Poprzednia

ⓘ Psycholog
Psycholog
                                     

ⓘ Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

                                     

1. Kształcenie w zakresie psychologii w Polsce

Zgodnie z polskim prawem psychologiem może być tylko osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie wyjątek od deklaracji bolońskiej na kierunku psychologia. Ponadto psycholog może, w zależności od subdyscypliny, odbyć specjalizację zawodową w psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dziecka lub dla biegłych sądowych. Psycholog może również odbyć 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty. Zasady wykonywania zawodu psychologa reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Dz.U. z 2019 r. poz. 1026.

Uczelnie prowadzące studia psychologiczne to:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie d. WSFiZ, Wydział Psychologii
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej psychologia stosowana
 • Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Psychologii oraz Wydziały Zamiejscowe w Sopocie, we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu – pierwsze w Polsce jednolite studia magisterskie z psychologii na uczelni medycznej, zgodne ze standardami EuroPsy. Możliwe dwie ścieżki specjalizacyjne: neuropsychologia oraz zaburzenia afektywne i psychosomatyka
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Instytut Psychologii
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Psychologii
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Zarządzania, Instytut Nauk Społecznych
                                     

2. Działalność zawodowa

Działalność zawodowa psychologa obejmuje liczne dziedziny życia publicznego, m.in. oświatę psychologia wychowawcza, medycynę, współzawodnictwo sportowe psychologia sportu, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania psychologia sądowa, organizacje doradztwo personalne, głównie zakłady pracy psychologia pracy i organizacji, reklamę i marketing psychologia reklamy oraz prywatnego psychoterapia.

                                     
 • 1887 w Warszawie, zm. 25 marca 1953 w Montevideo polski i brazylijski psycholog lekarz, działacz polonijny, honorowy profesor Uniwersytetu w Montevideo
 • Andrzej Nowak ur. 12 czerwca 1953 w Warszawie polski psycholog i jeden z twórców tzw. dynamicznej psychologii społecznej, a w szczególności, wraz
 • Steven Pinker ur. 18 września 1954 w Montrealu amerykański psycholog Steven Pinker pracuje na Uniwersytecie Harvarda. Jest autorem publikacji popularyzujących
 • Steven M. Smith ur. 1952 amerykański psycholog profesor Texas A M University. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim pamięci, procesów
 • człowieka, jak i procesy zachodzące w małych grupach ludzkich. podczas gdy psycholog społeczny bada jednostkę w grupie, socjolog ma do czynienia z grupą jako
 • sierpnia 1896 w Neuchâtel zm. 16 września 1980 w Genewie szwajcarski psycholog biolog i epistemolog. W 1918 obronił doktorat z biologii, a w 1921 rozpoczął
 • 2004 w Austin amerykański teoretyk zarządzania. Z wykształcenia był psychologiem - w 1941 otrzymał tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Wirginii
 • Stanisław Zbigniew Kowalik ur. 1947 polski psycholog i socjolog, profesor nauk humanistycznych, specjalizuje się w psychologii rehabilitacji i psychologii
 • Dorota Zawadzka ur. 30 listopada 1962 polska psycholog rozwojowa. Ukończyła VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Po ukończeniu
 • Philip George Zimbardo ur. 23 marca 1933 amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z przeprowadzenia

Użytkownicy również szukali:

psycholog co robi, psycholog czym się zajmuje, psycholog warszawa, psychoterapeuta a psycholog,

...
...
...