Poprzednia

ⓘ Badania terenowe
Badania terenowe
                                     

ⓘ Badania terenowe

Badania terenowe – wszelkie badania z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka” i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności. Badania terenowe powszechnie stosowane są w antropologii i socjologii, a także teorii organizacji. Chociaż teoretycznie mogą obejmować także metody ilościowe, w praktyce są pojęciem używanym przede wszystkim przez naukowców stosujących metody jakościowe.

Badania terenowe są stosunkowo nowym nurtem antropologii i nauk społecznych. Prekursorem zbierania wiedzy w terenie był Bronisław Malinowski, który usystematyzował zasady swojej metody obserwacji uczestniczącej. Początki badań terenowych w socjologii mają miejsce w Szkole Chicago gdzie Robert E. Park i Ernest Burgess – propagatorzy badań terenowych – zainspirowali studentów, by w badaniach życia miejskiego w obszarze Chicago posłużyć się obserwacją jako metodą zbierania danych. W Polsce bardzo ważnym ośrodkiem badań terenowych jest grupa badaczy skupiona wokół czasopisma "Przegląd Socjologii Jakościowej”, gdzie publikowane są artykuły oparte na etnografiach socjologicznych Wcześniej badacze i naukowcy opierali swoje tezy i koncepcje na źródłach już zastanych, a wyjeżdżanie w teren nie było praktykowane.

Antropolożka Karolina Bielenin-Lenczowska o pracy w terenie pisze tak: Doświadczenie bycia "tam”, interakcja z rozmówcą i położenie nacisku na dialog z nim, a nie traktowanie go jedynie jako źródła informacji, obserwacji i uczestnictwo w życiu badanej społeczności, a także refleksja nad rolą badacza w tej interakcji.

                                     

1. Teren

We współczesnej antropologii teren został amplifikowany, przestał oznaczać konkretne fizyczne miejsce. Zostały dodane do tego zagadnienia abstrakcyjne, takie jak: uczucia, relacje, ideologie, rzeczy, zwierzęta. Dzisiaj, pod wpływem współczesnych nurtów antropologii wykształciły się nowe sposoby badań konkretnego terenu, którym może być zarówno grupa społeczna, Internet, autoetnografia, "antropologia u siebie”, gdzie terenem jest miejsce zamieszkania i najbliższe otoczenie badacza. Terenem może być też jeden punkt odniesienia: np. miasto i narracja wokół niego, antropologia rzeczy, animal studies, food studies.

                                     

2. Metody badawcze

W badaniach terenowych stosowane są różne metodologie badań i analiz danych empirycznych. Stosowane są: metodologia teorii ugruntowanej, metody analizy wizualnej, etnografia socjologiczna

Metodyka badań terenowych różni się w zależności od zagadnienia jakie badamy, wniosków jakie chcemy uzyskać czy nurtu jakim inspiruje się badacz. Dariusz Jemielniak wyróżnił klasyfikację metod badawczych:

 • storytelling metoda
 • obserwacja, w szczególności obserwacja uczestnicząca i shadowing
 • etnografia
 • wywiad swobodny
                                     

3. Etyka w terenie

Praca z ludźmi zawsze wiąże się z problemami etycznymi. Badacz może uważać, że dla dobra i autentyczności swoich badań na danym terenie może pozwolić sobie na nieszczerość względem swoich badanych. Sama klasyfikacja obserwacji uczestniczącej sugeruje nieetyczne zachowanie w terenie. Metoda ta wyróżnia cztery rodzaje zachowania badacza w terenie:

 • uczestnik jako obserwator; oficjalne badania, silnie zżyty z grupą
 • obserwator jako uczestnik; odizolowany, ale wchodzi w relacje z grupą
 • całkowite oddanie; badacz wchodzi w relacje z badanymi i zdobywa ich zaufanie bez przedstawienia zamiaru badań
 • całkowicie odizolowany; badacz pozyskuje suche fakty. W książce M. Hammersleya i P. Atkinsona Metody badań terenowych o etnografii pisze się tak

"Prawdziwa etnografia zakłada bowiem, że badacz posiada umiejętność wchodzenia w interakcje z członkami społeczności poddawanej obserwacji, bez ingerowania w codzienny bieg ich życia”.                                     
 • swoją działalność otrzymał w 1978 roku Nagrodę im. Oskara Kolberga. Badania terenowe prowadził na obszarze Polski środkowej, obejmującej tereny województwa
 • latach 1946 1953 na Uniwersytecie Yale a w New Haven Prowadził badania terenowe w wielu krajach obu Ameryk, na Markizach Polinezja i Madagaskarze
 • socjalizacji kolejnych pokoleń. Badania terenowe prowadził w Meksyku, w Indiach, w Portoryko i na Kubie. W meksykańskim Tepoztlan badania prowadził 30 lat wcześniej
 • Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka oraz Praktyki przestrzenne: badania terenowe podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii. Praca Clifforda
 • Prowadził badania terenowe w krajach obu Ameryk, głównie w amerykańskim Nowym Meksyku 1915 - 1920 Meksyku 1924, 1930 i Peru 1925, 1926, 1942 badał tam
 • studentem Georges a Balandiera, prowadził badania terenowe wśród plemienia Guro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Badał społeczności łowców - zbieraczy, zajmował
 • australijski językoznawca. Prowadzi badania terenowe w zakresie języków austronezyjskich i papuaskich. Od 1963 r. zajmuje się badaniami interdyscyplinarnymi u ludu

Użytkownicy również szukali:

badania terenowe nad ukraińskim seksem, metody badań terenowych hammersley pdf,

...
...
...