Poprzednia

ⓘ Zasady wiary (mormonizm)
Zasady wiary (mormonizm)
                                     

ⓘ Zasady wiary (mormonizm)

Zasady wiary – akceptowane przez świętych w dniach ostatnich wyznanie wiary, zredagowane przez Josepha Smitha. Pierwotnie były częścią listu wysłanego w 1842 r. do Johna Wentworth’a – redaktora czasopisma Chicagowski Demokrata. Jest to zwięzły zbiór podstawowych przekonań, które akceptuje większość kościołów z nurtu mormońskiego jako autorytatywny wykład swojej wiary. Niektóre denominacje Świętych w Dniach Ostatnich, w tym największy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, włączyły zasady wiary do kanonu świętych ksiąg. Wchodzą w skład Perły Wielkiej Wartości.

                                     

1. Treść

  • Wierzymy w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi, w istocie możemy powiedzieć, że kierujemy się upomnieniem Pawła - we wszystkim mamy pełną nadzieję i ufność, przetrwaliśmy wiele i mamy nadzieję wytrwać do końca; wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się naszym celem.
  • Wierzymy, że ludzie zostaną ukarani za swe własne grzechy, a nie za grzech pierworodny Adama.
  • Domagamy się przywileju czczenia Wszechmogącego Boga według tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim ludziom niech czczą na swój sposób, gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną.
  • Wierzymy, że tymi obrzędami, że Chrystus będzie osobiście królował na Ziemi, która zostanie odrodzona i otrzyma swą rajską chwałę.
  • Wierzymy w posłuszeństwo królom, prezydentom, władcom i rządom; w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa.
  • Wierzymy, że przez zadośćuczynienie Chrystusa cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia.
  • Wierzymy w Boga, Wiecznego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i w Ducha Świętego.