Poprzednia

ⓘ G20
G20
                                     

ⓘ G20

G20 − grupa 19 państw oraz Unia Europejska, której celem jest dyskusja nad wspólną polityką finansową. Członkowie spotykają się raz do roku, a ich reprezentantami są ministrowie finansów. Z zasady należą do niej najbogatsze państwa na świecie, jednak reprezentację w G20 ma też kilka krajów niemieszczących się w rzeczywistej pierwszej dwudziestce większości rankingów gospodarczych, natomiast nie posiada jej kilka krajów rzeczywiście się do niej zaliczających.

Ze względu na swój niedemokratyczny charakter działalność grupy wzbudza wiele protestów, zwłaszcza ze strony antyglobalistów. Wielu z nich krytykuje również m.in. fakt, że chociaż Unia Europejska jest teoretycznie reprezentowana jako całość na każdym szczycie, aż czterech jej najbogatszych członków wysyła na nie swoje własne delegacje.

                                     

1. Struktura organizacyjna

G20 nie ma stałego sekretariatu. Przewodniczący, wyznaczany na roczną kadencję na zasadzie rotacji, powołuje każdorazowo tymczasowy sekretariat. Pracami G20 zarządza trójka złożona z obecnego, poprzedniego i następnego przewodniczącego.

                                     

2. Polskie aspiracje

Przed szczytem G20 w Londynie w roku 2009, w polskim rządzie pojawiały się głosy sugerujące, że Polska powinna starać się o zaproszenie do uczestnictwa w londyńskim szczycie. Jednym z argumentów był brak wśród członków G20 reprezentanta regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Negatywnie komentowano także fakt, iż kilku europejskich przywódców mówi w imieniu wszystkich bez jakiegokolwiek upoważnienia natomiast w kwestiach dotyczących kompetencji Unii Europejskiej reprezentować ją powinna Komisja Europejska.

Także w roku 2010 w Polsce zgłaszane były postulaty, aby została ona przyjęta do G20. W 2010 roku podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym prezydent Lech Kaczyński wyraził opinię, iż Polska zasługuje na miejsce wśród państw należących do G20: "Polska gospodarka jest, według naszych obliczeń, osiemnasta. Miejsce mojego kraju jest w G20. To jest postulat prosty. Raz: wynikający z rozmiarów polskiej gospodarki. Dwa: wynikający z tego, że Polska jest największym krajem pewnego regionu i największym krajem, który przeżył pewną historię. Tą historią jest historia transformacji”.

W 2012 roku Tim Fergusson z "Forbes” napisał, że Polska powinna zastąpić w G20 Argentynę. W artykule tym dowodzi, że polska gospodarka jest na drodze do roli przewodniej w Europie, w wyniku czego Polska ma znacznie większą legitymację do członkostwa niż przeżywająca kolejny kryzys Argentyna. Podobne opinie były wyrażane również przez amerykańskie czasopismo "Foreign Policy”, gazetę "The Wall Street Journal”, a także przez Mamtę Murthi z Banku Światowego.

W 2014 roku podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy agencja doradcza Ernst & Young przedstawiła wyniki badań nad optymalnym składem G20. Po przebadaniu kilku tysięcy międzynarodowych powiązań handlowych, inwestycyjnych i instytucjonalnych, kierując się różnymi kryteriami doboru, wytypowano optymalnych członków z Polską jako jednym z nich.

18 i 19 marca 2017 ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył w spotkaniu ministrów finansów w Baden-Baden jako pierwszy polski przedstawiciel na tym szczycie w historii. Dwa tygodnie później, 6 i 7 kwietnia 2017 ówczesny Sekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Krzysztof Szubert uczestniczył w spotkaniu ministrów cyfryzacji G20 w Dusseldorfie jako pierwszy polski przedstawiciel w tym gremium oraz druga osoba w historii Polski.