 34 tys. Powierzchnia – 37 km²

W skład aglomeracji wchodzą również gminy:

 • gmina Gryfino bez miasta – ludność – 10 tys. Powierzchnia – 244 km²
 • z powiatu gryfińskiego
 • gmina Stare Czarnowo – ludność – 3.8 tys. Powierzchnia – 153.17 km²
 • gmina Kobylanka – ludność – 5.5 tys. Powierzchnia – 122.05 km²
 • gmina Stargard – ludność – 11 tys. Powierzchnia – 318.47 km²
 • z powiatu stargardzkiego
 • z powiatu goleniowskiego
 • gmina Goleniów bez miasta – ludność – 10 tys. Powierzchnia – 431 km²
 • gmina Stepnica – ludność – 4.5 tys. Powierzchnia – 294.16 km²
 • gmina Police bez miasta – ludność – 7.5 tys. Powierzchnia – 214.5 km²
 • gmina Nowe Warpno – ludność – 1.5 tys. Powierzchnia – 197.07 km²
 • gmina Dobra – ludność – 11.7 tys. Powierzchnia – 110.27 km²
 • gmina Kołbaskowo – ludność – 8 tys. Powierzchnia – 105.40 km²
 • z powiatu Police


                                     

1.6. Definicje, charakterystyka, zasięg terytorialny aglomeracji szczecińskiej Skład aglomeracji szczecińskiej wraz z przygranicznymi niemieckimi miejscowościami

Aglomeracja szczecińska może być liczona również zaliczając przygraniczne niemieckie miejscowości w których to osiedliło się wielu Polaków na co dzień dojeżdżających do pracy do Szczecina okolice miasta Pasewalk, powiat Vorpommern-Greifswald, jak również Niemców korzystających z oferty przede wszystkim handlowej Szczecina. Wówczas liczba mieszkańców aglomeracji jest wyższa. Obszar ten łączy stała komunikacja autobusowa – linia 705 Szczecin – Bismark-Löcknitz – Rossow-Polzow – Pasewalk.

Biorąc pod uwagę część powiatu Vorpommern-Greifswald:

 • Amt Uecker-Randow-Tal – ludność – 8.240 tys. Powierzchnia – 289.7 km²
 • Pasewalk – ludność – 11.699 tys. Powierzchnia – 54.99 km²
 • Amt Löcknitz-Penkun – ludność – 11.211 tys. Powierzchnia – 428.4 km²
 • Amt Am Stettiner Haff – ludność – 12.324 tys. Powierzchnia – 434.8 km²
 • Ueckermünde – ludność – 10.387 tys. Powierzchnia – 84.69 km²
 • Powiat Vorpommern-Greifswald


                                     

2. Transport

Najważniejszymi ciągami komunikacyjnymi aglomeracji są autostrada A6 Szczecin-Berlin zarazem stanowiąca obwodnicę Szczecina i droga ekspresowa S3 przy których to powstają Parki Przemysłowe Gryfiński, Goleniowski oraz droga ekspresowa S10 łącząca Szczecin ze Stargardem.

W Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu i w Policach istnieje rozwinięta sieć linii komunikacji miejskiej. Ważną rolę odgrywają połączenia kolejowe między stolicą regionu a Stargardem, Świnoujściem, Goleniowem i Gryfinem.

Przy granicy miasta Goleniów znajduje się port lotniczy Szczecin-Goleniów.

 • Komunikacja aglomeracji szczecińskiej