Poprzednia

ⓘ Gospodarka kwatermistrzowska
                                     

ⓘ Gospodarka kwatermistrzowska

Gospodarka kwatermistrzowska:

  • zarządzanie posiadanymi środkami materiałowymi lub pieniężnymi polegające na spełnianiu ogółu funkcji przez organy zarządzające oddziały gospodarcze, które mają bezpośrednią styczność z tymi środkami. Zależnie od systemu zaopatrywania rozróżnia się gospodarkę kwatermistrzowską w naturze, zryczałtowaną, limitowaną i mieszaną, a zależnie od rodzaju służby - żywnościową, mundurową, materiałów pędnych i smarów, zakwaterowania i budownictwa.
  • ogół czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb materiałowych wojska, m.in. planowanie, przyjmowanie, zaopatrywanie, racjonalne użytkowanie, magazynowanie, ewidencjonowanie i nadzorowanie;