Poprzednia

ⓘ Royal Society
Royal Society
                                     

ⓘ Royal Society

The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge popularnie nazywane The Royal Society, pol. Towarzystwo Królewskie, w Londynie – brytyjskie towarzystwo naukowe pełniące funkcję brytyjskiej akademii nauk. Skupia przedstawicieli nauk matematycznych i przyrodniczych, liczy 1600 członków, w tym 80 laureatów Nagrody Nobla.

                                     

1. Historia

Towarzystwo Królewskie zostało założone w 1660 roku – 28 listopada 1660 roku 12 uczonych spotkało się po wykładzie Christophera Wrena 1632–1723 w Gresham College i postanowiło założyć towarzystwo na rzecz promocji eksperymentalnego nauczania fizyki i matematyki. Wśród założycieli byli m.in. chemik i fizyk Robert Boyle 1627–1691 i biskup John Wilkins 1614–1672. W roku 1662 Karol II wydał akt prawny konstytuujący tę instytucję, który został uzupełniony w 1663 roku. Nazwa The Royal Society była po raz pierwszy wzmiankowana w 1661 roku; w drugim akcie prawnym z 1663 roku towarzystwo nazywane jest The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge.

Towarzystwo bywa czasem mylnie uważane za pierwsze w świecie towarzystwo naukowe – w 1652 roku została założona Niemiecka Akademia Przyrodników Leopoldina niem. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, a jeszcze wcześniej, w 1635 roku, powstała Akademia Francuska. Encyklopedia Britannica podaje, że Towarzystwo Królewskie było pierwszym w świecie narodowym towarzystwem naukowym.

Towarzystwo odegrało dużą rolę w rozwoju nauk przyrodniczych od XVII do XIX wieku. W 1665 roku Towarzystwo opublikowało dzieło Micrographia Roberta Hookea 1635–1703 z ilustracjami powstałymi na podstawie obrazów widzianych pod mikroskopem. W 1687 roku wydało Principia Mathematica Isaaca Newtona 1643–1727.

Od 1665 roku Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe Philosophical Transactions – najstarsze pismo naukowe na świecie wydawane bez przerwy, które wprowadziło m.in. pojęcie recenzji naukowej. Od 1832 roku Towarzystwo wydaje również przeglądowo-sprawozdawcze Proceedings of the Royal Society. Od 1736 roku Towarzystwo przyznaje Medal Copleya za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań w każdej gałęzi nauki, i na przemian nauk fizycznych oraz nauk biologicznych”.

Siedziba towarzystwa mieści się w City of Westminster w okolicy królewskiego Buckingham Palace. Dewizą jest Nullius in verba łac. Nikomu na słowo – w domyśle: wierzyć.

                                     

2. Członkostwo

Towarzystwo liczy 1600 członków, w tym 80 laureatów Nagrody Nobla stan na rok 2019

Znanymi Polakami wśród jego zagranicznych członków byli m.in. astronom Jan Heweliusz przyjęty w 1664 roku, Paweł Edmund Strzelecki przyjęty w 1853 roku w uznaniu zasług w eksploracji Australii – odkrycie złota czy Edward Strasburger przyjęty w 1891 roku.