Poprzednia

ⓘ Czas Kultury
                                     

ⓘ Czas Kultury

"Czas Kultury” – kwartalnik społeczno-kulturalny ukazujący się od 1985 r. w niezależnym obiegu, a oficjalnie od 1990 r. Wydawcą od grudnia 1999 r. jest Stowarzyszenie Czasu Kultury, które podejmuje inicjatywy związane z popularyzacją działalności naukowej i artystycznej. Pierwszym redaktorem naczelnym był Rafał Grupiński. Obecnie funkcję tę sprawuje Waldemar Kuligowski.

                                     

1. Początkowy okres

Pierwszy numer czasopisma wyszedł w 1985 roku we współpracy ze społeczno-politycznym dwumiesięcznikiem "Czas”. Oba wydawnictwa ukazywały się w niezależnym obiegu, drukowane przez poznański oddział Solidarności Walczącej. "Czas Kultury” skupiał się na tematach związanych z kulturą, filozofią i literaturą, jako zadanie stawiając sobie rozwój kultury niezależnej oraz stworzenie miejsca dla własnego ośrodka myśli. Każdy numer zawierał oryginalną twórczość współczesną, eseje publicystyczne, recenzje tekstów nowopowstałych i dawniejszych, rozmowy z istotnymi autorami, jak Ryszard Krynicki, Stanisław Barańczak, a także pierwsze i wtedy jedyne dostępne tłumaczenia fragmentów zachodnich publikacji. Jednym ze stałych działów czasopisma była kronika wydarzeń kulturalnych, naukowych, politycznych mających miejsce w kraju i na emigracji. Od 1990 roku "Czas Kultury” ukazuje się oficjalnie.

                                     

2. Obecny kształt pisma

Czasopismo ma charakter naukowy oraz społeczno-artystyczny i ukazuje się jako kwartalnik. W każdym numerze znajduje się blok artykułów naukowych poświęconych głównemu tematowi cover i analizy w dziale "Na warsztacie”, a obok nich eseje, poezja, proza, wywiady i felietony. Od 2012 r. "Czas Kultury” jest pismem naukowym, indeksowanym na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2014 r. znajduje się na liście B z notą 12 punktów za recenzowaną publikację. Pismo indeksowane jest w bazie Central and Eastern European Online Library.

Pismo kontynuuje szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Dawną aktywność opozycyjną zastąpiło świadome zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Coraz częściej na łamach "Czasu Kultury” podejmowane są tematy dotyczące redefinicji istotnych i powszechnie używanych pojęć, takich jak wspólnota czy wykluczenie. Autorzy analizując wybrane przykłady z literatury, filmu czy sztuk plastycznych, stawiają pytania o kwestie kluczowe dla formowania się społeczeństwa. Powstało kilkadziesiąt numerów poświęconych zagadnieniom filozoficznym i estetycznym, dotyczących zjawisk globalnych, ogólnopolskich lub lokalnych, tj. poznańskich. Od 2010 roku działa portal internetowy eCzasKultury.pl od 2017 r. CzasKultury.pl, regularnie, niezależnie od papierowej wersji "Czasu Kultury”, publikujący teksty poświęcone szeroko pojętej kulturze współczesnej, np. felietony Elizy Szybowicz czy Waldemara Kuligowskiego. Redaktorkami portalu są: Justyna Knieć, Iwona Ostrowska i Agata Rosochacka. Na jego stronach znajdują się również wydania archiwalne "Czasu Kultury” z lat 80. XX wieku, a także anglojęzyczne wersje wybranych numerów.

                                     

3. Wybrani autorzy

Natasza Goerke, Anka Grupińska, Edward Pasewicz, Adam Poprawa, Izabela Kowalczyk, Agata Jakubowska, Krzysztof Wodiczko, Piotr Śliwiński, Tadeusz Komendant, Mariusz Grzebalski, Dariusz Sośnicki, Piotr Sommer, Bohdan Zadura, Anna Wieczorkiewicz, Monika Bakke, Agata Araszkiewicz, Joanna Roszak, Jerzy Borowczyk, Michał Larek, Bogumiła Kaniewska.

                                     

4. Biblioteka Czasu Kultury

 • Mariusz Grzebalski, Ulica Gnostycka 1997, ​ISBN 83-872350-4-0 ​
 • Paweł Berkowski, Kanapka energetyczna, ​ISBN 83-901720-2-X ​ 1995
 • Klemens Stróżyński, U nas, za kołem polarnym 2005, ​ISBN 83-914709-3-8 ​
 • Radosław Okulicz-Kozaryn, Mała historia dandyzmu 1995, ​ISBN 83-901720-6-2 ​
 • Jan Kasper, Miasto nad wodą 1999, ​ISBN 83-87235-11-3 ​
 • Marzanna Bogumiła Kielar, Materia Prima 1999, ​ISBN 83-87235-17-2 ​
 • Adam Kaczanowski, Życie przed śmiercią 1999, ​ISBN 83-87235-21-0 ​
 • Piotr Kępiński, Wszystko to więcej 1999, ​ISBN 83-87235-13-X ​
 • Natasza Goerke, Fractale 1994, ​ISBN 83-900292-9-4 ​
 • Ewa Hornowska, Środek świata i później 1996, ​ISBN 83-904027-2-6 ​
 • Izolda Kiec, Ginczanka. Życie i twórczość 1994, ​ISBN 83-901720-0-3 ​
 • Agata Araszkiewicz, Nawiedzani przez dym 2012, ​ISBN 978-83-914709-5-2 ​
 • Tadeusz Juda Żukowski, Intymna księga Genesis 2000, ​ISBN 83-914709-0-3 ​
 • Andrzej Stasiuk, Biały kruk 1995, ​ISBN 83-901720-5-4 ​
 • Jerzy Borowczyk, Michał Larek, Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami 2008, ​ISBN 83-914709-7-0 ​
 • Waldemar Kuligowski, Złe miasta, 23 sample z rzeczywistości 2014, ​ISBN 978-83-935637-0-8 ​
 • Marek Wasilewski, Czy sztuka jest wściekłym psem? 2009, ​ISBN 83-914709-6-2 ​
 • Renata Jabłońska, Śpiew kameleona 2000, ​ISBN 83-87235-27-X ​
 • Piotr Pawlak, Ciemne skóry owoców 1997, ​ISBN 83-87235-03-2 ​
 • Krzysztof Maria Załuski, Szpital Polonia 1999, ​ISBN 83-87235-14-8 ​
 • Natasza Goerke, Księga pasztetów 1997, ​ISBN 83-904027-8-5 ​
 • Krzysztof Śliwka, Rzymska czwórka 1999, ​ISBN 83-87235-09-1 ​
 • Mariusz Kruk, Barimona 1997, ​ISBN 83-87235-05-9 ​
 • Maciej Rembarz, Lucidum Intervallum 1999, ​ISBN 83-87235-15-6 ​
 • Jan Kasper, Śmierć wizjonerów 1993, ​ISBN 83-900292-5-1 ​
 • 30/30. Literatura najnowsza według "Czasu Kultury” 1985–2015, red. Jerzy Borowczyk, Michał Larek 2015, ​ISBN 978-83-935637-1-5 ​
 • Pierwsza połowa Marcina, szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. Emilia Kledzik, Joanna Roszak 2012, ​ISBN 978-83-914709-4-7 ​
 • Rafał Grupiński, Bieg w ciemność 1998, ​ISBN 83-87235-01-6 ​
 • Łukasz Gorczyca, Najlepsze polskie opowiadania 1999, ​ISBN 83-87235-16-4 ​
 • Zbigniew Machej, Legendy praskiego metra 1996, ​ISBN 83-904027-4-2 ​
 • Rafał Grupiński, Niebawem spadnie błoto 1997, ​ISBN 83-87235-00-8 ​
 • Kulturofilia jest legalna!, red. Marek Wasilewski 2010, ​ISBN 978-83-914709-9-2 ​
 • Izabela Filipiak, Absolutna amnezja 1995, ​ISBN 83-901720-9-7 ​
 • Marek Wasilewski, Sztuka nieobecna 1999, ​ISBN 83-87235-22-9 ​
 • Andrzej Stasiuk, Wiersze miłosne i nie 1994, ​ISBN 83-901720-2-X ​
 • Adam Wiedemann, Samczyk 1996, ​ISBN 83-904027-6-9 ​
 • Marcin Świetlicki, Schizma 1994, ​ISBN 83-901720-4-6 ​
 • Zeppelin: antologia młodej poezji, red. Rafał Grupiński i in., ​ISBN 83-904027-1-8 ​ 1996
 • Rafał Grupiński, Dziedziniec strusich samic 1992, ​ISBN 83-900292-2-7 ​
 • Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś, red. Małgorzata Praczyk 2017, ​ISBN 978-83-935637-6-0 ​
 • Ryszard K. Przybylski, Wszystko inne: szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej 1994, ​ISBN 83-901720-3-8 ​
 • Tadeusz Żukowski, Elegia zimowa 1994, ​ISBN 83-901720-1-1 ​
 • Maciej Rembarz, Nikomu nie znana bohema 1993, ​ISBN 83-900292-8-6 ​
 • Samanta Kitsch, Bahama 1996, ​ISBN 83-904027-5-0 ​
 • Justyna Kowalska, Galeria Wielka 19 2016, ​ISBN 978-83-935637-2-2 ​


                                     

5. Nagroda Czasu Kultury

W 1992 roku redakcja "Czasu Kultury” przyznała po raz pierwszy nagrodę literacką "Czasu Kultury”. Uroczyste wręczenie odbyło się w klubie studenckim "Eskulap” 30 marca.

I edycja

Kategorie:

 • Proza i krytyka literacka: nie przyznano.
 • Książka poetycka: Obłoki pełne popiołów, Henryk Banasiewicz 1992
 • Debiut: Sacra conversazione, Marzanna Bogumiła Kielar 1992

II edycja za rok 1993

 • Debiut: Miłosz Biedrzycki
 • Książka poetycka: Metaxu, Kazimierz Brakoniecki
 • Proza i krytyka literacka: nie przyznano.

III edycja za rok 1994

 • Książka poetycka: Przed wierszem, Krystyna Miłobędzka
 • Debiut poetycki: Marlewo, Dariusz Sośnicki

V edycja za rok 1996

 • Książka poetycka: nie przyznano
 • Proza i krytyka literacka: nie przyznano
 • Esej: Moje ucho a księżyc. Dywagacje, diagnozy, Stanisław Cichowicz
 • Debiut: nie przyznano