Poprzednia

ⓘ Wartość znamionowa
                                     

ⓘ Wartość znamionowa

Wartość znamionowa – wartość, przy której urządzenie pracuje zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Przekroczenie tej wartości powoduje nieprawidłową pracę urządzenia, zmianę parametrów lub jego uszkodzenie.

                                     
  • Szereg wartości - wartości nominalne znamionowe produkowanych seryjnie elementów pochodzą z ustalonej w tym celu tabeli szeregów. Tablice te ustanowione
  • miejsca wystąpienia przepięcia. Można więc za nie przyjąć wartość maksymalną napięcia znamionowego najwyższe dopuszczalne napięcie robocze lub odpowiednie
  • średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń: 10 napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 110
  • elektryczna 98 MW łączna moc znamionowa kotłów wodnych 139 MW łączna moc osiągalna kotłów parowych 374 MW wydajność znamionowa kotłów parowych 520 t h wydajność
  • podawana w procentach możliwa odchyłka rzeczywistej wartości opornika od jego wartości nominalnej moc znamionowa moc jaką opornik może przez dłuższy czas wydzielać
  • zmienny w zależności od typu amperomierza mierzą wartość średnią prądu magnetoelektryczny lub wartość skuteczną elektrodynamiczne, elektromagnetyczne
  • Początkowy prąd zwarciowy wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarciowego w pierwszej chwili zwarcia. Podstawowy wzór służący do obliczenia

Użytkownicy również szukali:

wartość nominalna, wartość znamionowa pralki,

...
...
...