Poprzednia

ⓘ Dolne źródło ciepła
                                     

ⓘ Dolne źródło ciepła

Dolne źródło ciepła – źródło ciepła, do którego oddawane jest ciepło odpadowe obiegu termodynamicznego w silnikach cieplnych, albo z którego pobierane jest ciepło w maszynach cieplnych roboczych realizujących pełny obieg termodynamiczny.

Temperatura dolnego źródła ciepła jest:

 • niższa od najniższej występującej w obiegu termodynamicznym silników cieplnych;
 • wyższa od najniższej występującej w obiegu termodynamicznym maszyn roboczych.

Do obliczeń sprawności termodynamicznej obiegu, jako temperaturę dolnego źródła ciepła przyjmuje się najniższą temperaturę czynnika pojawiającą się w obiegu zarówno dla maszyn roboczych jak i silników.

W siłowniach i elektrowniach cieplnych jak również silnikach spalinowych obieg prawobieżny dolnym źródłem ciepła jest zwykle otoczenie.

W chłodziarkach dolnym źródłem ciepła jest obiekt chłodzony, w pompach ciepła otoczenie lub źródło niskowartościowego ciepła obiegi lewobieżne.

                                     
 • Europie. W strefie okołobiegunowej panowały lasy klimatu umiarkowanie ciepłego z cypryśnikiem i sekwoją. Około 49 milionów lat temu zamknęła się cieśnina
 • piasek, gazy i proszki. Woda absorbuje z palącego się ciała duże ilości ciepła tym samym uniemożliwiając dalsze palenie się. W zetknięciu się wody z pożarem
 • płytkiego i ciepłego morza epikontynentalnego. Tworzyły się w kilku wyraźnie różniących się facjach, a ich miąższość dochodzi do 250 300 m. Dolną część profilu
 • afrodyzjaki, suplementy żywnościowe w przemyśle farmaceutycznym stanowią źródło substancji bioaktywnych. Echinodermata, w: Integrated Taxonomic Information
 • germańskim słowem warm ciepły który w języku gockim miał nawet czasownikową formę warmjan. Nazwa Warmii znaczyłaby więc ciepła kraina Historyk Karol
 • m n.p.m. Znajduje się w obszarze zlewni rzek: Warty i Liswarty. Swoje źródło ma tutaj niewielka rzeka Kocinka, przepływająca obniżeniem. Leży ona w obszarze
 • których kolor jest odniesieniem do życia, do ciepła do południowego klimatu. Malarz podpisał się w lewym dolnym rogu. Oprócz pierwszej litery imienia i nazwiska
 • województwie sieradzkim. Siedziba gminy to Mokrsko. Według danych z 2006 roku Źródło Rocznik Demograficzny 2007 gminę zamieszkiwało 5435 osób. Gmina Mokrsko
 • jednak temperatura nie może spaść poniżej 10 C. Zimą zazwyczaj zrzuca dolne liście. Latem należy go podlewać obficie 2 - 3 razy w tygodniu, zimą raz na
 • z czego największe to Czarna Woda i jej dopływy - Skora, mająca swoje źródło na Pogórzu Kaczawskim, oraz Brochotka i Brenna. Gmina położona jest na wysokości

Użytkownicy również szukali:

odwierty pod pompy ciepła pozwolenie, pompa ciepła glina, pompa ciepła opis, pompa ciepła skała,

...
...
...