Poprzednia

ⓘ Strajk szkolny
                                     

ⓘ Strajk szkolny

Strajk szkolny – wystąpienie młodzieży szkolnej, gimnazjalnej, wspierane niekiedy przez ich rodziców, a czasem także nauczycieli.

Najbardziej znane strajki szkolne na ziemiach polskich:

  • strajk uczniów we Wrześni w latach 1901–1902 głównie w proteście przeciwko modlitwie i nauce religii w języku niemieckim;
  • strajki szkolne w zaborze pruskim 1901–1907
  • strajk szkolny w Wielkopolsce i na Pomorzu Nadwiślańskim w 1906 i 1907, wywołany zakazem używania języka polskiego na lekcjach religii w szkołach ludowych podstawowych w Poznańskiem i na Pomorzu;
  • strajk szkolny w Kielcach 1905, należący do najlepiej przeprowadzonych wystąpień w Królestwie Polskim;
  • strajki szkolne w Królestwie Polskim w czasie rewolucji 1905–1906: żądano wprowadzenia polskiego języka nauczania, zniesienia ograniczeń narodowych i wyznaniowych oraz policyjnego nadzoru nad młodzieżą; zakończone wprowadzeniem języka polskiego w nauczaniu religii, w nauczaniu języka polskiego jako języka krajowego oraz zgodą na wprowadzenie języka polskiego jako języka wykładowego w szkołach prywatnych w związku z wykorzystaniem tego ostatniego prawa niektóre szkoły utraciły uprawnienia szkół państwowych;
  • wystąpienia młodzieży w obronie lekcji religii w szkołach oraz krzyży w klasach walka o krzyże w okresie Polski Ludowej;
  • strajk szkolny we Włoszczowie 1984
  • strajk szkolny w Miętnem 1984,
  • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 2019