Poprzednia

ⓘ Fairtrade
Fairtrade
                                     

ⓘ Fairtrade

Fairtrade to nazwa systemu certyfikacji i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu organizacji Fairtrade International.

Aby uzyskać certyfikat Fairtrade, produkt musi być wyprodukowany przez organizacje producenta: najczęściej spółdzielnię produkcyjną bądź przedsiębiorstwo głównie w krajach rozwijających się oraz nabywcę: partnerów producentów w krajach rozwiniętych: głównie przedsiębiorstwa bądź stowarzyszenia, które w produkcji i handlu spełniają następujące kryteria:

  • Długoterminowe zobowiązania: nabywca powinien nawiązywać długoterminową relację handlową z producentem.
  • Opłacenie opłat udziału w systemie przez jego członków: zarówno producentów jak i nabywców.
  • Bezpośredni handel: produkt jest kupowany przez dystrybutorów należących do systemu Fairtrade zrzeszonych w krajowych bądź międzynarodowych ich strukturach bezpośrednio od producenta.
  • Rozwój lokalnych społeczności: do gwarantowanej Ceny Minimalnej Fairtrade, producentom wypłacana jest premia na cele społeczne.
  • Demokratyczna i transparentna organizacja: producenci założyli demokratycznie i transparentnie zarządzane spółdzielnie, lub pozwalają pracownikom organizować się i wspólnie negocjować z pracodawcą.
  • Dostęp do kredytu: producenci mogą żądać od nabywców kredytu lub przedpłaty do wysokości 60% ceny zakupu.
  • Uczciwa cena: produkt jest kupowany za cenę minimalną Fairtrade lub wyższą, jeśli ceny rynkowe są od niej wyższe.
  • Ochrona środowiska: uprawy prowadzone są w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska. Jeśli produkty mają również certyfikat ekologiczny, płacone są dodatkowe bonusy.

Proces certyfikacji realizuje FLO-CERT – firma certyfikacyjna, której właścicielem jest FLO International. Produkty, które zostały wyprodukowane zgodnie z zachowaniem wyżej wymienionych zasad oznaczane są jednolitym logo z napisem Fairtrade pisanym razem.

Handel hurtowy i detaliczny po sprzedaży produktu przez nabywcę na rynkach sprzedaży nie jest kontrolowany przez FLO.