Poprzednia

ⓘ Kategoria:Media
                                               

Edukacja medialna

Edukacja medialna – kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych. W zależności od ideologicznych inspiracji edukacja medialna może być prowadzoną z podkreśleniem wątków kształceniowych lub wychowawczych. Wybór może przekładać się na projektowanie różnych celów kształcenia, np. kierowanie uwagi na filtrowanie komunikatów i wybieranie "właściwych” treści lub rozwijanie umiejętności obsługi mediów z większą swobodą wyboru komunikatów i mniejszym wartościowaniem produkowa ...

                                               

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny – opłata mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia nałożony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Jest to jednak punkt widzenia zgodny z Dziennikiem Ustaw RP. Np. w innych krajach jak USA nie ma takiej opłaty, mimo że istnieją stacje realizujące misje publicznej telewizji i radia. Obok finansowania z budżetu państwa jest to najpowszechniejszy sposób finansowania mediów publicznych w Europie. Najczęściej kryterium jego naliczania jest fakt posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego. W polskim prawie ...

                                               

Admass

Admass - termin wprowadzony w 1955 r. przez J. B. Priestleya na określenie społeczeństw powojennej Europy, współkształtowanych jego zdaniem przez reklamę i mass media. Uważał, że pęd ku konsumpcji oraz wszystkiemu, co najmniej poważne i najmniej trwałe pośród przedmiotów ludzkich pragnień, stanowi zagrożenie dla całej struktury społecznej. Terminem tym często posługują się krytycy roli reklamy w społeczeństwach zachodnich.

                                               

Agenda-setting

Agenda-setting – jedna z teorii nauk o mediach i komunikowaniu. Agenda-setting jako wyznacznik rangi informacji w mediach, opisana w 1972 roku przez Maxwella McCombsa oraz Donalda Shawa, którzy proponują narzędzie do identyfikowania opinii przenoszonych przez media oraz opinii obywateli, aby ustalić ich powiązania. "Agenda jest inaczej hierarchią priorytetów, listą zagadnień poklasyfikowanych rosnąco według ważności, można ją ustalić na przykład wyliczając w danym momencie tematy omawiane w prasie i ilość czasu antenowego albo kierunków jakie one tworzą, lub też dokonując sondaży opinii wy ...

                                               

Audymetr

Audymetr – urządzenie, które służy do pomiaru oglądalności stacji telewizyjnych przez wybraną grupę respondentów. Audymetr umożliwia dokonanie analizy: wybieranych stacji tv przez badanych widzów pór największej oglądalności programów telewizyjnych. wielkości audytorium telewizyjnego Analiza informacji przekazywanych przez audymetr umożliwia planowanie kampanii reklamowych, ocenę ich skuteczności oraz opracowywanie oferty cenowej spotów reklamowych przez nadawców telewizyjnych.

                                               

Benefis

Benefis – spektakl, koncert, pokaz lub podobna uroczystość wydana dla konkretnej osoby, zespołu lub instytucji dla uczczenia dorobku jej działalności. Uroczystość ma charakter retrospektywny i odbywa się najczęściej z okazji jubileuszu. W uroczystości takiej występuje sam uhonorowywany podmiot, czyli benefisant oraz goście zaproszeni przez benefisanta. Benefisantem jest zazwyczaj podmiot, którego sens działalności polega na występach publicznych: artyści oraz sportowcy. Benefisant może pochodzić również ze świata nauki, zajmować się działalnością społeczną lub publiczną. Benefisem może być ...