Poprzednia

ⓘ Hołdunów
Hołdunów
                                     

ⓘ Hołdunów

Hołdunów został założony jako wieś w 1770 r. przez 300 kalwinów, byłych mieszkańców wsi Kozy, którzy represjonowani i prześladowani religijnie w Rzeczypospolitej przenieśli się na pruski wtedy Śląsk. Uciekinierzy założyli wieś nazwaną Hołdunów Anhalt na cześć dynastii książąt pszczyńskich.

I połowa XIX w. była okresem największego rozwoju gospodarki wydobywczej węgla kamiennego w rejencji opolskiej. W 1842 r. zarządca kopalni węgla kamiennego w Pszczynie nadsztygar Brucker znalazł na terenie między wsią Lędziny a kolonią Anhalt pokład węgla grubości 3 metrów. W 1843 r. na terenach tych powstała kopalnia pol. tłum. "Radość Henryka”, na cześć panującego wówczas w Pszczynie Jana Henryka Hochberga.

20 sierpnia 1920 r. w czasie II powstania śląskiego część wsi została spalona przez polskich powstańców w trakcie walk w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach. Według polskich źródeł, w tym książki Jana Ludygi-Laskowskiego, wydanej w 1925 r. i wznowionej w 1973 r., w Hołdunowie doszło do bitwy powstańców śląskich ze znajdującymi się w tej wsi zorganizowanymi i uzbrojonymi Niemcami, a według niemieckich źródeł powstańcy napadli na bezbronną i niestawiającą oporu wieś, po czym w akcie zemsty ją spalili. Również Marek Czapliński, który powołuje się na niemieckie źródło, podaje, że wieś spalono w akcie zemsty, ponieważ była w dużej mierze zamieszkała przez Niemców. Wkrótce po spaleniu wsi odwiedził ją Wojciech Korfanty, który przeprosił za jej spalenie i obiecał pomoc finansową na jej odbudowę.

W 1921 r. podczas plebiscytu we wsi oddano 294 głosy za Niemcami i 76 za Polską.

W okresie międzywojennym była to jedna z jedynie 4 gmin w górnośląskiej pruskiej części województwa śląskiego gdzie protestanci stanowili większość mieszkańców 70.6% w 1933 r.

Po II wojnie światowej w powiecie pszczyńskim została utworzona gmina zbiorowa Lędziny, z siedzibą urzędu w Lędzinach, w której skład weszły jako gromady: Lędziny, Hołdunów i Smardzowice. W 1951 r. zlikwidowano gminę Lędziny, a utworzono gminę Hołdunów z siedzibą w Lędzinach. W 1955 r. Hołdunów i Lędziny zostały przekształcone w oddzielne osiedla, które połączyły się w jedno duże osiedle 15 września 1961 r. W latach 1975–1991 Hołdunów wraz z Lędzinami wchodził w skład miasta Tychy. 2 kwietnia 1991 r. Lędziny ponownie uzyskały prawa miejskie, wtedy to Hołdunów został włączony w obręb miasta.

                                     

1. Charakterystyka dzielnicy

W Hołdunowie występuje mieszana zabudowa: oprócz niskich bloków do czterech pięter oraz domów jedno- i wielorodzinnych występuje tu unikatowa zabudowa domów jednorodzinnych tzw. "domków fińskich”. Przez Hołdunów przebiega szlak Hołdunowski: wiodący od strony Ławek dzielnica Mysłowic przez Hołdunów w kierunku Imielina.

Użytkownicy również szukali:

995 kierunkowy, 995 rozkład jazdy,

...
...
...