Poprzednia

ⓘ Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
                                     

ⓘ Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego – polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS.

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia, ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ekonomii i prawa.

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie w języku polskim i angielskim, zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie systemowe, finanse i rachunkowość w języku polskim i angielskim, ekonomię – rynki zagraniczne oraz prawo i administrację. Na uczelni realizowany jest program studiów Prawo+. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, w tym programy MBA oraz studia doktoranckie.

                                     

1. Historia i wydarzenia

W latach 1993–2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w sierpniu 2008 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała nazwę Akademia Leona Koźmińskiego

 • 2014 – Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała wyróżnienie za program wymiany akademickiej Erasmus w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUinspiracje.
 • 2015 – Uniwersytet Szczeciński nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Andrzejowi K. Koźmińskiemu, prezydentowi Akademii Leona Koźmińskiego. Akademia Leona Koźmińskiego nawiązała strategiczną współpracę z najstarszą na świecie szkołą biznesu ESCP Europe z Paryża, wysoko notowaną w rankingach "Financial Times” 12 miejsce. W rankingu programów MBA opublikowanym przez tygodnik "Wprost", zwyciężył Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. Dariusz Jemielniak wszedł w skład rady powierniczej fundacji Wikimedia.
 • 2009 – ALK uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Akademii Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • 2003 – uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
 • 1999 – Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania EFMD przyznała Uczelni Koźmińskiego akredytację EQUIS – European Quality Improvement Europejski System Doskonalenia Jakości.
 • 2013 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie finanse.
 • 1996 – uprawnienia do prowadzenia jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 2007 – uczelnia przystąpiła do Global Compact – programu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • Październik 1993 – uprawnienia do kształcenia na studiach licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing.
 • 2004 – na kierunku zarządzanie i marketing uruchomiono nowa specjalność: psychologia w zarządzaniu. Uczelnia Koźmińskiego uruchamia studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Ruszył nowy kierunek: europeistyka. Odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne w historii uczelni.
 • 1998 – decyzja o uruchomieniu nowego kierunku studiów: administracja. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uczelni uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
 • 2001 – uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo oraz do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość.
 • 2002 – uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja.
 • 2010 – rektor, prof. Andrzej Koźmiński otrzymał od minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej statuetkę "Oskara" jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia uczelni. Akademia ponownie otrzymała ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.
 • 2008 – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie ekonomia. Uczelnia uzyskała akredytację AMBA dla programów MBA. Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku socjologia oraz zmienił nazwę uczelni na Akademię Leona Koźmińskiego ALK.
 • 2000 – decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich szkoła uzyskała status uczelni członkowskiej KRASP, jako jedynej niepublicznej w tym gronie.
 • 2001 – przyznanie akredytacji oceniającej profesjonalizm instytucji przez Central and East European Management Development Association IQA CEEMAN.
 • 2005 – uczelnia uzyskała potwierdzenie bezwarunkowego nadania akredytacji EQUIS – Europejskiego Systemu Doskonalenia Jakości.
 • 1997 – uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku finanse i bankowość.
 • 2006 – uroczystość nadania prof. Witoldowi Kieżunowi doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną.
 • 2011 – rektorem uczelni został dr hab. Witold T. Bielecki Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i długoletni rektor uczelni, objął stanowisko prezydenta ALK. W rankingu najlepszych na świecie programów magisterskich z finansów, publikowanego przez "Financial Times”, akademia zajęła 22. miejsce jako jedyna w rankingu uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajęła 35. miejsce w światowym rankingu kierunków magisterskich z zarządzania, publikowanym przez "Financial Times”, wyprzedzając ponownie wszystkie uczelnie biznesowe z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej. ALK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia.
 • Marzec 1993 – Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych.
                                     

2. Program dydaktyczny

Pierwsza szkoła wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację EQUIS. Od 2008 roku jako jedna ze 170 szkół biznesu na świecie posiada także akredytację AMBA, a od 2011 roku akredytację AACSB. Od 2001 roku uczelnia posiada także akredytację Central and East European Management Development Association IQUA. W 2004 roku, jako jedyna uczelnia w Polsce, otrzymała ocenę wyróżniającą od Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing, wyprzedzając uniwersytety państwowe i akademie ekonomiczne. Jako jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W 2009 roku, jako jedyna polska szkoła wyższa, znalazła się w trzech rankingach edukacyjnych "Financial Times”.

                                     

2.1. Program dydaktyczny Rodzaje i kierunki studiów

 • Studia jednolite magisterskie: prawo.
 • Studia doktoranckie, MBA, podyplomowe.
 • Studia w języku angielskim na kierunkach: zarządzanie oraz finanse i rachunkowość.
 • Studia licencjackie i magisterskie: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, prawo.

Studenci uczą się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i chińskiego.

                                     

3. Władze uczelni

 • Prezydent: prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • Prorektor ds. Dydaktycznych: prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Prorektor ds. Studiów Prawniczych, Dyrektor Kolegium Prawa: dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
 • Zastępca Rektora, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry: dr hab. Robert Rządca prof. ALK
 • Rektor: dr hab. Witold T. Bielecki prof. ALK
 • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą: dr hab. Grzegorz Mazurek prof. ALK
 • Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych, Dyrektor Kolegium Zarządzania i Finansów: dr hab. Bartłomiej Nowak prof. ALK
                                     

4. Struktura

Uczelnia jest bezwydziałowa i prowadzi swą działalność w ramach następujących katedr:

 • Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki: dr hab. Witold Bielecki prof. ALK – kierownik katedry
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych: prof. Andrzej Lubbe – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego: prof. Waldemar Hoff – kierownik
 • Katedra Prawa Karnego: prof. Leszek Kubicki – kierownik katedry
 • Katedra Strategii: prof. Krzysztof Obłój – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE: prof. Jan Barcz – kierownik katedry
 • Katedra Etyki Biznesu: Prof. Wojciech Gasparski – kierownik katedry
 • Katedra Psychologii Ekonomicznej: prof. Tadeusz Tyszka – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Cywilnego: prof. Maksymilian Pazdan – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Własności Intelektualnej: prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz – kierownik katedry
 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego: prof. Dariusz Jemielniak – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Finansowego i Podatkowego: prof. Alicja Pomorska – kierownik katedry
 • Katedra Zarządzania Jakością: prof. Jan Myszewski – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Pracy: dr hab. Teresa Wyka – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego: prof. Jan Wawrzyniak – kierownik katedry
 • Katedra Nauk Społecznych: prof. Witold Morawski – kierownik katedry
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa: prof. Jolanta Jabłońska-Bonca – kierownik katedry
 • Katedra Rachunkowości: prof. Dorota Dobija – kierownik katedry
 • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi: prof. Czesław Szmidt – kierownik katedry
 • Katedra Historii Prawa i Państwa: prof. Marek Kuryłowicz – kierownik katedry
 • Katedra Marketingu: prof. Lechosław Garbarski – kierownik katedry
 • Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego: prof. Wojciech Góralczyk – kierownik katedry
 • Katedra Postępowania Cywilnego: prof. Tadeusz Wiśniewski – kierownik katedry
 • Katedra Przedsiębiorczości: prof. Izabela Koładkiewicz – kierownik katedry
 • Katedra Ekonomii: prof. Adam Noga – kierownik katedry
 • Katedra Zarządzania: dr hab. Dominika Latusek-Jurczak prof. ALK – kierownik katedry
 • Katedra Prawa Handlowego: prof. Józef Okolski
 • Katedra Bankowości i Ubezpieczeń: prof. Tadeusz Winkler-Drews – kierownik katedry

Przy uczelni afiliowane jest Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, którego założycielem i dyrektorem jest prof. Grzegorz Kołodko. Jego pracownikami są w większości pracownicy Katedry Ekonomii ALK.                                     

5. Akredytacje i rankingi

Od 2009 roku Akademia Leona Koźmińskiego znajduje się wśród się najlepszych uczelni biznesowych na świecie, uwzględnionych w rankingach Financial Times. Uczelnia posiada najważniejsze akredytacje międzynarodowe AACSB, AMBA i EQUIS i CEEMAN.

                                     

5.1. Akredytacje i rankingi Ranking "Financial Times"

 • 74 w rankingu studiów Executive MBA w 2018
 • 43 miejsce wśród European Business Schools w 2018
 • 17 miejsce w rankingu Masters in Finance w 2018
 • 20 miejsce w rankingu Master in Management w 2018
                                     

5.2. Akredytacje i rankingi Rankingi polskie

Uczelnia od lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach polskich niepublicznych szkół wyższych. "Wprost”, "Polityka”, "Perspektywy”, "Rzeczpospolita” i "Home&Market” wielokrotnie przyznawały jej tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce. OD 2000 roku Akademia corocznie zajmuje 1 miejsce w rankingu 100 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich. W 2012 roku w rankingu uczelni akademickich "Perspektyw” Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała najwyższą pozycję w Polsce wśród uczelni ekonomicznych, wyprzedając wszystkie uczelnie publiczne. W 2018 roku po raz dziewiętnasty "Perspektywy" przyznały Akademii Leona Koźmińskiego I miejsce wśród uczelni niepublicznych i pierwsze miejsce wśród uczelni ekonomicznych. ALK została także liderem umiędzynarodowienia wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. Studiuje tu 1500 cudzoziemców z 70 krajów, którzy stanowią jedną trzecią wszystkich studentów stacjonarnych.

                                     

6. Współpraca

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała z zagranicznymi partnerami ponad 200 umów. Dotyczą one współpracy w zakresie wspólnych programów i projektów, badań, wymiany doświadczeń i publikacji oraz wymiany wykładowców i studentów.

Są to m.in. BI Norwegian Business School, Norwegia; European Business School, Niemcy; Grenoble Graduate School of Business, Francja; Hong Kong University of Science and Technology HKUST, Hongkong; Nagoya University of Commerce and Business, Japonia; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazylia; Skema, Francja; Stockholm Business School, Szwecja; University College London, Wielka Brytania; University of Exeter, Wielka Brytania; University of Bradford, Wielka Brytania; Universität Mannheim, Niemcy; University of Michigan – Flint, USA; Universität Zürich, Szwajcaria; Wirtschaftsuniversität Wien, Austria, oraz wiele innych.

Akademia stowarzyszona jest również w: CEEMAN, Socrates-Erasmus, KRASP, European University Association EUA, The Global Compact, PRIME, AIDA, European Law Faculties Association i IALS.                                     

7. Kampus i budynki uniwersyteckie

Uczelnia mieści się przy ul. Jagiellońskiej 57/59 na warszawskiej Pradze-Północ, w rozbudowanym kompleksie budynków dawnego Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej "Zopan”.

Uczelnia obejmuje kompleks 4 budynków A, B, C, D o łącznej powierzchni ok. 21 000 m². Szkoła posiada 6 dużych audytoriów od 100 do 200 osób, a także 26 sal lekcyjnych od 50 do 100 osób oraz 24 sal warsztatowych do 50 osób wyposażonych w sprzęt audio-wideo. W budynku znajduje się dwupoziomowa biblioteka o powierzchni 1600 m², z otwartym dostępem do księgozbioru i stanowiskami komputerowymi do pracy własnej oraz pomieszczeniami do pracy indywidualnej i zespołowej, wyposażonymi również w komputery oraz sprzęt audiowizualny do prezentacji zbiorów biblioteki multimedialnej.

Uczelnia jest właścicielem obiektów sportowych: 3 boisk, 2 sal sportowych o powierzchni 223 m² oraz 285 m² oraz siłowni. Na terenie uczelni znajdują się 3 bary i 2 kawiarnie dostępne dla wykładowców i studentów, księgarnia, 2 punkty ksero, 3 bankomaty, poczta.                                     

8. Wydawnictwa

Uczelnia jest wydawcą i współwydawcą siedmiu czasopism naukowych, m.in. kwartalników Journal of Management and Business Administration. Central Europe i Krytyka Prawa oraz półrocznika Decyzje.

Użytkownicy również szukali:

akademia leona koźmińskiego czesne, akademia leona koźmińskiego rekrutacja, kozminski ekonomia czesne,

...
...
...