Poprzednia

ⓘ Stare Zoo w PoznaniuStare Zoo w Poznaniu
                                     

ⓘ Stare Zoo w Poznaniu

Stare Zoo w Poznaniu – jeden z dwóch najstarszych ogrodów zoologicznych w Polsce, którego początki sięgają XIX w. Ogród jako przykład zabudowy wiwaryjnej został wpisany do rejestru zabytków w 1978 roku.

Jako jedyny działa bez przerwy i zmian przeznaczenia od dnia założenia, wobec czego może być uznany za najstarszy działający bez przerwy polski ogród zoologiczny.

Wraz z Nowym Zoo, tworzy integralną całość pod nazwą Ogród Zoologiczny w Poznaniu, zarządzanym przez jedną dyrekcję. Od 10 stycznia 2016 dyrektorem Zoo jest Ewa Zgrabczyńska.

                                     

1.1. Historia Od założenia zwierzyńca do 1907 roku

Początki Zoo w Poznaniu sięgają roku 1871, kiedy to grupa kręglarzy, stałych bywalców restauracji dworcowej Kolei Stargardzko-Poznańskiej na Jeżycach, postanowiła uczcić 50. urodziny prezesa kółka kręglarskiego ofiarowując mu niezwykły prezent. Przyjaciele umówili się, że każdy ofiaruje solenizantowi jakieś zwierzę, które spotka na terenie miasta albo w jego najbliższej okolicy. W ten oto sposób w ogrodzie restauracyjnym zebrano: świnię, kozę, barana, kota, królika, wiewiórkę, gęś, kaczkę, kurę, pawia, a także tresowanego niedźwiedzia i małpę, nabyte od wędrownych Cyganów. Ów skromny zwierzyniec uzupełniany darami od mieszkańców Poznania, stał się zaczątkiem przyszłego ogrodu zoologicznego. Na jego utrzymanie przez pierwsze lata pieniądze czerpano z wprowadzenia już opłat za wstęp oraz z dobrowolnych datków. W 1873 opiekujący się menażerią, stanęli w obliczu dużych trudności finansowych, gdyż utrzymanie zwierzyńca pochłaniało coraz większe pieniądze. Aby temu zapobiec 24 lutego 1874 zawiązało się Towarzystwo Akcyjne Ogród Zoologiczny, jednak do jego formalnego utworzenia nigdy nie doszło. W 1875 dokonano zmiany o charakterze organizacyjnym tworząc Stowarzyszenie Ogród Zoologiczny niem. Verein Zoologischer Garten, składające się z 15 członków, które przetrwało do wybuchu wojny światowej. W zarządzie, co było ewenementem w owych czasach, zasiedli zarówno Niemcy, Polacy, jak i Żydzi, byli wśród nich: Franciszek Chłapowski, Ludwik Frankiewicz, hrabia Wawrzyniec Benzelstierna-Engeström.

W 1877 zwierzyniec przyjął oficjalnie nazwę Ogród Zoologiczny, co uwidocznione zostało w dwujęzycznym napisie nad wejściem po polsku i niemiecku. Kolekcja zwierząt w Zoo stale się powiększała, w 1880 liczyła około 250 okazów w tym: 26 gatunków ssaków, 27 gatunków ptaków i 6 gatunków gadów głównie żółwi.

Długoletnim, zasłużonym członkiem Stowarzyszenia był Stanisław Zieliński 1844-1928, najbliższy współpracownik Roberta Jaeckla 1851-1907, który w 1883 przejął wszystkie kompetencje zarządu. Działalność nazywanego "niemieckim dyrektorem” Jaeckla cieszyła się powszechnym uznaniem, przyczynił się on do rozkwitu Zoo. Za jego kadencji wybudowano m.in. grotę z alpinarium, słoniarnię zwieńczoną kopułami z półksiężycem, pomieszczenia dla jeleni czy nawiązujące do budownictwa indyjskiego pomieszczenia dla strusi. W latach 80. z pozostałości muru pruskiego wzniesiono ptaszarnie.

W 1886 po kilku latach pertraktacji, udało się wykupić od kolei stare budynki dworca i restauracji, przylegające do ogrodu. Ich przekazanie z powodu komplikacji prawnych, nastąpiło dopiero pięć lat później. Powierzchnia całkowita ogrodu zoologicznego wyniosła 5.24 ha i podzielona była na dwie części: rozrywkową parkową i zoologiczną. Kasa znajdowała się przy wejściu do części zoologicznej, wstęp do części rozrywkowej, był płatny podczas koncertów oraz imprez specjalnych.

                                     

1.2. Historia Lata 1907-1919

W połowie 1907 w Starym Zoo prezentowano około 900 zwierząt z przeszło 400 gatunków, roczna frekwencja wynosiła 250 tys. odwiedzających Poznań liczył wówczas niewiele ponad 100 tys. mieszkańców.

Kolejni dyrektorzy Maksymilian Meissner i jego następca Hans Laackmann, zajęli się przede wszystkim modernizacją pomieszczeń dla zwierząt, jednak coraz większy deficyt środków finansowych na remonty i przebudowę dotychczasowych obiektów, a także utrzymanie zwierząt, sprawiły że w 1911, ogród przekazano władzom miejskim, które przekształciły dotychczasową organizację w Towarzystwo.

W latach 1913 i 1914 dwukrotnie w poznańskim Zoo wystąpił z koncertem Johann Strauss III. Zorganizowano także wielką wystawę etnograficzną prezentującą plemiona doliny Nilu.

W wyniku nasilających się napięć wojennych w Zoo zachodziły również zjawiska bardzo niepożądane m.in. na terenie ogrodu usunięto wszystkie polskie napisy, w październiku 1915 ówczesny dyrektor Laackmann jako ochotnik wyjechał na front, niemal cały męski personel powołano do wojska, pozbawiając Zoo prawie całkowicie obsługi.

Pogłębiający się kryzys zahamował przebudowę i modernizację Zoo, a zwierzostan nie uzupełniany nowymi okazami szybko malał. Śmiertelność zwierząt wzrastała szczególnie zimą, kiedy to bardzo niewielkie przydziały opału uniemożliwiały dostateczne ogrzewanie budynków, z których większość wymagała remontu.

                                     

1.3. Historia Okres międzywojenny

Po I wojnie światowej polskie władze przejęły poznański Ogród Zoologiczny w czerwcu 1919. Z bogatej niegdyś kolekcji zwierząt, ciężkie czasy wojenne przetrwały 243 okazy w 75 gatunkach, reszta padła ofiarą chorób, głodu i braku fachowej opieki. Wśród ocalałych zwierząt przetrwały m.in. dwa słonie indyjskie, kondor, emu i osioł nubijski.

Na dyrektora wybrano Bolesława Cylkowskiego, który przeprowadził Zoo przez trudne lata powojenne. W lutym 1922 stanowisko dyrektora powierzono Kazimierzowi Szczerkowskiemu, dzięki któremu ogród odzyskał dawną świetność. Za jego sprawą m.in. powstał międzynarodowy program mający na celu ratowanie żubra, nawiązano współpracę z innymi ogrodami zoologicznymi na świecie oraz utworzono Międzynarodową Unię Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych.

Ogród Zoologiczny w Poznaniu zaczął się powoli odradzać, remontowano budynki, pojawiały się nowe niewielkie obiekty np. pomieszczenia dla kóz i owiec, modernizowano stare pawilony. Zaczęto sprowadzać też pierwsze zwierzęta po wojnie m.in. w 1923 w Zoo prezentowano lwa, tygrysa bengalskiego, lamparty i tapira indyjskiego, rok później sprowadzono parę niedźwiedzi polarnych, lwy morskie oraz najcenniejszy nabytek parę żubrów wówczas jedyne w Polsce; w 1927 w Zoo pojawiły się tarpany leśne zwane konikami polskimi.

Pomyślny dla placówki okazał się rok 1924, powstała wtedy najbardziej okazała inwestycja okresu międzywojennego – ogromna woliera ptaków brodzących oraz wydano pierwszy polski przewodnik po zwierzyńcu.

Latem 1928 przyjechała do Poznania 70-osobowa grupa artystyczna syngalesko-hinduska z Cejlonu wraz ze stadem zebu i słoni przewodniczył jej John Hagenbeck. Przedstawiali oni w ZOO widowisko Wieś cejlońska. Rzemieślnicy wytwarzali na miejscu i sprzedawali różne przedmioty ozdobne i użytkowe. W okresie 19 lipca – 1 sierpnia 1928 widowisko obejrzało 46 000 osób.

W 1929 w czasie odbywającej się w Poznaniu PeWuKi, ogród odwiedziło ponad 700 tysięcy zwiedzających.

Kazimierz Szczerkowski sprawował funkcję dyrektora do 3 kwietnia 1940 roku kiedy to, pomimo że był cenionym przez niemieckich zoologów specjalistą, został wysiedlony do GG wbrew naciskom władz okupacyjnych nie podpisał volkslisty.                                     

1.4. Historia II wojna światowa

W pierwszych dniach września 1939 naloty bombowe zabiły 55 zwierząt, m.in. żubra, bizona, bawoła indyjskiego, zebry, kuce i jelenie. Zniszczeniu uległ także stary budynek restauracji, zabudowania gospodarskie i wnętrze małpiarni. Niemcy po półrocznym okresie, zmienili 1 marca 1940 dyrektora. Dotychczasowy, został zastąpiony przez R. Müllera, byłego dyrektora Zoo w Królewcu, który naprawiał mniej lub bardziej prowizorycznie szkody na terenie ogrodu zoologicznego, w tym czasie zrezygnowano także z nowych inwestycji i nie sprowadzono nowych zwierząt.

Okupanci z góry przewidywali plan przeniesienia Starego Zoo do założonego tuż przed wojną Parku Jana Kasprowicza. Zaplanowana na rok 1942 przeprowadzka ogrodu nie doszła jednak do skutku planowane przeniesienie uniemożliwił niekorzystny dla Niemiec przebieg działań wojennych. W tym czasie w wyniku bombardowania lotniczego pociski zrzucane przez aliantów na pobliskie obiekty wojskowe trafiły pawilon wielkich drapieżników, powodując jego pożar. Zginęły wówczas przede wszystkim lwy i tygrysy.

W momencie, gdy do Poznania zbliżał się front, a bombardowania lotnicze stawały się coraz częstsze, władze cywilne opuściły miasto, wyjechał także dyrektor Müller, powierzając opiekę nad zwierzętami personelowi złożonemu wyłącznie z Polaków. Władzę w mieście przejęło wojsko, które nakazało zastrzelić wszystkie wielkie drapieżniki. Oprócz drapieżników zastrzelono także wiele innych zwierząt, które uznano za potencjalnie niebezpieczne m.in. słonia i bawoły.

                                     

1.5. Historia Lata powojenne

Ogród zoologiczny po działaniach wojennych znajdował się w stanie ruiny i był niemal zupełnie opustoszały. Końca wojny doczekało tylko 176 zwierząt głównie ptaków krajowych w nieogrzewanych i zniszczonych budynkach. Najcenniejszymi ocalałymi okazami były wilki, jelenie oraz hipopotam. Dzięki pełnej poświęcenia opiece personelu Zoo, udało się uchronić przed zastrzeleniem wiele pozostałych przy życiu zwierząt.

W dniu 20 stycznia 1945 roku powojennym dyrektorem został Wiesław Rakowski, kierujący równocześnie Muzeum Przyrodniczym, mieszczącym się na terenie Zoo. Odbudowa przebiegała żywiołowo z zamiarem jednak nieuchronnej przeprowadzki. Po wojnie pierwsze cenne okazy przetransportowano z Bazy Zoologicznej w Łodzi, która zabezpieczała zwierzęta z cyrków poniemieckich. Przekazano także zwierzęta ze zlikwidowanego zwierzyńca w Lesznie oraz ze zrujnowanego podczas walk Zoo we Wrocławiu m.in. hipopotama "Lorbasa”, żyrafę, tapira, leniwca, flamingi oraz różne gatunki płazów i gadów. W 1948 część zwierząt zwrócono, po reaktywacji wrocławskiego Zoo.

Zmarłego nagle w 1949 dyrektora Rakowskiego, zastąpił wytypowany w drodze konkursu Bolesław Witkowski, który kontynuował odbudowę i uzupełnianie zwierzostanu Starego Zoo, m.in. w 1955 sprowadzono słonicę indyjską o imieniu "Kinga”.

W latach 60. XX wieku przeprowadzono gruntowną modernizację urządzeń i pomieszczeń, przewidywano bowiem, że Zoo będzie jeszcze w tym miejscu egzystować przez szereg lat. W placówce utworzono nowe działy, urządzano liczne wystawy, rozszerzano działalność dydaktyczną, zadbano również o dekoracyjną oprawę zieleni. W 1970 rozpoczęła się budowa Nowego Zoo, które zostało otwarte w stuletnią rocznicę przekształcenia poznańskiego zwierzyńca w Ogród Zoologiczny. 5 lipca 1985 urodził się gibon Jurand – pierwszy w Polsce przypadek urodzenia poczętego w niewoli gibona.

                                     

1.6. Historia Od 2014

Od 1 października 2014 do 31 października 2015 dyrektorem Zoo był Aleksander Niweliński, który złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. 10 stycznia 2016 stanowisko dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu objęła wybrana w drodze konkursu Ewa Zgrabczyńska. W listopadzie 2016 w Starym Zoo otwarto lisi azyl, w którym zamieszkały lisy zabrane z fermy hodowlanej.

W okresie 2015–2016 przeprowadzono remont zabytkowego budynku starej ptaszarnii, od 2017 w budynku prezentowana jest ekspozycja tamaryn złotorękich i tamaryn białoczubych.

W kwietniu 2019 udostępniono publiczności wyremontowany zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, budynek małpiarnii w której prezentowane są kapucynki czubate i talapoiny.

                                     

2.1. Współczesność Park

Od 1 lipca 2009 decyzją władz miasta Poznania, zabytkowe Stare Zoo stało się ogólnodostępnym parkiem do którego wstęp jest bezpłatny.

                                     

2.2. Współczesność Pawilon Zwierząt Zmiennocieplnych

W czerwcu 2012 udostępniono zwiedzającym Pawilon Zwierząt Zmiennocieplnych w którym prezentowane są gady, płazy i ryby w tym zagrożone wyginięciem warany z Komodo wejście odpłatne.

W 2015 w pawilonie pojawiły się nowe gatunki płazów, w lipcu drzewołazy paskowane, w grudniu mantelle złociste.

                                     

3. Dyrektorzy

 • 1990-1994: Jan Śmiełowski
 • 1922-1940: Kazimierz Szczerkowski
 • 1913-1918: Hans Laackmann
 • 1994-2014: Lech Banach
 • 2014-2015: Aleksander Niweliński
 • 1945-1948: Wiesław Rakowski
 • 1982-1990: Wincenty Falkowski
 • 1919-1922: Bolesław Cylkowski
 • 1968-1982: Adam Taborski
 • 1907-1913: Maksymilian Meissner
 • 1949-1968: Bolesław Witkowski
 • 1883-1907: Robert Jaeckel
 • 1940-1945: R. Müller
 • od 2016: Ewa Zgrabczyńska
                                     

4. Sukcesy hodowlane

 • Do historycznych sukcesów ogrodu należy trzecie w świecie rozmnożenie w warunkach wiwaryjnych papug ar ararauna.
 • Wyklucie maj 2014, luty 2015 dwóch krytycznie zagrożonych wyginięciem żółwi promienistych – endemitów Madagaskaru.
 • Narodziny w drugiej połowie 2015 czterech jajożyworodnych jaszczurek krokodylowych.
                                     

5. Ciekawostki

 • W przeszłości na terenie Starego Zoo, prezentowana była obecnie wymarła papuga karolińska.
 • W styczniu 2013 roku w Starym Zoo, kręcono ujęcia filmu Hiszpanka.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →