Poprzednia

ⓘ Maszyna cieplna
                                     

ⓘ Maszyna cieplna

Maszyna cieplna – zespół urządzeń energetycznych realizujący zamknięty cykl przemian, w wyniku których następuje wymiana energii między układem mechanicznym a dwoma zbiornikami ciepła o różnych temperaturach.

                                     

1. Klasyfikacja

Silnik cieplny

Silnik cieplny to urządzenie, które zamienia energię termiczną cieplną w energię mechaniczną praca lub elektryczną.

Pompa ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które ogrzewa obszar o temperaturze wyższej poprzez podnoszenie ciepła z obszaru o niższej temperaturze do tego obszaru.

Chłodziarka

Chłodziarka to urządzenie, którego celem jest obniżenie temperatury jakiegoś ciała do temperatury niższej od temperatury otoczenia.

                                     

2. Cieplne maszyny przepływowe

Maszynami cieplnymi są także maszyny przepływowe o przepływie ciągłym maszyny wirnikowe lub okresowym maszyny tłokowe, jeżeli wewnątrz maszyny występuje istotna zmiana temperatury czynnika roboczego. Przykładami maszyn przepływowych są: sprężarki przepływowe i turbiny.

                                     

3. Wnioski z zasad termodynamiki

Wszystkie maszyny działają zgodnie z zasadami termodynamiki. Z pierwszej zasady termodynamiki, wynika, że zachowany jest całkowity bilans energii. Dla silnika cieplnego: praca wykonana W jest równa różnicy energii pobranej na sposób cieplny ze źródła ciepła i oddanej do chłodnicy:

W = Q H − Q C. {\displaystyle W=Q_{H}-Q_{C}.}

Z drugą zasadę termodynamiki, z której wynika że nie można skonstruować silnika cieplnego w całości zamieniającego dostarczone ciepło na pracę, a maksymalna sprawność silnika cieplnego zależy od różnicy temperatur źródła ciepła i chłodnicy i wyraża się wzorem:

η = W Q H = Q H − Q C Q H = T H − T C T H. {\displaystyle \eta ={\frac {W}{Q_{H}}}={\frac {Q_{H}-Q_{C}}{Q_{H}}}={\frac {T_{H}-T_{C}}{T_{H}}}.}

W praktyce oznacza to, że silniki cieplne oprócz użytecznej pracy zawsze oddają do otoczenia ciepło, które jeśli nie jest wykorzystane, staje się ciepłem odpadowym. Stanowi to podstawę skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach.                                     
  • Rootsa będzie pracować jako silnik. Na tej zasadzie działają niektóre gazomierze. sprężarka dmuchawa maszyna cieplna pompa próżniowa pompa krzywkowa
  • Maszyn Szkoły Politechnicznej we Lwowie w roku 1904. Po ukończeniu studiów pracował w przemyśle, gdzie zajmował się zagadnieniami gospodarki cieplnej
  • uwzględnieniem turbulencji. Wieloletni 1995 - 2006 dyrektor Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochwskiej. Maturę zdał w 1966 w IV LO im. Henryka
  • teorii maszyn cieplnych odgrywa istotną rolę. Jako adiabata odwracalna przewija się szczególnie w teorii sprężarek przepływowych i turbin cieplnych gaz
  • cieplna fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych. Ośrodek Mechaniki Cieczy Zakład Maszyn i
  • Czańcu k. Bielska - Białej polski inżynier, specjalista w dziedzinie maszyn cieplnych profesor, wykładowca w Politechnice Śląskiej i jej były rektor, członek
  • wiele stanowisk na Politechnice kierownika Zakładu Kotłów i Maszyn Cieplnych Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych 1971 - 1976 kierownika Zakładu
  • bezwzględną regułę, gdyż w niektórych bardziej złożonych układach straty cieplne mogą być wykorzystywane. teoria maszyn cieplnych termodynamika, sprawność.
  • Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Instytut Silników Spalinowych i Transportu Katedra Techniki Cieplnej Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Transport

Użytkownicy również szukali:

bezpośrednia konwersja energii, cechy maszyny cieplnej,

...
...
...