Poprzednia

ⓘ Czaplicowie herbu Kierdeja
Czaplicowie herbu Kierdeja
                                     

ⓘ Czaplicowie herbu Kierdeja

Czaplicowie herbu Kierdeja – polska rodzina szlachecka, zamieszkała w województwach: kijowskim, witebskim, wołyńskim, których wsią gniazdową był Szpanów.

Ród wywodzący się od osiadłych na Wołyniu Tatarów, którym król Polski nadał herb Kierdeja i majątek Szpanów. Od nazwy tej wsi przybrali następnie nazwisko Szpanowscy, a po zawarciu unii lubelskiej w 1569 i przyłączeniu Wołynia do Korony Królestwa Polskiego stali się polską szlachtą koronną. Pierwsza wzmianka dotycząca rodziny Czapliców herbu Kierdeja, pochodzi z 1464 roku, a dotyczy zapisu sądowego, gdzie dwaj bracia Czaplicowie: Jacko i Andrzej, występowali tam jako świadkowie kupna nieruchomości dworu oziereńskiego.

                                     

1. Znani rodowcy

Z rodu tego pochodziło wielu wybitnych działaczy społecznych, politycznych i religijnych Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, np.:

  • Celestyn Czaplic,
  • Jerzy Andrzej Czaplic – podwojewodzi kijowski, stolnik wołyński 1703–1707, stolnik owrucki 1688–1703, pułkownik królewski, starosta krzemieńczucki.
  • Andrzej Czaplic herbu Kierdeja – starosta horodelski w 1651 roku
  • Aleksander Czaplic Szpanowski,
  • Józef Czaplic Szpanowski prawosławny biskup łucki i ostrogski, zm. 1654 r.,
  • Jan Czaplic kasztelan kijowski, zm. 1604 r.,

w tym zruszczony renegat, który przeszedł na stronę Rosji

  • Eufemiusz Jefim Czaplic - wierny sługa korony carów, generał wojsk rosyjskich, uczestnik wojny 1792 r. z Rzecząpospolitą i insurekcji 1794 r. zm. 1825.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...