Poprzednia

ⓘ Pięć filarów islamu
Pięć filarów islamu
                                     

ⓘ Pięć filarów islamu

Muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu. Są one traktowane bardzo poważnie przez wyznawców głównego nurtu tej religii, natomiast wiele ugrupowań religijnych pochodzenia szyickiego uważa je tylko za zalecenia, symbole i niekoniecznie się do nich stosuje.

                                     

1.1. Filary islamu Filary islamu sunnickiego

Pierwszy filar – szahada – włącza formalnie do wspólnoty. Często wymagana jest obecnie obecność imama choć przyjęcie islamu jest wyłącznie sprawą między wiernym a Bogiem, jednak jeśli to nie jest możliwe np. na łożu śmierci – nie ma takiego obowiązku. Na niektórych stronach internetowych proponuje się przyjęcie islamu przez internet poprzez przeczytanie szahady i kliknięcie potwierdzenia. Olbrzymia większość autorytetów religijnych nie zgadza się jednak z tym podejściem. Ponadto islam według większości teologów przyjmuje każdy przed narodzeniem – dopiero po nim ludzie się od niego odwracają – szahada jest więc formalnym potwierdzeniem wiary dla muzułmanina i powrotem na łono islamu dla konwertyty.

Pozostałe cztery filary powinny być wypełniane przez każdego muzułmanina i są formą okazywania wiary. Tylko osoby, które przyjęły islam tuż przed śmiercią, nie muszą ich wypełnić. Czasem jako nieoficjalny, szósty filar podaje się dżihad. Z tą interpretacją nie zgadza się większość teologów – szczególnie jeśli chodzi o "mały dżihad” – wojnę z niewiernymi ponadto znaczna część z nich twierdzi, że nie ma żadnych podstaw do niego po okresie podbojów islamskich w VII wieku. Co do "dużego dżihadu” – walki z własnymi słabościami – nie jest on filarem wiary, ale głównie na jego podstawie Bóg będzie sądził muzułmanów w dniu Sądu Ostatecznego.

Filary islamu sunnickiego:

 • Modlitwa صلاة, salat – odprawiana pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki.
 • Jałmużna زكاة, zakat – określoną część swojego majątku muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
 • Wyznanie wiary شهادة, szahada – Nie ma bóstwa oprócz Boga jedynego, a Mahomet jest Jego prorokiem. Pojawiają się też tłumaczenia, gdzie słowo "bóstwo” zastąpione jest przez słowo "Bóg”, a "Boga jedynego” zastąpione jest słowem "Allaha”. Są to błędne tłumaczenia szahady. Słowa Allah oznaczające Boga w religii monoteistycznej używają też chrześcijanie mówiący językiem arabskim.
 • Post صوم, saum – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego ramadanu, muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca.
 • Pielgrzymka do Mekki حج, hadżdż – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna.
                                     

1.2. Filary islamu Imamizm

Filary islamu imamickiego uwzględniają pięć Usul al-Din i dziesięć Furu al-Din, tzn. wierzenia i praktyki islamu:

 • Nubułłah – Proroctwo
 • Miad – Dzień Sądu Ostatecznego i Zmartwychwstania
 • Tawhid – Monoteizm: Wiara w jedyność Boga
 • Imamat – Sukcesja po Mahomecie
 • Adl – Boska sprawiedliwość: wiara w sprawiedliwość Boga

W dodatku do pięciu filarów, szyici imamici uwzględniają dziesięć obowiązkowych praktyk zwanych artykułami wiary:

 • Tabarra – potępiać i okazywać nienawiść wobec zła
 • Amr-bil-Maruf – żyć podług tego, co dobre i sprawiedliwe
 • Salat – obowiązkowa modlitwa odprawiana pięć razy dziennie, z twarzą zwróconą w stronę Mekki
 • Tawalla – okazywać miłość wobec dobra
 • Hadżdż – pielgrzymka do Mekki
 • Dżihad – codzienna walka z samym sobą np. przeciwko grzeszeniu, rzadziej walka zbrojna
 • Chums – jałmużna
 • Saum – post
 • Zakat – jałmużna
 • Nahi Anil Munkar – zabraniać tego, co złe
                                     

1.3. Filary islamu Ismailizm

Szyici ismailici posiadają siedem filarów wiary:

 • Saum – post.
 • Hadżdż – pielgrzymka, różnie rozumiana przez poszczególne gałęzie ismailizmu. Jedne grupy odbywają ją do Mekki, inne jak np. Druzowie, rozumieją ją metaforycznie i w ogóle nie pielgrzymują fizycznie nigdzie.
 • Zakat – jałmużna.
 • Tawhid – monoteizm, wiara w jedyność Boga.
 • Salat – obowiązkowa modlitwa odprawiana pięć razy dziennie, z twarzą zwróconą w stronę Mekki. W odróżnieniu od muzułmanów sunnickich, szyickich imamitów i innych ismailitów, nizaryci wierzą, iż forma modlitwy jest ustalana i może być zmieniona przez żyjącego imama zobacz Aga Chan.
 • Dżihad – codzienna walka z samym sobą np. przeciwko grzeszeniu, rzadziej walka zbrojna.
 • Walajah dosłownie "Kuratela” – miłość wobec Boga, proroków, imamów i duāt misjonarzy.