Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego i drugim co do liczby studentów. WPiA UW prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • administracja – w formie stacjonarnej i niestacjonarnej studia II stopnia,
 • Humanitarian Action NOHA – w formie stacjonarnej studia II stopnia.
 • prawo – w formie stacjonarnej i niestacjonarnej studia jednolite magisterskie,
 • prawo finansowe i skarbowość – w formie niestacjonarnej studia II stopnia,
 • samorząd terytorialny i polityka regionalna - w formie stacjonarnej studia I stopnia i niestacjonarnej studia II stopnia,

Wydział kształci także w ramach studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

                                     

1. Władze

 • Prodziekan ds. finansowych: doc. dr Marek Grzybowski
 • Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej: dr hab. dr Dobrochna Bach-Golecka od 2018 r.
 • Dziekan: prof. dr hab. Tomasz Giaro
 • Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Sławomir Żółtek
                                     

1.1. Władze Dziekani

 • prof. Józef Rafacz 1933–1934
 • prof. Bogusław Leśnodorski 1965–1968
 • prof. Iwan Trepicyn 1910–1911
 • prof. Jerzy Harasimowicz 1981–1987
 • prof. Marian Weralski 1972–1975
 • prof. Zygmunt Cybichowski 1919–1922
 • prof. Tadeusz Tomaszewski 2001–2008
 • prof. Leon Kurowski 1968–1972
 • prof. Aleksandr Lwowicz Błok 1908–1909
 • prof. Henryk Świątkowski 1959–1961
 • prof. Władysław Holewiński 1872–1878
 • prof. Józef Kasznica 1878–1887
 • prof. Wojciech Góralczyk 1987–1990
 • dr hab. Mirosław Wyrzykowski prof. UW 1999–2001
 • prof. Józef Rafacz 1931–1932
 • prof. Jerzy Jodłowski 1961–1965
 • prof. Wacław Makowski 1935–1937
 • prof. Stanisław Śliwiński 1946–1947
 • prof. Tadeusz Brzeski 1928–1929
 • prof. Józef Kasznica 1867–1869
 • prof. Walenty Dutkiewicz 1863–1867
 • prof. Józef Okolski 1993–1999
 • prof. Zbigniew Resich 1975–1981
 • prof. Roman Rybarski 1937–1941
 • prof. Fiodor Fiodorowicz Zigel 1911–1915
 • prof. Eugeniusz Jarra 1924–1928
 • prof. Dmitrij Jakowlewicz Samokwasow 1887–1892
 • prof. Cezary Berezowski 1951–1953
 • prof. Stanisław Śliwiński 1950–1951
 • prof. Bohdan Wasiutyński 1930–1931
 • prof. Grigorij Fiodorowicz Simonienko 1892–1900
 • prof. Edward Strasburger 1922–1924
 • prof. Jerzy Harasimowicz 1990–1993
 • prof. Leon Kurowski 1956–1959
 • prof. Fiodor Fiodorowicz Zigel 1900–1905
 • prof. Stefan Zaleski 1945–1946
 • prof. Alfons Parczewski 1915–1919
 • prof. Witold Czachórski 1954–1956
 • prof. Edward Gintowt 1949–1950
 • prof. Karol Lutostański 1934–1935
 • prof. Jan Kanty Wołowski 1862–1863
 • prof. Stanisław Budziński 1869–1872
 • prof. Karol Lutostański 1932–1933
 • prof. Fieodosij Gorb-Romaszkiewicz 1905–1907
 • prof. Józef Rafacz 1941–1944
 • prof. Tomasz Giaro od 1 września 2016.
 • prof. Jan Wincenty Bandtkie 1808–1816 – dyrektor Szkoły Prawa i Nauk Administracyjnych ; 1816–1831 – dziekan Wydziału Prawa i Nauk Administracyjnych
 • dr hab. Krzysztof Rączka prof. UW 2008–2016
 • prof. Karol Lutostański 1929–1930
 • prof. Jan Wasilkowski 1947–1949
                                     

2. Struktura

Instytut Historii Prawa

Dyrektor: dr hab. Jakub Urbanik

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: prof. dr hab. Marek Wąsowicz

 • Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa kierownik: prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Zakład Prawa Wyznaniowego kierownik: dr hab. Wojciech Brzozowski
 • Pracownia Bibliografii Historyczno-Prawnej kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski
 • Pracownia Prawa Polskiego XX wieku kierownik: dr hab. Robert Jastrzębski
 • Pracownia Dziejów Kultury Prawnej kierownik: prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Katedra Historii Ustroju i Prawa Polskiego kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski
 • Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego kierownik: dr hab. Jakub Urbanik
 • Zakład Europejskiej Tradycji Prawnej kierownik: prof. dr hab. Tomasz Giaro

Instytut Nauk o Państwie i Prawie

Dyrektor: prof. dr hab. Adam Bosiacki

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: dr hab. Ryszard Piotrowski

 • Katedra Socjologii Prawa kierownik: dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. UW
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego kierownik: prof. dr hab. Marek Zubik
 • Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie kierownik: dr hab. Tatiana Chauvin
 • Katedra Logiki i Informatyki Prawniczej kierownik: prof. dr hab. Andrzej Malinowski
 • Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki

Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych

Dyrektor: prof. dr hab. Jacek Jagielski

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: prof. dr hab. Marek Wierzbowski

 • Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego kierownik: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
 • Zakład Praw Człowieka kierownik: dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW
 • Katedra Prawa Ubezpieczeń kierownik: dr hab. Magdalena Szczepańska
 • Pracownia Centrum Prawa Nowych Technologii vacat
 • Zakład Nauki Administracji kurator: dr hab. Dawid Sześciło
 • Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego kierownik: prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • Pracownia Pozapracowniczych Stosunków Zatrudnienia kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
 • Katedra Prawa Finansowego kierownik: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
 • Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Bezpieczeństwa Żywności kierownik: prof. dr hab. Paweł Czechowski
 • Pracownia Prawa Żywnościowego kierownik: dr hab. Małgorzata Korzycka, prof. UW
 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

I nstytut Prawa Cywilnego

Dyrektor: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: prof. dr hab. Adam Brzozowski

 • Katedra Postępowania Cywilnego kierownik: prof. dr hab. Karol Weitz
 • Pracownia Prawa Medycznego i Biotechnologii kierownik: prof. dr hab. Marek Safjan
 • Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 • Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kocot
 • Pracownia Prawa Rynku Kapitałowego kierownik: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
 • Katedra Prawa Handlowego kierownik: dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. UW
 • Katedra Prawa Cywilnego kierownik: dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW

Instytut Prawa Karnego

Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

 • Katedra Kryminalistyki kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
 • Katedra Prawa Karnego Porównawczego kierownik: dr hab. Przemysław Konieczniak
 • Pracownia Techniki Kryminalistycznej kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
 • Katedra Postępowania Karnego kierownik: prof. dr hab. Piotr Kruszyński
 • Zakład Kryminologii kierownik: dr hab. Monika Płatek, prof. UW
 • Zakład Międzynarodowego Postępowania Karnego kierownik: dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW
 • Katedra Prawa Karnego kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

Instytut Prawa Międzynarodowego

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Poczobut

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu: dr hab. Karol Karski

 • Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego kierownik: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa
 • Katedra Prawa Europejskiego kierownik: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
 • Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego kierownik: dr hab. Karol Karski
 • Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego kierownik: prof. dr hab. Jerzy Poczobut


                                     

3. Budynki

 • Auditorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Collegium Iuridicum I, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4
 • Collegium Iuridicum III, ul. Oboźna 6/8
 • Collegium Iuridicum IV, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 Szara Willa