Poprzednia

ⓘ Václav Hanka
Václav Hanka
                                     

ⓘ Václav Hanka

Po ukończeniu gimnazjum w Hradec Králové 1809 rozpoczął studia teologiczne w Pradze. W latach 1813–1814 studiował prawo w Wiedniu.

16 września 1817 roku ogłosił odkrycie XIII/XIV-wiecznego rękopisu. Miejscem znaleziska miała być wieża kościelna w mieście Dvur Králové nad Labem. Rękopis został opublikowany w 1818 pod tytułem Rękopis królowodworski. Podejrzewano, że to sam Hanka był jego autorem, wspólnie z Josefem Lindą. Na temat rękopisu wydał kilka prac. Ci sami autorzy byli twórcami innej mistyfikacji – Rękopisu zielonogórskiego. Pochodzący rzekomo z IX wieku rękopis miał zostać odnaleziony pod koniec 1818 roku na zamku Zelená Hora koło Nepomuka.

Od 1819 roku pracował w Czeskim Muzeum, a w 1822 roku został jego bibliotekarzem.

W wyniku językoznawczego sporu z Františkiem Palackým, Hanka przeprowadził reformę ortografii języka czeskiego wprowadził v zamiast w, au zamiast ou. Zasady ortograficzne wywodził z założeń opracowanych przez Josefa Dobrovského, u którego studiował filologię.

W 1848 roku został wykładowcą slawistyki na Uniwersytet Karola w Pradze. W tym samym roku został wybrany do dwunastoosobowego Komitetu Przygotowawczego Zjazdu Słowiańskiego.

Zmarł 12 stycznia 1861 roku w Pradze.

                                     

1. Twórczość

Poezja

 • Hankovy písně 1815 – poszerzone wydanie Dvanáctero písní.
 • Dvanáctero písní,

Literatura naukowa

 • Přehled pramenu právních v Čechách,
 • Petrohradská legenda o svatém Václavu,
 • Stará pověst o Strojmírovi a Griseldě,
 • České mince korunovační.
 • Slovanská mluvověda,
 • Mluvnice čili soustava českého jazyka podle Josefa Dobrovského,
 • Sbírka nejdávnějších latinsko–českých slovníku,

Manuskrypty

 • Rękopis królowodworski 1817 – wspólnie z Josefem Lindą,
 • Rękopis zielonogórski 1818 publikacja 1822 – wspólnie z Josefem Lindą.

Przekłady

 • Krakováčky, aneb písně národní polské.
 • Krátká historie slovanských národu,
 • Prostonárodní srbská Musa do Čech převedenou – nieprecyzyjny przekład serbskich piosenek,
 • Dějiny české v kamenopisně vyvedených obrazech 1824,