Poprzednia

ⓘ Warszawski Okręg Wojskowy (rosyjski)
Warszawski Okręg Wojskowy (rosyjski)
                                     

ⓘ Warszawski Okręg Wojskowy (rosyjski)

Warszawski Okręg Wojskowy – jeden z 14 okręgów wojskowych Imperium Rosyjskiego.

Stworzony w 1874, gdy formalnie zniesiono urząd namiestnika Królestwa Polskiego i w jego miejsce wprowadzono urząd generał-gubernatora warszawskiego.

Generał-gubernator warszawski był dowódcą rosyjskich wojsk Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który obejmował wszystkie gubernie Królestwa Polskiego, z wyjątkiem guberni suwalskiej, a także sąsiadujące z Królestwem powiaty guberni wołyńskiej i grodzieńskiej bez Grodna. Był bezpośrednio odpowiedzialny przed carem. Miał wyjątkowo rozległe kompetencje – mógł karać śmiercią mieszkańców Kongresówki bez procesu sądowego. Mógł wydawać tzw. postanowienia obowiązujące z mocą ustaw, które mogły zawieszać obowiązywanie niektórych praw. Wydawał pismo Варшавский военный вестник.

Na początku XX wieku w skład Warszawskiego Okręgu Wojskowego wchodziło pięć korpusów armijnych, dwa korpusy kawaleryjskie, oddziały gwardii oraz załogi twierdz, w sile 250 000 żołnierzy i 7000 oficerów.

W 1914 po wycofaniu się z Warszawy utworzono Miński Okręg Wojskowy.

                                     

1. Korpusy armijne Warszawskiego Okręgu Wojskowego /pocz. XX wieku/

  • 6 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego
  • 15 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego
  • 19 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego
  • 23 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego
  • 14 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Użytkownicy również szukali:

...
...
...