Poprzednia

ⓘ Alarm o skażeniach
                                     

ⓘ Alarm o skażeniach

Alarm o skażeniach – rodzaj alarmu ogłaszanego za pomocą ustalonych środków w celu powszechnego ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie skażeń, w razie bezpośredniego ich wykrycia, a także jeśli przewidywane skażenie nastąpi przed upływem 30 minut.

Sposoby ogłaszania i odwoływania alarmu o skażeniach:

Po usłyszeniu tego alarmu należy jak najszybciej:

  • Udać się w kierunku budowli ochronnych lub postępować zgodnie z innymi zaleceniami
  • W razie braku możliwości ukrycia w budowlach trzeba natychmiast wyjść z terenu skażonego, pamiętając o zasadach zachowania się: nie wolno jeść, pić, palić papierosów, opierać się o drzewa i ściany budynków, siadać, wzniecać kurzu, brać do rąk jakichkolwiek przedmiotów, należy omijać kałuże i miejsca porośnięte trawą czy inną roślinnością, w tym drzewami. Przebywający w terenie skażonym powinien nałożyć środki indywidualnej ochrony. Po opuszczeniu terenu skażonego należy wykonać zabiegi sanitarne i poddać się badaniu lekarskiemu