Poprzednia

ⓘ Andrzej Koźmiński
Andrzej Koźmiński
                                     

ⓘ Andrzej Koźmiński

Andrzej Krzysztof Koźmiński – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zakresie zarządzania, długoletni rektor Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię jego ojca Leona Koźmińskiego.

                                     

1. Życiorys

Ukończył w 1963 studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a w 1964 studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Na SGPiS uzyskał w 1965 stopień naukowy doktora, zaś stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1968 na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1976 uzyskał tytuł profesorski i został zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w 1983 został profesorem zwyczajnym. Od 1963 do 1976 pracował w SGPiS, początkowo jako asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej, następnie od 1969 jako docent w Katedrze Teorii Organizacji. Od 1973 był wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako docent, a od 1976 jako profesor i kierownik Zakładu Analiz Systemowych Instytutu Zarządzania. W latach 1981–1987 był dziekanem Wydziału Zarządzania UW. W latach 1986–1989 pełnił funkcję kierownika resortowego programu badawczego zatytułowanego "Instrumenty zarządzania w gospodarce narodowej”. Od lat 90. związany z Akademią Leona Koźmińskiego do 2008 działającą jako Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Objął w niej stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Zarządzania. Przez osiemnaście lat pełnił funkcję rektora tej uczelni do 2011, następnie został przewodniczącym rady powierniczej i prezydentem ALK.

Został również jednym z dwóch członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z dziedziny zarządzania i członkiem Collegium Invisibile. Był stypendystą Programu Fulbrighta, wykładał m.in. na University of California UCLA, Washington University i Sorbonie. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

                                     

2. Odznaczenia i wyróżnienia

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim 2000 i Komandorskim 2011 Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 na mocy decyzji premiera Francji został udekorowany Orderem Palm Akademickich.

W 2015 uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Nagrodą Specjalną Lewiatana przyznaną przez Konfederację Lewiatan. W 2017 otrzymał tytuł doktora honoris causa ESCP Europe.

                                     

3. Wybrane publikacje

 • Andrzej K. Koźmiński, Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, PWN, Warszawa 1998, s. 257.
 • Andrzej K. Koźmiński, Handel a konsumenci, ZW CRS, Warszawa 1967, s. 239.
 • Andrzej K. Koźmiński, George S. Yip red. Strategies for Central and Eastern Europe, MacMillan Business, Londyn 2000, St. Martins Press, Nowy Jork 2000, s. 320.
 • Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe – konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa 1999, s. 255.
 • Andrzej K. Koźmiński, Andrzej M. Zawiślak, Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1979, s. 127. wyd. II 1982.
 • Andrzej K. Koźmiński, red., Decyzje. Analiza systemowa organizacji, PWN, Warszawa 1975, s. 273.
 • Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie. Analiza systemowa procesów i struktur, PWE, Warszawa 1974, s. 204. II wydanie 1976.
 • Andrzej K. Koźmiński red., Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1985, s. 405 wyd.II 1987.
 • Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 493.
 • Andrzej K. Koźmiński, Andrzej M. Zawiślak, O organizacji. Dwugłos względnie uporządkowany, PWE, Warszawa 1982, s. 127.
 • Andrzej K. Koźmiński, Krzysztof Obłój red. Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych, PWE, Warszawa 1983, s. 180.
 • Andrzej K. Koźmiński, Krzysztof Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989, s. 404.
 • Andrzej K. Koźmiński, Adam Sarapata, Socjologia handlu. Wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa 1972, s. 422.
 • Andrzej K. Koźmiński, Po wielkim szoku, PWE, Warszawa 1982, s. 135. wyd. II 1983.
 • Andrzej K. Koźmiński, Piotr Sztompka, Rozmowa o wielkiej przemianie, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004, s. 228.
 • Krzysztof Obłój, Donald P. Cushman, Andrzej K. Koźmiński, Winning. Continuous Improvement in High Performance Organizations, SUNY Press, Albany 1995, s. 224.
 • Andrzej K. Koźmiński red., Współczesne teorie organizacji, PWN, Warszawa 1983, s. 355.
 • Andrzej K. Koźmiński, Gospodarka w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa 1985, s. 92.
 • Andrzej K. Koźmiński, Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block, SUNY Press, Albany 1993, s. 224.
 • Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński red., Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 555.
 • Andrzej K. Koźmiński, Studia o zarządzaniu we współczesnym kapitalizmie, PWE, Warszawa 1975, s. 238.
 • Andrzej K. Kozminski, Donald P. Cushman red., Organizational Communication and Management. A Global Perspective, SUNY Press, Albany 1993, s. 234.
 • Andrzej K. Koźmiński, Koniec świata menedżerów?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 230.
 • Andrzej K. Koźmiński, Technokraci i humaniści, Iskry, Warszawa 1977, s. 215.
 • Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie systemowe, PWE, Warszawa 1972, s. 179. wyd. II 1975, wyd. czeskie 1974.
 • Andrzej K. Koźmiński, Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa 1976, s. 416. wyd. II 1979, wyd. węgierskie Budapeszt 1980.
 • Andrzej K. Koźmiński Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004, s. 201.
 • Andrzej K. Koźmiński, Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapitalistycznych, KiW, Warszawa 1966, s. 175.
 • Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie tu i teraz, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 1996, s. 52.
 • Mary Jo Hatch, Monika Kostera, Andrzej K. Koźmiński, The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, Blackwell Publishing, Oksford 2005, s. 169.
 • Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz. Piotrowski red., Zarządzanie – teoria i praktyka. Wyd. V zmienione, PWN, Warszawa 2000, s. 792.
 • Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Poltext, Warszawa 2013.