Poprzednia

ⓘ Wojewodowie II Rzeczypospolitej
Wojewodowie II Rzeczypospolitej
                                     

ⓘ Wojewodowie II Rzeczypospolitej

 • Stefan Bądzyński 1 lutego 1920 – 18 października 1920
 • Marian Rembowski 12 sierpnia 1924 – 24 listopada 1927
 • Stefan Kirtiklis 17 lipca 1936 – 9 września 1937
 • Stanisław Michałowski 8 marca 1934 – 29 września 1934 p.o.
 • Henryk Ostaszewski 9 listopada 1937 – 10 września 1939 do 22 grudnia 1937 p.o.
 • Stefan Pasławski 29 września 1934 – 14 lipca 1936
 • Stefan Popielawski 3 listopada 1920 – 12 lipca 1924
 • Marian Zyndram-Kościałkowski lipiec 1930 – 8 marca 1934
 • Karol Kirst 24 listopada 1927 – 10 lipca 1930
                                     

1. Kieleckie

 • Stanisław Franciszek Pękosławski 19 listopada 1919 – 31 maja 1923
 • Adam Kroebl 20 sierpnia 1927 – 20 października 1927 p.o.
 • Stanisław Jarecki 17 maja 1934 – 9 lipca 1934 p.o.
 • Ignacy Manteuffel 24 maja 1924 – 17 sierpnia 1927
 • Władysław Dziadosz 9 lipca 1934 – wrzesień 1939
 • Jerzy Paciorkowski 18 lutego 1930 – 15 maja 1934
 • Władysław Korsak 21 października 1927 – 28 lutego 1930
 • Adam Kroebl 1 lipca 1923 – 31 sierpnia 1923 p.o.
 • Mieczysław Bilski 1 września 1923 – 6 maja 1924
                                     

2. Krakowskie

 • Michał Gnoiński 22 kwietnia 1936 – 8 września 1937
 • Władysław Raczkiewicz 10 sierpnia 1935 – 13 października 1935
 • Władysław Kowalikowski 8 marca 1924 – 7 czerwca 1926 p.o. wojewody od 16 listopada 1923
 • Ludwik Darowski 1 lipca 1926 – 31 grudnia 1928
 • Kazimierz Świtalski 3 grudnia 1935 – 20 kwietnia 1936
 • Mikołaj Kwaśniewski 1 stycznia 1929 – 25 czerwca 1935
 • Kazimierz Gałecki 1 września 1921 – 19 grudnia 1923
 • Józef Tymiński 9 września 1937 – 17 września 1939
                                     

3. Łódzkie

 • Paweł Garapich 1 marca 1922 – 14 lutego 1923 p.o.
 • Paweł Garapich 12 sierpnia 1924 – 30 grudnia 1924
 • Antoni Kamieński 19 listopada 1919 – 1 marca 1922
 • Władysław Jaszczołt lipiec 1926 – 31 stycznia 1933
 • Marian Rembowski 9 marca 1923 – 12 sierpnia 1924
 • Ludwik Darowski 1925 – 22 czerwca 1926
 • Henryk Józewski 13 kwietnia 1938 – 6 września 1939
 • Aleksander Hauke-Nowak 31 stycznia 1933 – 13 kwietnia 1938
 • Jan Ossoliński czerwiec 1926 – lipiec 1926 p.o.
                                     

4. Lubelskie

 • Jerzy Albin de Tramecourt 8 września 1937 – 17 września 1939
 • Bolesław Świdziński 29 września 1930 – 30 stycznia 1933 p.o. do 1 kwietnia 1932
 • Stanisław Moskalewski 17 listopada 1919 – 25 października 1926
 • Antoni Remiszewski 3 listopada 1926 – 29 września 1930
 • Józef Rożniecki 31 stycznia 1933 – 8 września 1937
                                     

5. Lwowskie

 • Władysław Belina-Prażmowski 31 stycznia 1933 – 14 kwietnia 1937
 • Alfred Biłyk 16 kwietnia 1937 – 17 września 1939
 • Wojciech Agenor Gołuchowski 9 lipca 1928 – 29 sierpnia 1930
 • Józef Rożniecki 22 lipca 1931 – 30 stycznia 1933
 • Piotr Dunin-Borkowski 28 lipca 1927 – 30 kwietnia 1928
 • Paweł Garapich 30 grudnia 1924 – 28 lipca 1927
 • Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski 29 sierpnia 1930 – 6 lipca 1931
 • Kazimierz Grabowski 23 kwietnia 1921 urząd objął 1 września 1921 – 30 czerwca 1924
 • Stanisław Zimny 10 marca 1924 – 4 grudnia 1924 p.o. do 30 czerwca 1924
                                     

6. Nowogródzkie

 • Stefan Świderski 8 września 1932 – 2 grudnia 1935 p.o. do 1933
 • Czesław Krupski czerwiec 1921 – 17 października 1921
 • Adam Korwin-Sokołowski 17 grudnia 1935 – 17 września 1939
 • Marian Żegota-Januszajtis 29 sierpnia 1924 – 24 sierpnia 1926
 • Zygmunt Beczkowicz 24 września 1926 – 20 czerwca 1931
 • Wacław Kostek-Biernacki 1 lipca 1931 – 8 września 1932
 • Władysław Raczkiewicz 10 października 1921 – 29 sierpnia 1924
                                     

7. Poleskie

 • Kazimierz Młodzianowski 4 października 1924 – 5 maja 1926
 • Stanisław Downarowicz 18 maja 1922 – 2 października 1924
 • Jan Krahelski 23 grudnia 1926 – 8 września 1932 p.o. od 14 lipca 1926
 • Walery Roman 14 marca 1921 – 3 maja 1922
 • Jerzy Albin de Tramecourt p.o. za Wacław Kostek-Biernacki17 lutego 1937 – 7 września 1937
 • Wacław Kostek-Biernacki 8 września 1932 – 2 września 1939
                                     

8. Pomorskie

 • Wiktor Lamot 28 lipca 1928 – 18 listopada 1931 p.o. do 12 lipca 1929
 • Jan Brejski 27 lipca 1920 – 16 maja 1924
 • Stefan Łaszewski 15 października 1919 – 21 lipca 1920
 • Stanisław Wachowiak 22 maja 1924 – 12 października 1926
 • Kazimierz Młodzianowski 12 października 1926 – 4 lipca 1928
 • Mieczysław Seydlitz 16 lipca 1928 – 28 lipca 1928 p.o.
 • Stefan Kirtiklis 18 listopada 1931 – 16 lipca 1936
 • Władysław Raczkiewicz 17 lipca 1936 – 5 września 1939
                                     

9. Poznańskie

 • Artur Maruszewski 29 października 1935 – 19 maja 1939
 • Stanisław Kaucki 1 sierpnia 1934 – 15 stycznia 1935 p.o.
 • Ludwik Bociański 19 maja 1939 – 12 września 1939
 • Adolf Bniński 10 stycznia 1923 – 9 maja 1928
 • Tadeusz Walicki 19 września 1935 – 29 października 1935 p.o.
 • Mikołaj Kwaśniewski 26 czerwca 1935 – 13 września 1935
 • Witold Celichowski 16 października 1919 – 2 stycznia 1923
 • Piotr Dunin-Borkowski 9 maja 1928 – 11 października 1929
 • Roger Adam Raczyński 11 października 1929 – 31 lipca 1934
 • Artur Maruszewski 16 stycznia 1935 – 23 czerwca 1935
                                     

10. Śląskie

 • Tadeusz Koncki 15 października 1923 – 2 maja 1924 p.o. za Schultisa do 3 marca 1924
 • Mieczysław Bilski 6 maja 1924 – 3 września 1926
 • Antoni Schultis 1 lutego 1923 – 3 marca 1924
 • Józef Rymer 16 czerwca 1922 – 5 grudnia 1922
 • Michał Grażyński 6 września 1926 – 5 września 1939
 • Zygmunt Żurawski 15 grudnia 1922 – 1 lutego 1923 p.o.
                                     

11. Stanisławowskie

 • Edmund Jurystowski 21 października 1921 – 18 sierpnia 1925
 • Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski 30 października 1928 – 29 sierpnia 1930
 • Mieczysław Starzyński 11 lutego 1936 – 22 czerwca 1936 p.o.
 • Aleksander Morawski 28 października 1927 – 30 października 1928
 • Zygmunt Jagodziński 3 września 1930 – 1 lutego 1936 p.o. do 2 lutego 1931
 • Władysław Korsak 18 grudnia 1926 – 12 września 1927
 • Stefan Pasławski 14 lipca 1936 – 20 stycznia 1939
 • Aleksander Des Loges 18 sierpnia 1925 – 25 października 1926
 • Stanisław Jarecki 20 stycznia 1939 – 18 września 1939
 • Jan Sawicki 23 czerwca 1936 – lipiec 1936 p.o
                                     

12. Tarnopolskie

 • Tomasz Malicki 16 kwietnia 1937 – 17 września 1939
 • Artur Maruszewski 21 października 1933 – 15 stycznia 1935 p.o. do 6 marca 1934
 • Karol Olpiński 23 kwietnia 1921 urząd objął 1 września 1921 – 23 stycznia 1923
 • Mikołaj Kwaśniewski 16 lutego 1927 – 28 listopada 1928 p.o. do 28 grudnia 1927
 • Alfred Biłyk 15 lipca 1936 – 16 kwietnia 1937
 • Lucjan Zawistowski 24 lutego 1923 – 16 lutego 1927
 • Kazimierz Gintowt-Dziewiałtowski 19 stycznia 1935 – 15 lipca 1936 p.o.
 • Kazimierz Moszyński 28 listopada 1928 – 10 października 1933
                                     

13. Warszawskie

 • Stanisław Twardo 28 listopada 1927 – 3 lipca 1934
 • Władysław Sołtan 19 listopada 1919 – 19 grudnia 1923, 22 marca 1924 – 24 listopada 1927
 • Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski 3 lipca 1934 – 5 lutego 1938
 • Jerzy Paciorkowski 22 stycznia 1938 – Wrzesień 1939 p.o. do 5 lutego 1938
                                     

14. Miasto Stołeczne Warszawa Komisariat Rządu

 • Władysław Jaroszewicz 28 sierpnia 1930 – 5 września 1939
 • Władysław Jaroszewicz 12 października 1926 – 3 stycznia 1930
 • Henryk Kawecki 21 stycznia 1930 – 28 sierpnia 1930
                                     

15. Wileńskie

6 kwietnia 1922 – 22 grudnia 1925 – jako ziemia wileńska – od 22 grudnia 1925 – województwo wileńskie

Delegaci Rządu

 • Władysław Raczkiewicz 29 sierpnia 1924 – 14 czerwca 1925
 • Władysław Sołtan 4 lutego 1922 – 6 kwietnia 1922
 • Walery Roman 6 kwietnia 1922 – 29 sierpnia 1924
 • Olgierd Malinowski 22 grudnia 1925 – 25 maja 1926 p.o.

Wojewodowie

 • Marian Styczniakowski 27 stycznia 1933 – 16 lutego 1933 p.o.
 • Ludwik Bociański 4 grudnia 1935 – 19 maja 1939
 • Artur Maruszewski 19 maja 1939 – 18 września 1939
 • Zygmunt Beczkowicz 20 czerwca 1931 – 27 stycznia 1933
 • Władysław Raczkiewicz 18 maja 1926 – 20 czerwca 1931
 • Władysław Jaszczołt 16 lutego 1933 – 13 października 1935
 • Stefan Kirtiklis 20 grudnia 1930 – 20 czerwca 1931
 • Marian Styczniakowski 14 października 1935 – 4 grudnia 1935 p.o.
                                     

16. Wołyńskie

 • Mieczysław Mickiewicz 22 lutego 1922 – 1 lutego 1923
 • Jan Krzakowski 14 marca 1921 – 7 lipca 1921
 • Henryk Józewski 9 lipca 1928 – 29 grudnia 1929
 • Stanisław Srokowski 1 lutego 1923 – 29 sierpnia 1924
 • Bolesław Olszewski 29 sierpnia 1924 – 4 lutego 1925
 • Henryk Józewski 5 czerwca 1930 – 13 kwietnia 1938
 • Tadeusz Dworakowski 10 października 1921 – 15 marca 1922 p.o.
 • Stanisław Downarowicz 13 sierpnia 1921 – 19 września 1921
 • Józef Śleszyński 13 stycznia 1930 – 5 czerwca 1930 p.o.
 • Władysław Mech 28 sierpnia 1926 – 9 lipca 1928
 • Aleksander Hauke-Nowak 13 kwietnia 1938 – wrzesień 1939
 • Aleksander Dębski 4 lutego 1925 – 28 sierpnia 1926
 • Tadeusz Łada 7 lipca 1921 – 12 sierpnia 1921 p.o.