Poprzednia

ⓘ Robert Woodrow Wilson
Robert Woodrow Wilson
                                     

ⓘ Robert Woodrow Wilson

Robert Woodrow Wilson – amerykański astronom, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie mikrofalowego promieniowania tła. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1978 wraz z Arno Penziasem.

Odkrycia dokonano przypadkowo w roku 1964, podczas pomiarów sygnałów mikrofalowych. Pracując w Bell Labs na nowym typie anteny, Wilson i Arno Penzias zaobserwowali szumy zob. szum elektryczny pochodzące z trudnego do wykrycia źródła. Po usunięciu wszystkich potencjalnych przyczyn tych szumów – łącznie z gołębimi odchodami znajdującymi się na antenie – stwierdzili, że sygnał pochodzi z nieba, równomiernie ze wszystkich kierunków. Został on zidentyfikowany jako "mikrofalowe promieniowanie tła” ang. Cosmic microwave background, CMB, które posłużyło jako potwierdzenie teorii Wielkiego Wybuchu.

Istnienie mikrofalowego promieniowania tła już w latach 40. postulował George Gamow. Miało to być promieniowanie podobne do promieniowania ciała doskonale czarnego, jednorodne, o stałej temperaturze w każdym kierunku. To właśnie Gamow, natrafiwszy na wyniki obserwacji Wilsona i Penziasa, umożliwił ich właściwą interpretację.