Poprzednia

ⓘ Kategoria:Prasa
                                               

Prasa (media)

Prasa – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego” o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa” pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy”, który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierun ...

                                               

Artykuł prasowy

Artykuł prasowy – ogólna nazwa drukowanej wypowiedzi w prasie, od notatki informacyjnej na temat polityczny, społeczny, kulturalny, sportowy – po krótki esej. Dobry artykuł powinien być przejrzysty kompozycyjnie, zawierać logiczny wywód, w którym kolejne argumenty stanowią potwierdzenie tezy lub opis sytuacji i wydarzeń.

                                               

Artykuł wstępny

Artykuł wstępny, wstępniak – nazwa artykułu w czasopiśmie, poruszającego najważniejsze bądź najbardziej aktualne wydarzenia z ostatniego okresu, albo też wprowadzającego do najważniejszych tematów poruszonych w bieżącym numerze pisma. Często autorstwa redaktora naczelnego lub jego zastępcy, czasem któregoś z innych dziennikarzy. W czasopismach mających istotny wpływ na życie polityczne tekst wstępniaka może kreować pewne wydarzenia polityczne i wpływać na przyszłe wydarzenia, a jego tytuł – wejść do powszechnego obiegu jako hasło lub slogan; tak stało się z artykułem Michnika z 3 lipca 198 ...

                                               

Deklaracja z Windhoek

Deklaracja z Windhoek – deklaracja ogłoszona 3 maja 1991 roku przyjęta w następstwie ustaleń na seminarium w "Sprawie Promowania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej”, zorganizowanym przez UNESCO i Narody Zjednoczone w Windhuk w Namibii w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 1991 r. Przyjęta na seminarium deklaracja wzywała do ustanowienia i wspierania na całym świecie niezależnej, pluralistycznej i wolnej prasy, podkreślając że wolna prasa to podstawa funkcjonowania demokracji na świecie i podstawa dla rozwoju gospodarczego. Powoływała się przy tym na artykuł 19 Powszechnej deklara ...

                                               

Komentarz prasowy

Komentarz prasowy - określenie oznaczające artykuł publicystyczny omawiający w sposób subiektywny aktualne wydarzenia. W literaturze poświęconej gatunkom wypowiedzi dziennikarskich zalicza się komentarz do publicystyki, akcentuje aktualność poruszanych problemów, a także ich znaczenie dla określonego kręgu odbiorców. Zwraca się uwagę na subiektywność wywodu, interpretacyjny i perswazyjny charakter wypowiedzi. Może być postrzegany jako informacja o komentowanych faktach czy zdarzeniach oraz powiadamianie o sposobach autorskich reakcji na te zdarzenia. Komentarz nie jest formą jednorodną, mo ...

                                               

Lead

Lead lub lid – pierwszy graficznie wyodrębniony akapit tekstu, przede wszystkim artykułu prasowego, następujący bezpośrednio po tytule lub podtytule. Jego celem jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienie, dlatego zazwyczaj podaje w formie skróconej najistotniejsze informacje, a często także i konkluzje, dając czytelnikowi poczucie zrozumienia tematu tekstu. Zazwyczaj podsumowuje najważniejszy wątek tekstu dla tych czytelników, którzy nie chcą wnikać w szczegóły; może też odpowiadać na podstawowe pytania: kiedy, kto, co, z jakim skutkiem, ewentualnie na wszystkie pytania tzw. 5W + H. Wraz z ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...