Poprzednia

ⓘ Techniki laboratoryjne
                                     

ⓘ Techniki laboratoryjne

Techniki laboratoryjne to zespoły czynności, które rutynowo wykonuje się w laboratoriach i których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej.

Liczba technik laboratoryjnych jest bardzo duża. Do najbardziej znanych można zaliczyć:

 • Techniki chemiczne
 • Klasyczna technika syntezy
 • Technika próżniowa
 • Technika Schlenkowa
 • Stosowane przy syntezie związków chemicznych
 • Dry box
 • Chromatografia
 • Ekstrakcja
 • Rektyfikacja
 • Destylacja
 • Stosowane przy rozdziale związków chemicznych
 • Sublimacja
 • Elektroforeza
 • Wymrażanie liofilizacja
 • Chromatografia cieczowa
 • Metody chromatograficzne
 • Chromatografia fluidalna
 • Chromatografia gazowa
 • Techniki analityczne
 • IR - absorpcja podczerwieni
 • absorpcyjne - cząsteczkowe
 • VIS - absorpcja w świetle widzialnym
 • Spektroskopia
 • NMR - magnetyczny rezonans jądrowy
 • UV - absorpcja w nadfiolecie
 • EPR - paramagnetyczny rezonans elektronowy
 • absorpcyjne - atomowe
 • Absorpcja rentgenowska
 • AAS - spektrometria absorpcyjna
 • Nefelometria
 • emisyjne - cząsteczkowe
 • Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
 • Fotoluminescencja
 • Spektrometria Ramana
 • Fluorescencja
 • Spektrofluorymetria
 • Fosforescencja
 • emisyjne - atomowe
 • Lampy Grimma
 • emisyjna spektrometria atomowa
 • Staloskopia
 • Fotometria płomieniowa
 • Fluorescencja X, UV, VIS
 • Spektrometria mas
 • Interferometria
 • Metody optyczne
 • Polarymetria
 • Refraktometria
 • Woltamperometria
 • Metody elektroanalityczne
 • Kulometria
 • Potencjometria
 • Amperometria
 • Oscylometria
 • Polarografia
 • Konduktometria
 • Metody radiometryczne
 • Fotonowa analiza aktywacyjna PAA
 • NAA - neutronowa analiza aktywacyjna
 • Redoksymetria
 • Analiza miareczkowa wytrąceniowa
 • Kompleksometria
 • Analiza wagowa
 • Metody chemiczne
 • Alkacymetria
 • Analiza miareczkowa
 • Mikroskopia
 • Mikroanaliza
 • Datowanie radiowęglowe
 • Techniki fizyczne
 • TGA
 • DSC
 • Kriometria
 • Rentgenografia strukturalna
 • Osmometria
 • Techniki analityczne
 • Ebuliometria
 • Kalorymetria
 • Techniki mechaniczne
 • Wizkozymetria
 • Radiologia
 • Techniki in vivo
 • Techniki in vitro
 • Techniki medyczno-biologiczne
 • Hodowla komórkowa
 • Wiwisekcja