Poprzednia

ⓘ Jacek Kopciński
                                     

ⓘ Jacek Kopciński

Jacek Kopciński – polski historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny, dr hab. Od 2006 roku redaktor naczelny miesięcznika "Teatr”. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Badań nad Teatrem i Filmem, w latach 2011-2016 współpracownik Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Współpracuje także z Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W IBL PAN kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym.

Wydał między innymi:

  • Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne 2002
  • Powrót Dziadów i inne szkice teatralne 2016, poświęconą m.in. inscenizacjom dramatu romantycznego w polskim teatrze współczesnym.
  • Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta 2008, monografię radiowej i teatralnej twórczości poety.
  • Wybudzanie. Dramat polski. Interpretacje 2018, w której zebrał szkice na temat polskiej dramaturgii najnowszej i powojennej, a także zaprezentował własną koncepcję lektury i interpretacji tekstu dramatycznego.
  • Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego 1997,

W 2013 roku ukazał się w jego wyborze i opracowaniu pierwszy tom antologii Transformacja. Dramat polski po 1989 roku Wydawnictwo IBL, zawierający dziesięć najważniejszych dramatów lat 90. XX wieku m.in. Miłość na Krymie Sławomira Mrożka i Dzień świra Marka Koterskiego. Rok później został opublikowany tom II antologii, w którym znalazło się jedenaście najciekawszych dramatów współczesnych m.in. Norymberga Wojciecha Tomczyka i Popiełuszko Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Jacek Kopciński jest także redaktorem naukowym serii Dramat polski. Reaktywacja razem z Arturem Grabowskim), w której ukazały się tomy dramatów, m.in. Stanisława Grochowiaka, Mieczysława Piotrowskiego, Janusza Krasińskiego, Anny Świrszczyńskiej, Mariana Pankowskiego, Ireneusza Iredyńskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza Wydawnictwo IBL.

Jacek Kopciński jest autorem podręcznika do nauczania literatury XX wieku w liceum i technikum Przeszłość to dziś. Literatura. Język. Kultura. Wiek XX nowe, poprawione wydanie w 2008 roku. W latach 2005-2009 współpracował z TVP Kultura. W 2009 roku w 2 Programie TVP prowadził autorski program Kwartet Literacki. Od 2009 roku jest członkiem Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie prowadzi cykl seminariów interdyscyplinarnych Dramat Polski. Reaktywacja poświęcony polskiej dramaturgii powojennej i współczesnej. Raz w roku organizuje tam Maraton Słuchowisk "NASŁUCHIWANIE”. Taką nazwę nosi też konkurs na oryginalny dramat radiowy, który od 2018 organizuje w radiowej "Trójce”. Publikuje w "Teatrze”, "Dialogu”, "Tekstach Drugich”, "Załączniku Kulturoznawczym” UKSW. W miesięczniku "Teatr” ma stały felieton Widok z Koziej.