Poprzednia

ⓘ 99 atrybutów Allaha
99 atrybutów Allaha
                                     

ⓘ 99 atrybutów Allaha

Atrybuty Allaha to w islamie epitety odnoszące się do Allaha. Według hadisów, prorok Mahomet modląc się nazywał Boga 99 "najpiękniejszymi imionami". Następne pokolenia muzułmanów zebrały epitety użyte w Koranie, tworząc ich listę.

Istnieje kilka wersji listy 99 atrybutów Allaha, poniższa jest jedną z popularniejszych:

                                     

1. Inne wersje listy imion

Inne, również popularne listy atrybutów Boga jako pierwsze imię podają Allah ; przy takim zestawieniu, dla zachowania liczby 99 nie uwzględnia się Al-Ahad "Jedyny", niekiedy także z powyższej listy wypada Al-Wādżid "Wszystko posiadający", a w jego miejsce pojawia się Ar-Rabb ‏الرب‎ - "Pan"

                                     

2. Setne imię

Tradycja muzułmańska mówi, że Stwórca ma 100 imion, ale setne znane jest tylko Jemu. Dlatego też przyjmuje się, że powyższa lista wyczerpuje wszystkie podane ludziom do wiadomości atrybuty Allaha, co jest nie do końca ścisłe. W Koranie bowiem kilkakrotnie 2.105, 3.74, 8.29, 57.21, 57.29, 62.4 pojawia się też określenie Ḏū ăl-Fadl al-ʿAzīm arab. ‏ذو الفضل العظيم‎ "Pan nieskończonej chwały"; jednak aby zachować liczbę 99 imion, wyżej podany epitet nie jest uznawany za jedno z imion Boga.

Natomiast według części arabskojęzycznych chrześcijan, którzy żyjąc wśród islamskiej większości przyjęli niektóre z elementów tej religii, w tym uznanie, że podane epitety Boga odnoszą się także do Boga w ujęciu chrześcijańskim, ostatnie, setne imię Boga to ath-Thaluth al-Muqaddas - "Trójca Święta".

                                     

3. Imiona Boga a imiona własne w świecie arabskojęzycznym

Wśród muzułmanów jest przyjęte, że nikt nie może nosić imienia o takim samym brzmieniu, jak jeden z epitetów określających istotę Boga, dlatego też choć wiele z powyższych przymiotników funkcjonuje jako imiona własne, to jednak w nieco zmienionej formie. W konsekwencji w świecie islamu dość popularnymi imionami męskimi są np. Malik, Dżamil czy Karim, jednak niedopuszczalne jest noszenie imienia typu Al-Malik, Al-Dżamil, czy Al-Karim. Przy tworzeniu imion własnych imiona Boga mogą natomiast być łączone w swej pełnej formie z przedrostkiem Abd-, oznaczającym sługę, stąd popularność imion typu Abd ar-Rahman częściej w formie Abdurrahman czy Abd al-Aziz obecnie w formie Abdul Aziz.