Poprzednia

ⓘ Alarm powodziowy
Alarm powodziowy
                                     

ⓘ Alarm powodziowy

Alarm powodziowy - ogłasza odpowiednia władza samorządowa, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego. W praktyce alarm powodziowy często się ogłasza dopiero przy znacznym przekroczeniu stanu alarmowego, które stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia.

Ogłoszenie alarmu powodziowego wiąże się z całodobowymi dyżurami administracji, centrów zarządzania kryzysowego, magazynów przeciwpowodziowych oraz służb i instytucji związanych z gospodarką wodną oraz ochroną przeciwpowodziową. Podejmują one działania mające chronić ludzi i dobytek przed powodzią. Z dużą częstotliwością nawet co godzinę monitoruje się stan wody na ciekach oraz stan urządzeń przeciwpowodziowych i hydrotechnicznych. Może zostać zarządzona ewakuacja, do której przeprowadzenia są uprawnieni strażacy kierujący działaniami ratunkowymi.

Ogłoszenie alarmu powodziowego wiąże się z ogłoszeniem przez IMGW-PIB stanu alarmu hydrologicznego, choć nie jest z nim równoważne.

Stan alarmu hydrologicznego - jest on ogłaszany przez IMGW-PIB w przypadku wystąpienia lub zagrożenia wystąpieniem co najmniej jednej z następujących sytuacji:

  • przekroczenie stanów alarmowych na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez IMGW-PIB,
  • wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza, mogącego spowodować cofkę z przekroczeniem stanów alarmowych.
  • wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu powodującego przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie,
  • wystąpienie niebezpiecznego opadu, mogącego spowodować przekroczenie stanów alarmowych,